PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH

Prowadzący Prowadzący  Aldona Namiestnik-Hok, Justyna Bartela

Szkolenie VAT zaawansowany Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w UE i Polsce. Podczas szkolenia zostaną omówione zaawansowane aspekty VAT. Szkolenie jest drugim modułem AKADEMII VAT, która rozpoczyna się wprowadzeniem do podatku VAT. Moduł dla zaawansowanych obejmuje bardziej skomplikowaną tematykę. Prezentowane zagadnienia uwzględniają najnowsze zmiany w przepisach dotyczących podatku VAT.

3
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
31.07 - 07.08.2024
Online: na żywo
Tryb dzienny
Pewny termin
1350,00 zł netto / brutto
30.09 - 01.10.2024
Warszawa
Tryb dzienny
1440,00 zł netto / brutto
04.10 - 11.10.2024
Katowice
Tryb dzienny
1440,00 zł netto / brutto
1350 1440 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
 • omówienie zaawansowanych aspektów VAT,
 • przedstawienie skomplikowanych transakcji VAT,
 • zaprezentowanie zmian w przepisach dotyczących podatku, które obowiązują w bieżącym roku podatkowym.
Szkolenie jest modułem kursu AKADEMIA VAT >>

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • poznasz zaawansowane zasady opodatkowania skomplikowanych transakcji VAT,
 • podczas szkolenia zapoznasz się z wyjaśnieniem przepisów i licznymi praktycznymi przykładami popartymi orzecznictwem i interpretacjami organów podatkowych.
Adresaci szkolenia:
 • księgowi,
 • pracownicy działów finansowo-księgowych,
 • kontrolerzy finansowi,
 • kandydaci na doradców podatkowych,
 • kandydaci na biegłych rewidentów,
 • osoby, które chcą pogłębić wiedzę dotyczącą VAT
 • wszystkie osoby zainteresowane tematyką VAT
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
 1. Odliczanie częściowe i korekta podatku VAT
  • zasady odliczania VAT od wydatków związanych z działalnością mieszaną
  • jak ustalić współczynnik proporcji?
  • kiedy nie ma obowiązku rozliczania proporcji?
  • korekta roczna podatku naliczonego
  • korekta podatku VAT od środków trwałych wykorzystywanych do działalności mieszanej
  • korekta podatku VAT w związku ze sprzedażą towarów i usług w okresie korekty
  • korekta VAT w związku ze zmianą przeznaczenia towarów
  • korekta podatku VAT w związku ze zmianą sposobu użytkowania samochodu w działalności
  • zasady odliczania podatku VAT od zakupów wykorzystywanych nie tylko do działalności gospodarczej
 2. Metoda kasowa rozliczania podatku VAT
  • na czym polega rozliczanie podatku VAT przy metodzie kasowej?
  • kto może rozliczać podatek VAT metodą kasową?
  • kim jest mały podatnik?
  • obowiązek podatkowy u podatnika stosującego metodę kasową
  • zasady odliczania podatku przy metodzie kasowej
  • dlaczego metoda kasowa jest mało popularna?
  • konsekwencje otrzymania faktury od podatnika rozliczającego się metodą kasową?
 3. Ulga na złe długi
  • co to jest procedura ulgi na złe długi?
  • kiedy można rozpocząć procedurę na złe długi?
  • co to są nieściągalne wierzytelności?
  • warunki skorzystania z ulgi
  • ograniczenia w stosowaniu ulgi na złe długi
  • procedura ulgi na złe długi po stronie wierzyciela
  • procedura ulgi na złe długi po stronie dłużnika
  • ujęcie ulgi w deklaracjach VAT
  • sankcja za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ulgi na złe długi
 4. Obrót towarami wrażliwymi
  • likwidacja procedury odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym
  • nowy wykaz towarów wrażliwych
  • likwidacja załącznika 11, 13 i 14 do ustawy o VAT
  • wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy od pierwszej złotówki
  • odpowiedzialność solidarna nabywcy a split payment od 2019 roku
 5. Rejestracja do VAT UE
  • podatnicy zobowiązani do rejestracji do VAT UE
  • kiedy należy dokonać zgłoszenia rejestracyjnego
  • konsekwencje zgłoszenia po terminie
  • wypełnianie zgłoszenia rejestracyjnego do VAT UE
  • sposoby na potwierdzenie rejestracji do VAT UE
  • obowiązki podatnika zarejestrowanego do VAT UE
  • deklarowanie transakcji VAT UE
  • informacje podsumowujące w obrocie zagranicznym
  • terminy składania informacji VAT UE i deklaracji
  • „zerowe” informacje podsumowujące
  • korygowanie informacji VAT UE
 6. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
  • kiedy transakcję należy rozliczyć jako WDT?
  • nietransakcyjne przemieszczenie towarów a obowiązek rozliczenia WDT
  • przemieszczenie towarów niepowodujące obowiązku rozliczenia WDT
  • Nowe warunki stosowania stawki 0% przy WDT
  • stawka podatku VAT dla transakcji WDT
  • warunki do zastosowania stawki obniżonej dla transakcji WDT
  • obowiązek podatkowy w przypadku transakcji WDT
  • deklarowanie WDT w przypadku posiadania kompletu dokumentów
  • deklarowanie WDT w przypadku braku kompletu dokumentów
 7. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
  • pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
  • sytuacje niepowodujące obowiązku rozliczenia WNT
  • warunki wystąpienia transakcji WNT
  • „dobrowolne” rozliczanie WNT – kiedy się opłaca, deklarowanie
  • ustalenie podstawy opodatkowania przy WNT
  • obowiązek podatkowy w transakcjach WNT
  • prawo do odliczenia VAT z tytułu WNT
 8. Magazyn konsygnacyjny (call of stock)
  • definicja magazynu konsygnacyjnego
  • obowiązki podatników prowadzących magazyn konsygnacyjny
  • warunki niezbędne do prowadzenia magazyny konsygnacyjnego
  • 2 procedury prowadzenia magazynu typu call of stock – NOWOŚĆ OD 2020
 9. Eksport towarów
  • pojęcie eksportu
  • eksport pośredni i bezpośredni – konsekwencje dla rozliczania VAT
  • stawka w eksporcie towarów
  • warunki niezbędne do zastosowania stawki obniżonej w eksporcie towarów
  • rozliczanie VAT od zaliczek na poczet eksportu towarów
  • moment podatkowy w eksporcie towarów
  • zasady deklarowania eksportu
 10. Import towarów
  • pojęcie importu towarów
  • podstawa opodatkowania w imporcie towarów
  • import towarów rozliczany wg zasad ogólnych
  • metoda uproszczona rozliczania importu towarów
  • Nowe warunki zastosowania metody uproszczonej – NOWOŚĆ OD 01/04/2020
  • skutki niespełnienia warunków do zastosowania metod uproszczonej rozliczania importu
 11. Transakcje trójstronne uproszczone i transakcje łańcuchowe
  • transakcje łańcuchowe a transakcje trójstronne
  • warunki wystąpienia transakcji trójstronnej uproszczonej
  • zasady rozliczania uproszczonej transakcji trójstronnej
  • ustalanie miejsca świadczenia w transakcjach łańcuchowych – NOWOŚĆ OD 2020
  • transakcje ruchome i nieruchome
  • rozliczanie WDT i WNT w transakcjach łańcuchowych
 12. Usługi w obrocie zagranicznym
  • obrót usługami na terytorium UE i poza UE
  • ustalenie miejsca świadczenia usług – zasada ogólna
  • szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług
  • pojęcie importu usług
  • obowiązek podatkowy przy świadczeniu i imporcie usług
  • zasady deklarowania świadczenia i nabywania usług od kontrahentów zagranicznych
  • obowiązki informacyjne w przypadku usług świadczonych na terytorium UE

Terminarz

31.07.2024 - 07.08.2024, Online, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH
- 31.07.2024, środa (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 07.08.2024, środa (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
30.09.2024 - 01.10.2024, Warszawa, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH
- 30.09.2024, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Aldona Namiestnik-Hok
- 01.10.2024, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Aldona Namiestnik-Hok
04.10.2024 - 11.10.2024, Katowice, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH
- 04.10.2024, piątek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 11.10.2024, piątek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Namiestnik-Hok
Aldona Namiestnik-Hok

księgowość, podatki

Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów w Wyższej Szkoła Zarządzania The Polish Open University (obecnie Akademia Finansów i biznesu Vistula) z zakresu Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Doradca podatkowy nr wpisu 14070, posiada również certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem w księgowości i podatkach. Doświadczenie zawodowe z obszaru księgowości zdobywała w dużych międzynarodowych grupach kapitałowych z branży handlowej, usługowej i produkcyjnej. Obecnie współpracuje jako Wykładowca z zakresu rachunkowości i podatków m.in. w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości czy w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Warszawa. Obecnie prowadzi własną kancelarię jako doradca podatkowy.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Aldona Namiestnik-Hok

Bartela
Justyna Bartela

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doktorantka na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB. Zwyciężczyni konkursu Lider księgowości 2017. W ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobyła tytuł Głównego księgowego zarówno w Stowarzyszeniu Księgowych jak i w Fundacji Rozwoju Rachunkowości. Ukończyła szereg kursów zawodowych od specjalisty ds. kadr i płac do kontrolera finansowego. Posiada doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych (Główny Księgowy, asystent biegłego rewidenta). Uczestniczyła w badaniu sprawozdania finansowego Miasta Stołecznego Warszawa. Od 2021 r. odbywa aplikację na biegłego rewidenta w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt sp. z o.o. Posiada ponad 4-letni staż jako trener rachunkowości i prawa podatkowego.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Justyna Bartela

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Warszawa, Katowice
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice

Poniżej znajduje się lista opinii naszych Klientów na temat szkolenia PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH. Każda nowa opinia jest weryfikowana przez naszego pracownika pod kątem rzeczywistego uczestnictwa w szkoleniu.

ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5 (1 ocena)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Bardzo dobre, merytoryczne i dobrze zorganizowane szkolenie.

Opiekunowie szkoleń

Online, Katowice
Aleksandra Szczepańska

Ostatnio przeglądane

548
czas trwania Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 53 edycja
Opiekunowie szkoleń
Online, Katowice
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły