ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)

Prowadzący Prowadzący  Barbara Talowska - Ciołczyk, Justyna Bartela, Małgorzata Tarkowska

Kurs Asystent ds. księgowości Od asystenta do biegłego rewidenta! - takie hasło jest myślą przewodnią kursu asystent ds. księgowości. To pierwszy, ale bardzo poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, dla osób które niedawno pracują w działach rachunkowości lub chcą dopiero taką pracę podjąć. Słuchacze poznają podstawy rachunkowości, podstawy działalności gospodarczej, podstawy podatków oraz podstawy prawa pracy. Mogą również zdobyć umiejętności fakturzystki/ty, ponieważ w trakcie kursu omawiane są zagadnienia związane z fakturami i podatkiem VAT oraz pracą w systemie Symfonia Handel. Wiele firm poszukuje pracowników na stanowisko asystenta do spraw księgowości, oferuje stabilne miejsce pracy i możliwości rozwoju zawodowego, zachęcając przykładowo do dalszego kształcenia na kursie samodzielnego księgowego. Ten kurs jest adresowany także do właścicieli i osób zarządzających firmami prowadzącymi pełną rachunkowość, którzy nie znają jej podstaw. Jego ukończenie gwarantuje sprawną komunikację z działem księgowości lub biurem rachunkowym oraz niweluje wiele niepotrzebnych nieporozumień pomiędzy księgowym a kierownikiem jednostki. Rachunkowość małych i mikro jednostek i ich specyfika staje się jasna i zrozumiała. Gwarantujemy minimum teorii i maksimum praktyki!

5
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
27.06 - 03.10.2024
Online: na żywo
Tryb wieczorowy
2290,00 zł -400 zł i
Rabat w wysokości 400 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 26.06.2024 r.
1890,00 zł netto / brutto
29.06 - 18.08.2024
Online: na żywo
Tryb weekendowy
2290,00 zł -400 zł i
Rabat w wysokości 400 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 23.06.2024 r.
1890,00 zł netto / brutto
02.07 - 27.08.2024
Online: na żywo
Tryb dzienny
Brakuje 2 osób do potwierdzenia terminu
2290,00 zł -20% i
Rabat w wysokości 20% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 01.07.2024 r.
1832,00 zł netto / brutto
21.09 - 27.10.2024
Warszawa
Tryb weekendowy
2390,00 zł -25% i
Rabat w wysokości 25% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 30.06.2024 r.
1792,50 zł netto / brutto
05.10 - 27.10.2024
Katowice
Tryb weekendowy
2390,00 zł -30% i
Rabat w wysokości 30% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 31.07.2024 r.
1673,00 zł netto / brutto
1673 1890 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 331301), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145).

Uczestnicy poznają wszelkie niezbędne aspekty posługiwania się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi, zapoznają się z ogólnymi zasadami opodatkowania i prowadzenia ewidencji podatkowych, uczą się księgowania typowych operacji gospodarczych a także sporządzania sprawozdania finansowego małych i mikro jednostek. W jego trakcie przekazywane są także umiejętności niezbędne na samodzielnym stanowisku fakturzystki/ty.
Kurs może być pomocny również dla kierowników jednostki firm prowadzących pełną rachunkowość. To pierwszy etap zawodu księgowego, który otwiera drogę do zdobycia tytuły samodzielnego księgowego, głównego księgowego oraz dyplomowanego księgowego. Biegli rewidenci także kiedyś uczyli się podstaw zawodu, dlatego przyświeca mu nasze hasło – Od asystenta do biegłego rewidenta!

Korzyści dla uczestników kursu:
 • zdobycie kompetencji w obrębie zawodu księgowy (kod zawodu 331301);
 • zdobycie umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku asystenta ds. księgowości;
 • poznanie podstawowych zagadnień z zakresu działalności gospodarczej;
 • poznanie podstawowych zagadnień z zakresu podatku dochodowego i ewidencji podatkowych;
 • poznanie podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy;
 • poznanie podstaw fakturowania i podstawowych zagadnień z zakresu podatku VAT;
 • zapoznanie się z programem Symfonia Handel;
 • zdobycie umiejętności do pracy na stanowisku fakturzystki/ty;
 • poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych w zakresie majątku trwałego i obrotowego;
 • poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych w zakresie pasywów jednostki;
 • poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych w zakresie przychodów i kosztów;
 • przećwiczenie typowych operacji gospodarczych w praktyce;
 • poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych sporządzania sprawozdania finansowego.
Adresaci kursu:
 • osoby, które planują rozpocząć pracę w działach księgowości;
 • osoby, które niedawno rozpoczęły pracę w działach księgowości;
 • osoby, które zamierzają podjąć pracę na stanowisku fakturzystki/ty;
 • osoby, które niedawno podjęły pracę na stanowisku fakturzystki/ty;
 • osoby, które zamierzają zdobyć kompetencje w ramach kodu zawodowego (331301);
 • osoby, które chcą przygotować się do kursu samodzielnego księgowego;
 • właściciele firm, które prowadzą pełną rachunkowość;
 • kierownicy jednostek na pełnej rachunkowości;
 • osoby zainteresowane podstawami rachunkowości, podatków i działalności gospodarczej.
Przykładowe metody wykorzystywane podczas zajęć online:
 • Interaktywna prezentacja
 • Interaktywna tablica (trener ma możliwość robienia notatek, a następnie przesłania ich uczestnikom)
 • Czat dla wszystkich uczestników jest dostępny przez cały czas trwania zajęć
 • Możliwość włączenia kamerki oraz mikrofonu przez uczestników
 • Testy próbne i zadania do których angażowani są wszyscy uczestnicy
Potwierdzenie uczestnictwa w kursie:
 • Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce,
 • zaświadczenie potwierdzające posiadane kompetencje zawodowe.
Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kompetencje, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu:
Księgowy (kod zawodu 331301)

Po zdaniu egzaminu (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 42/K/11) uczestnik otrzyma zaświadczenie, wydawane na podstawie §23 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175).__________________________________________________________________
POLECAMY TAKŻE:
Kurs rachunkowości I stopnia:
Księgowość Uproszczona - z rozliczaniem ZUS i Płac

Kurs rachunkowości II stopnia:
Samodzielny Księgowy (kod zawodu 241103)

Praktyczne zagadnienia księgowe:
Akademia Rachunkowości >>>

Kursy rachunkowości III stopnia:
Główny Księgowy (kod zawodu 121101) >>>
Usługowe Prowadzenie Ksiąg (kod zawodu 121102) >>>

Kurs rachunkowości IV stopnia:
Dyplomowany Księgowy >>>

Kurs składa się z następujących modułów:


ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)
EGZAMIN - ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI

Terminarz

27.06.2024 - 03.10.2024, Online, tryb wieczorowy
zmień

Opiekun: Paulina Kołątaj

ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)
- 27.06.2024, czwartek (16:30 - 20:30)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 04.07.2024, czwartek (16:30 - 20:30)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 11.07.2024, czwartek (16:30 - 20:30)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 18.07.2024, czwartek (16:30 - 20:30)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 01.08.2024, czwartek (16:30 - 20:30)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 08.08.2024, czwartek (16:30 - 20:30)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 22.08.2024, czwartek (16:30 - 20:30)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 29.08.2024, czwartek (16:30 - 20:30)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 05.09.2024, czwartek (16:30 - 20:30)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 12.09.2024, czwartek (16:30 - 20:30)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 19.09.2024, czwartek (16:30 - 20:30)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 26.09.2024, czwartek (16:30 - 20:30)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 03.10.2024, czwartek (18:30 - 20:30)
Prowadzący: Justyna Bartela
EGZAMIN - ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI
- 03.10.2024, czwartek (16:30 - 18:30)
Prowadzący: Justyna Bartela
29.06.2024 - 18.08.2024, Online, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Paulina Kołątaj

ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)
- 29.06.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 30.06.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 07.07.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 14.07.2024, niedziela (11:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 03.08.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 04.08.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 17.08.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 18.08.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
EGZAMIN - ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI
- 18.08.2024, niedziela (09:00 - 11:00)
Prowadzący: Justyna Bartela
02.07.2024 - 27.08.2024, Online, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Paulina Kołątaj

ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)
- 02.07.2024, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 09.07.2024, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 16.07.2024, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 30.07.2024, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 06.08.2024, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 13.08.2024, wtorek (11:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 20.08.2024, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 27.08.2024, wtorek (11:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
EGZAMIN - ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI
- 27.08.2024, wtorek (09:00 - 11:00)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
21.09.2024 - 27.10.2024, Warszawa, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Magdalena Strzelczyk

ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)
- 21.09.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
- 22.09.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
- 05.10.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
- 06.10.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
- 19.10.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
- 20.10.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
- 26.10.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
- 27.10.2024, niedziela (11:00 - 16:15)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
EGZAMIN - ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI
- 27.10.2024, niedziela (09:00 - 11:00)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
05.10.2024 - 27.10.2024, Katowice, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Magdalena Rynkowska

ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)
- 05.10.2024, sobota (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 06.10.2024, niedziela (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 12.10.2024, sobota (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 13.10.2024, niedziela (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 19.10.2024, sobota (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 20.10.2024, niedziela (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 26.10.2024, sobota (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 27.10.2024, niedziela (10:00 - 15:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
EGZAMIN - ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI
- 27.10.2024, niedziela (08:00 - 10:00)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk

Czas trwania

64 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Talowska - Ciołczyk
Barbara  Talowska - Ciołczyk

Rachunkowość

Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobyte w giełdowych firmach z różnych branż. Znajomość funkcjonowania rachunkowości w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych, a także prowadzących działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Specjalizuje się w szczególności w następujących tematach: sprawozdawczość finansowa, podatek odroczony, rachunek kosztów, środki trwałe.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Barbara  Talowska - Ciołczyk

Bartela
Justyna Bartela

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doktorantka na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB. Zwyciężczyni konkursu Lider księgowości 2017. W ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobyła tytuł Głównego księgowego zarówno w Stowarzyszeniu Księgowych jak i w Fundacji Rozwoju Rachunkowości. Ukończyła szereg kursów zawodowych od specjalisty ds. kadr i płac do kontrolera finansowego. Posiada doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych (Główny Księgowy, asystent biegłego rewidenta). Uczestniczyła w badaniu sprawozdania finansowego Miasta Stołecznego Warszawa. Od 2021 r. odbywa aplikację na biegłego rewidenta w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt sp. z o.o. Posiada ponad 4-letni staż jako trener rachunkowości i prawa podatkowego.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Justyna Bartela

Tarkowska
Małgorzata  Tarkowska

Absolwentka studiów magisterskich ekonomicznych i pedagogicznych jak również studiów podyplomowych na kierunku dyrektor finansowy oraz rachunkowość. Posiadane uprawnienia: biegły rewident o numerze 10725, licencja Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg, dyplomowany księgowy SKwP, aplikacja administracyjna. Ponad 25 letnie doświadczenie w zakresie rachunkowości, podatków oraz audytu zdobywane w podmiotach z różnych branż i o różnej wielkości jako główny księgowy, dyrektor finansowy oraz biegły rewident. Obecnie Prezes spółki rachunkowo-audytorskiej oraz trener na szkoleniach wewnętrznych w zakresie rachunkowości i podatków, wykładowca z zakresu podatków dochodowych. Jest osobą, która uwielbia pracę z ludźmi oraz przekazywanie im swojej wiedzy jak również czerpanie wiedzy od innych (ciągłe samodoskonalenie). Pragnie przekazywać entuzjazm zawodowy ze świadomością, że zawód to nie jest "prosty kawałek chleba" ale dający możliwość samorealizacji i nie pozwalający szarym komórkom na lenistwo.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Małgorzata  Tarkowska

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • komputery wraz z oprogramowaniem podczas zajęć
 • certyfikat
 • egzamin wewnętrzny stacjonarny (w miejscu realizacji kursu)
 • zaświadczenie
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • egzamin wewnętrzny online (poprzez Testportal)
 • zaświadczenie
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
 • certyfikat ukończenia szkolenia (zostanie wysłany pocztą)
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 raty. Dla płatności w ratach doliczamy 2% wartości kursu.
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Warszawa, Katowice
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice

Poniżej znajduje się lista opinii naszych Klientów na temat szkolenia ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301). Każda nowa opinia jest weryfikowana przez naszego pracownika pod kątem rzeczywistego uczestnictwa w szkoleniu.

ocenaocenaocenaocenaocena 4.97 5,0 / 5 (75 ocen)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie przeprowadzone w bardzo profesjonalny sposób przez pania Barbarę . Ogromna wiedza przekazana słuchaczom w doskonały sposób. Jedno z najlepszych szkoleń ja jakim bylam. Ogólnie całość przeprowadzona na najwyższym poziomie. Pozdrawiam Agnieszka

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie przeprowadzone w bardzo profesjonalny sposób przez pania Barbarę . Ogromna wiedza przekazana słuchaczom w doskonały sposób. Jedno z najlepszych szkoleń ja jakim bylam. Ogólnie całość przeprowadzona na najwyższym poziomie. Pozdrawiam Agnieszka

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Bardzo dziękuję za nową i ogromną dla mnie wiedzę z księgowości w szkoleniu które prowadzila Pani Justyna Bartela. Bardzo dokładnie i starannie ze strony Pani Justyny był podany materiał i również możliwość przećwiczenia zadań. Napewno to mój nie ostatni kurs w FRR. Polecam.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Bardzo duża i przydatna dawka wiedzy. Wspaniała prowadząca.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Pani Justyna to kompetentna osoba, posiada ogromną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Zajęcia prowadzi z pasją i zaangażowaniem. Wiedzę przekazuje w sposób profesjonalny i zrozumiały. Odpowiada na każde pytanie i wszystko dokładnie tłumaczy. Otrzymałam mnóstwo przydatnych materiałów szkoleniowych a przede wszystkim ogrom wiedzy. Dzięki Pani Justynie niektóre zagadnienia, które były dla mnie zawiłe i nie do końca zrozumiałe okazały się łatwe i przyjemne. Podsumowując kurs Asystent ds. Księgowości przeprowadzony był w bardzo profesjonalny sposób zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Wszystkim bardzo polecam szkolenie.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Brałam udział w kursie online asystent ds. księgowości prowadzonym przez Panią Justynę Bartele. W swojej opinii przede wszystkim chciałabym zawrzeć podziękowanie dla Pani prowadzącej kurs. Pani Justyna od samego początku kursu miała świetne i indywidualne podejście do każdego kursanta. Wspierała i oferowała pomoc na każdym kroku, ale przede wszystkim przekazała mi ogromną wiedzę za którą jestem bardzo wdzięczna. Kurs asystent ds. księgowości to zdecydowanie jedna z lepszych decyzji na mojej ścieżce zawodowej i edukacyjnej.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Serdecznie polecam Panią Justynę. Świetna osoba z ogromną wiedzą i łatwością w jej przekazywaniu. Każde spotkanie to mile spędzony czas!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Bardzo merytoryczne szkolenie. Pani Justyna jest bardzo mądrą osobą. Wyniosłam dużo wiedzy z kursu i na pewno zdecyduje się na kolejny poziom.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie na asystenta ds. księgowości spełniło moje oczekiwania. Było krótkie, dobrze przygotowane i prowadzone przez Małgorzatę Tarkowską. Komunikacja on-line z prowadzącą była bardzo dobra.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Bardzo polecam szkolenie, ogrom praktycznej wiedzy przekazany w bardzo przystępny sposób. Szkolenie prowadziła Pani Małgosia Tarkowska - osoba z niezwykłym darem dydaktycznym. Wiedzę przekazuje w sposób zrozumiały dla każdego, tworząc przy tym bardzo przyjacielską atmosferę pracy oraz inspirując do dalszego rozwoju. Forma online okazała się dla mnie strzałem w dziesiątkę.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Profesjonalnie, z pasją, ze zrozumieniem prowadzone zajęcia. Pani Małgorzata Tarkowska -Kobieta z ogromną pasją, wie o czym mówi i co najważniejsze, potrafi ta wiedzę przekazać :)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Polecam szkolenie, p. Justyna prezentuje wiedze w przystepny i zrozumialy sposob, duzo ciekawych zadan.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie bardzo ciekawie prowadzone, dużo wiedzy, przykładów i ćwiczeń. Pani Justyna odpowiada na każde zadane pytanie i tłumaczy kilka razy, jeżeli ktoś nie zrozumie.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  P. Justyna przekazuje ogrom posiadanej wiedzy, umie zachęcić do nauki, wszystko dokładnie tłumaczy. Bardzo fajne zajęcia, aż szkoda, że tak krótko :)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Pani Malgorzata T wspaniala kobieta która prowadzi szkolenie w bardzo profesjonalny ale też zrozumiały sposób, zrozumiałam że ksiegowsc/rachunkowość to nie tylko faktury ale bardzo obszerna dziedzina nauki która mimo swojej obszerności jest ciekawa i zmusza nas do logicznego myślenia, jestem bardzo zadowolona i polecam z czystym sumieniem ! Dziękuję

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie na asystenta ds. księgowości mogę polecić z czystym sumieniem. Jestem świeżo po kursie i muszę przyznać że jestem zachwycona. Pani Barbara prowadząca kurs to cudowna i kompetentna osoba. Posiada niesamowitą wiedzę a co ważniejsze przekłada ją ogromną praktyką. Kurs świetnie przygotowuje do zawodu i jestem bardzo zadowolona ze brałam w nim udział. Korzystałam z kursu w wersji stacjonarnej i na pewno ta opcja jest dla mnie najlepsza. Można przeanalizować różne kwestie a prowadząca odpowie na każde nurtujące pytanie kursanta. Dodatkowo zastanawiam się już nad kolejnym kursem w FRR

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Bardzo gorąco polecam kurs, ale jeszcze bardziej polecam prowadzącą Panią Justynę Bartelę. Wykłady prowadzone na najwyższym poziomie, ogrom wiedzy i zaangażowania. Dużo cierpliwości do kursantów i miła atmosfera.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Pani Małgorzata jest przemiłą osobą z ogromną wiedzą i nie mniejszym darem do jej przekazywania. Wszystkie zagadnienia były omawiane w wyczerpujący sposób, tempo pracy dostosowane do całej grupy. Bardzo miła atmosfera, bardzo polecam.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Pani Justyna, która prowadziła szkolenie jest bardzo przyjazną osobą. Potrafi w łatwy sposób przekazać nawet trudny temat ;) przyjazna atmosfera, więc czas podczas kursu upływał bardzo miło. Polecam bardzo!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Zapisując się na kurs miałam wiele obaw czy to na pewno dla mnie, czy dziedzina w ogóle mnie zainteresuje i czy z moimi "talentem matematycznym" dam radę z rachunkowością. Na szczęście wraz z przebiegiem kursu wszystkie te wątpliwości gdzieś się zaczęły ulatniać. Uczestniczyłam w kursie online. Kurs przebiegał zawsze punktualnie, nie było żadnych problemów organizacyjnych. Platforma, na której odbywał się kurs przejrzysta i intuicyjna. Nigdy nie miałam problemu z logowaniem. Prowadzącą kurs była Pani Małgorzata Tarkowska. Bardzo polecam kurs z Panią Małgosią, przekazuje wiedzę w bardzo przystępny sposób a wsparcie mentalne aby się nie przejmować tym, że czegoś się od razu nie rozumie, było również bardzo pomocne w moim odczuciu. Pani Małgosia również angażuje uczestników w udział w zajęciach przez różne pytania i zadania przez co można aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Powtarzanie zadań przed egzaminem okazało się być dla mnie przyjemne i zauważyłam, że zagadnienia, z którymi na początku miałam problem naprawdę ułożyły się w głowie, przez co podeszłam do egzaminu bez stresu uzyskując zadowalające wyniki. Mam nadzieję, że na tym kursie moja przygoda z księgowością się nie skończy a wiedzę wykorzystam w pracy. W przyszłości z chęcią skorzystam z innych kursów aby dalej się rozwijać.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Gorąco polecam kurs Asystent ds. księgowości prowadzony przez panią Małgorzatę Tarkowską. Prowadząca dysponuje szeroką wiedzą teoretyczną, a dzięki wieloletniej praktyce w zawodzie potrafi nakierować na istotne aspekty pracy księgowego. Kontakt z prowadzącą o tak dużym doświadczeniu był w moim przypadku szczególnie cenny, gdyż pozwolił mi uporządkować wcześniejszą wiedzę i praktycznie przygotować do pracy. Niewątpliwie wielkim atutem kursu prowadzonego przez panią Małgorzatę jest jego miła i przyjacielska atmosfera. Prowadząc ma doskonały kontakt ze słuchaczami, jest niezwykle uprzejma i otwarta na pytania. Dzięki temu z prawdziwą przyjemnością uczestniczyłam w cotygodniowych zajęciach.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Pani Justyna Bartel to niezwykła ekspertka i doskonała nauczycielka w dziedzinie księgowości. Uczestniczyłam w jej szkoleniu online w temacie "asystent ds. księgowości i byłam niesamowicie zainspirowana jej wiedzą, umiejętnościami i profesjonalizmem. Podejście do nauczania Pani Justyny jest przemyślane i skoncentrowane na praktycznym zastosowaniu wiedzy. Dzięki jej jasnym wyjaśnieniom i praktycznym przykładom zrozumienie zagadnień związanych z podstawami księgowości stało się łatwe i interesujące. Polecam szkolenie z Panią Justyną Bartel wszystkim, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy jako asystent ds. księgowości. To wyjątkowe doświadczenie, które zapewnia solidne fundamenty w tej dziedzinie i otwiera drzwi do kariery zawodowej. Jeszcze raz dziękuję za pół roku ciekawych spotkań. Mam nadzieję, że do zobaczenia!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Pani Justyna bardzo ciekawie przekazuje wiedzę. Kładzie nacisk na praktyczny punkt widzenia, dużo wiedzy merytorycznej i praktycznej - zawsze można na nią liczyć :) Kurs jak najbardziej polecany dla osób zaczynających przygodę z księgowością.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Długo szukałam firmy, która przybliży mi księgowość w przystępny, praktyczny i interaktywny sposób, co dziś, w dobie kursów video jedynie do samodzielne odtwarzania, wcale nie jest oczywiste. Bardzo polecam szkolenie online z Panią Justyną Bartelą, która zaraża swoim entuzjazmem, dopinguje, wspiera i sprawia, że księgowość nie tylko można zrozumieć, ale nawet polubić. Brak tonu ex cathedra, obliczenia w oparciu o przykłady z życia i otwarte podejście wobec trudności w przyswojeniu sobie wiedzy przez uczestników. Dodatkowo FRR zapewnia świetną organizacje, elastyczne podejście i materiały przesłane zawsze na czas. To wszystko sprawia, że zapisałam się już na kolejne szkolenie. Ogromnie dziękuję!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu Asystent ds. księgowości w trybie stacjonarnym. Jestem pod wrażeniem dużego profesjonalizmu, otwartości oraz chęci pomocy reprezentowany przez Prowadzacą szkolenie p. Małgosię Tarkowską. Na słowa uznania zasługują również kwestie organizacyjne, które firma zapewnia na wysokim poziomie. Polecam szkolenie

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Miałam przyjemność uczestnictwa w szkoleniu Asystent ds. Księgowości zorganizowanym przez FRR. Szkolenie odbyło się w formie stacjonarnej w Warszawie. Zarówno materiały szkoleniowe jak i cała obsługa kursu były na bardzo wysokim poziomie, a wszyscy pracownicy życzliwi i pomocni. Szczególne podziękowania kieruję do prowadzącej szkolenie Pani Małgorzaty Tarkowskiej. Jest Profesjonalistą w swojej dziedzinie, posiada ogromną wiedzę i wyjątkową umiejetność jej przekazywania. Zachęca uczestników kursu do aktywnego udziału, do zadawania pytań, na które każdemu cierpliwie odpowiada. Nie poprzestaje na teorii, wprowadza w szkolenie elementy praktyczne i mnóstwo przykładów, dzięki czemu byłam w stanie przyswoić i zrozumieć materiał, który dla mnie był zupełną nowością. Pani Malgosia jest przy tym przesympatyczną osobą, pełną entuzjazmu i zaangażowania w to co robi. Dzięki atmosferze jaką stwarza na zajęciach, nauka staje się przyjemnością. Polecam każdemu.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Bardzo polecam szkolenie. Niesamowite podejście Małgosi, która zadbała o miłą atmosferę na kursie i ożywiła grupę swoim zaangażowaniem. Potrafiła nas zmotywować poprzez wiarę, że sobie poradzimy z materiałem i poprzez zachęcanie do zadawania pytań. Pani Małgosia posiada bardzo szeroki zakres wiedzy, która zawsze jest aktualna ze względu na jej bieżącą aktywność zawodową. Dawno nie spotkałam nauczyciela na poziomie pani prowadzącej. Uczestnicząc w zajęciach nie miałam wątpliwości, że Małgosia jest nauczycielem z powołania. Podczas kursu zdobyłam potrzebną wiedzę i zdałam egzamin. Zdobyte umiejętności przydają mi się w pracy, w której podstawą jest wystawianie faktur oraz gromadzenie poprawnych dokumentów zakupu. Dzięki zdobytej umiejętności rozumienia i poprawnego odczytywania dokumentów księgowych jakość mojej pracy polegającej na przygotowywaniu rozliczeń, raportów i podsumowań znacznie się poprawiła. Dzięki zapoznaniu się z planem kont i zasadami księgowania oraz praktycznym ćwiczeniom pod okiem pani Małgosi zrozumiałam, że księgowość jest fajna!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu Asystent ds. księgowości prowadzonym przez Panią Justynę Bartela online. Szkolenie przeprowadzone w bardzo profesjonalny sposób, dużo wiedzy i praktyki, dużo przykładów. Pani Justyna - to po prostu profesjonalistka, przemiła wykładowczyni, pomocna, cierpliwa. Pani Paulina jako opiekun zawsze bardzo pomocna - dziękuję. Gorące podziękowania dla Pani Justyny za wspólnie spędzony czas szkoleniowy. Na pewno skorzystam jeszcze z kolejnych szkoleń w Centrum szkoleniowym FRR. Jeszce raz DZIĘKUJĘ Pani Justynie za to szkolenie. Pozdrawiam i polecam

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Przede wszystkim na uznanie zasługują osoby prowadzące oraz zasób ich wiedzy. Szkolenie asystent ds, księgowości z panią Justyną Bartelą było pełne wiedzy praktycznej, przekazanej w bardzo jasny i czytelny sposób. Pani Justyna przekazywała wiedze posiłkując sie wieloma przykładami ze swojego doświadczenia dlatego ułatwiało to zapamiętywanie treści. Wykłady były jasne, przejrzyste i jeśli pojawiała sie prośba to p. Justyna wszystko jeszcze raz tłumaczyła. szkolenie odbyło się zdalnie. Podstawy finansów dla niefinansistów- szkolenie miejscowe w Warszawie. Pan Tomasz Zdziarski przeprowadził szkolenie na podstawie sprawozdania finansowego firmy Tarczyński, był bardzo cierpliwy, tłumaczył wszystko w sposób jasny i zrozumiały nawet dla osób które pierwszy raz miały kontakt z finansami. Szkolenie było bardzo pouczające a przede wszystkim praktyczne. W jasny i klarowny sposób opowiadał jak czytać sprawozdanie finansowe oraz jak rozumieć co kryje się pod jego poszczególnymi punktami.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Kurs przeprowadzony był w bardzo ciekawy sposób przez Panią Justynę, bardzo dużo przekazanej wiedzy, umiejętności teoretycznych i praktycznych. Wiedza przekazywana była w jasny, zrozumiały sposób, przedstawiona też na przykładach z życia, co ułatwiało zapamiętywanie pewnych treści. Bardzo polecam dla osób, które chcą nauczyć się księgowania od podstaw, Pani Justyna odpowie na wszystkie pytania, nawet związane pracą zawodową. Kurs przebiegał w miłej atmosferze, pokazał co jest ważne i jak ''poczuć'' rachunkowość, aby nie była to trudna tematyka, a coś co przychodzi nam z łatwością.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Pani Justyna prowadząca szkolenie ma ogromną wiedzę która potrafi przekazać. Polecam z czystym sumieniem. Pozdrawiam

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Wzięłam udział w szkoleniu w formie dziennej online. Zajęcia prowadziła Pani Małgosia Tarkowska, która posiada ogromną wiedzę, zna odpowiedź na każde pytanie. Dodatkowo cierpliwie na nie odpowiada, cieszy się z aktywności grupy. Jest świetnym praktykiem, widać z jakim entuzjazmem i zaangażowaniem prowadzi zajęcia. Po zajęciach z Panią Małgosią mogę śmiało próbować swoich sił w księgowości, czuję się przygotowana do codziennej pracy, ponieważ zajęcia miały charakter praktyczny. Cieszę się, że to pod skrzydłami Pani Małgosi Tarkowskiej mogłam rozpocząć swoją księgową przygodę. Bardzo polecam ten kurs wszystkim niezdecydowanym!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Uczestniczyłam w szkoleniu on-line Asystent ds. Księgowości prowadzonym przez Panią Małgorzatę Tarkowską. Szkolenie było zrezalizowane w bardzo przyjaznej atmosferze. Czuć było zaangażowanie prowadzącej, jej profesjonalizm i świetne podejście do nauczania. Coś co na początku wydawało się trudne i skomplikowane po tym szkoleniu jest łatwe i przyjemne. Szczerze polecam

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Brałam udział w szkoleniu online Asystent ds. księgowości prowadzonym przez Panią Małgorzatę Tarkowską. Serdecznie polecam zarówno szkolenie, jak i prowadzącą:) , która z pasją i profesjonalizmem świetnie przeprowadziła nas przez tajniki wiedzy księgowej. Zakres materiału bardzo szeroki, a Pani Małgosia dodatkowo ze swojej strony dokładała sporo sytuacji praktycznych i detali, które z pewnością przydadzą nam się w pracy. Polecam każdemu, kto pragnie z odrobiną własnego zaangażowania, zdobyć wiedzę z zakresu księgowości.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Dzień dobry! W związku z zakończeniem kursu ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI chciałabym podziękować Państwo za dobrą organizację zajęć. Specjalne podziękowania dla naszej nauczycielki Pani Małgorzaty Tarkowskiej za cierpliwość i profesjonalizm! Bardzo się cieszę, że trafiłam na Pani zajęcia, polecam wszystkim!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Uczestniczyłem w wersji online. Bardzo podobała mi się cała otoczka organizacyjna wokół kursu. Wymiana informacji z Panią Pauliną jest naprawdę zaskakująco sprawna. Po czasie dowiedziałem się o zakresie obowiązków Pani Paulinki i aż rozszerzyłem oczy ze zdziwienia,jak sprawnie to wszystko ogarnia. Jestem pełen szacunku. Zakres materiału jest szeroki i może być z początku przytłaczający jeśli nie miało się doczynienia z księgowością. Jednak sprytne powtórki wdrożone w prezentacje oraz podejście nauczyciela pozwala przyswoić znaczną część wiedzy. Trzeba jednak poświecić troche czasu i wykazać się dyscypliną. Na koniec chciałbym pozdrowić Panią Żanetke,która gościnnie prowadziła zajęcia oraz Panią Małgosie,która była moją głowną prowadzącą. Mówi się,że geniusz polega na wyjaśnieniu skomplikowanych pojeć prostymi słowami i właśnie w taki sposób objawia się geniusz Pani Małgosi. Cierpliwie odpowiadała na moje pytania i wyjaśniała w sposób,w który nowicjusz jest w stanie zrozumieć. Widać dużo pasji w jej nauczaniu. Poza nauczycielską postawą jest też po prostu przyjemnym człowiekiem (tak jak w sumie cała reszta załogi na którą tutaj trafiłem) od którego człowiek chce się uczyć. Dziękuje za cały wysiłek włożony w szkolenie i życzę dalszych sukcesów.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Kurs online bardzo dobrze przeprowadzony przez Panią Justynę Bartela. Kiedy sama chciałam zapisać się na ten kurs to zwróciłam uwagę na opinie pozostałych kursantów, którzy wskazywali na Panią Justynę jako świetnego wykładowcę - i mieli rację. Kurs składał się z rozbudowanej części teoretycznej i praktycznej (rozwiązywaliśmy wspólnie bardzo dużo zadań). Kurs godny polecenia. :)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Wspaniały kurs prowadzony przez profesjonalistkę p. Justynę Bartelę. Ogrom przekazanej wiedzy i mnóstwo dodatkowych materiałów. Informacje teoretyczne przedstawione w sposób bardzo przystępny i zrozumiały, poparte wieloma ciekawymi przykładami i zadaniami. Polecam kurs szczególnie osobom, które nie miały wcześniej styczności z księgowością i dopiero zaczynają swoją przygodę. Z pewnością sama jeszcze skorzystam z innych szkoleń prowadzonych przez p. Justynę.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu online asystent ds. księgowości, osoba prowadząca Pani Justyna Bartela. Pani Justyna to osoba z pasją, posiadająca dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną, którą też w bardzo przyjazny sposób przekazuje kursantom dzięki czemu szkolenie samo w sobie było jednocześnie treściwe i przyjemne. Gorąco polecam

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu on-line: Asystent ds. księgowości prowadzonym przez Panią Justynę Bartelę w terminie 17.09-30.10.2022r. Mimo trybu zdalnego szkolenia zdobyłam ogromną wiedzę z zakresu księgowości popartą licznymi przykładami, praktycznymi wskazówkami. Nie spodziewałam się takich efektów!!!.Pani Justynka z pasją, zaangażowaniem wprowadziła nas w świat księgowości. Dzięki niej pokonałam awersję do teówek, która pozostała mi po studiach..Pani Justynka nauczyła nas myślenia przyczynowo-skutkowego, nie mechanicznego księgowania operacji. Jestem bardzo zmotywowana do dalszego rozwoju w tym zakresie. Żałuję, że wcześniej nie zdecydowałam się na udział w kursie: Asystent ds.księgowości prowadzonym przez najlepszego na świecie trenera - Panią Justynę Bartelę. Widać, że jest to nauczyciel z powołania. Wiedza Pani Justyny jest imponująca! Reasumując, szkolenie przeprowadzone zostało w bardzo profesjonalny sposób zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Otrzymaliśmy mnóstwo przydatnych materiałów szkoleniowych, linków - z których na pewno będę mogła korzystać w mojej pracy. Serdecznie polecam Centrum Szkoleniowe FRR każdemu, kto chciałby zdobyć solidną, praktyczną wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów, kadr i płac, podatków.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Polecam kurs stacjonarny na Asystenta ds. księgowości organizowany w Warszawie, w szczególności prowadzony przez Panią Małgorzatę Tarkowską. Szkolenie było prowadzone w sposób bardzo merytoryczny, a wiedza przekazywana w sposób ciekawy i zachęcający do dalszego rozwoju. Zajęcia w równym stopniu powiększają naszą wiedzę teoretyczną jak i praktyczną. Szkolenie jest intensywne, a ilość materiału bardzo duża. Wymaga to pewnego zaangażowania ze strony uczestników, ale pozwala też poczuć satysfakcję z wyraźnych postępów poczynionych po każdych zajęciach. Pani Małgorzata podczas kursu zwraca szczególną uwagę na umiejętności praktyczne. Pozwala to uczestnikom uzyskać większą pewność siebie przed rozpoczęciem pracy w księgowości.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Brałam udział w szkoleniu online. Prowadziła je pani Justyna Bartela. Pani Justyna posiada ogrom wiedzy, którą potrafi umiejętnie przekazać słuchaczom. Szkolenie odbyło się w bardzo przyjemnej atmosferze, a przede wszystkim było bardzo bogate pod względem merytorycznym. FRR udostępniło również bardzo dużą ilość materiałów, z których skorzystam też na pewno w przyszłości.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Dużo potrzebnej wiedzy przekazany w przystępny sposób. Teoria i praktyka wyjaśniona bardzo zrozumiale, dzięki czemu nie było to "czarną magią". Jestem zadowolona i polecam. Pani prowadząca Justyna bardzo sympatyczna, pani opiekun szkolenia Magdalena również. Pozdrawiam serdecznie, szkolenie było przyjemnością, a nie jedynie poszerzeniem wiedzy. Dziękuję. Chętnie zapisze się na kolejne.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Bardzo polecam kurs online prowadzony przez Panią Justynę Bartele. Program szkolenia, przejrzyste materiały oraz ciekawe przykłady podawane przez Pania Justyne sprawiły,że szkolenie było bardzo interesujące. Kurs spełnił moje oczekiwania w 100%, wzbogacił moją dotychczasową wiedzę i z chęcią skorzystam jeszcze z kolejnych szkoleń prowadzonych przez Fundację rozwoju Rachunkowości.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Polecam z czystym sumieniem! Nie zdawałam sobie sprawy, że szkolenie prowadzone w trybie online może przynieść aż tyle pozytywów, a przede wszystkim pomóc w życiu zawodowym. Pozdrawiam prowadzącą Panią Justynę Bartelę :) Jej wiedza i doświadczenie wzbudzają zachwyt, a za umiejętność przekazywania wiedzy, tak, że całkowicie nowe pojęcia szybko stają się zrozumiałe zostaje mi tylko podziękować!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie prowadzone na najwyższym poziomie.Pani Justyna Bartela potrafi każde zagadnienie wytłumaczyć logicznie i zrozumiale. Jej ogromna wiedza i wysoka kultura osobista sprawiały , że każde zajęcia przebiegały w niezwykle miłej atmosferze.Kurs spełnił moje oczekiwania w 100%. Metoda online jest świetna. Polecam

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Świetny kurs! Wspaniała prowadząca Pani Justyna Bartela posiada ogromną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Potrafi zaangażować każdego słuchacza do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Cierpliwie odpowiada na wszystkie pytania. Dzięki wiedzy Pani Justyny i umiejętności przekazywania wiedzy egzamin końcowy nie stanowił najmniejszego problemu. Wcześniej nie sądziłam, że kurs online może w pełni zastąpić tryb stacjonarny, ale teraz jestem przekonana, że jest równie skuteczny. Jestem bardzo zadowolona z tej formy kursu i jego organizacji. Jakość materiałów szkoleniowych na najwyższym poziomie. Serdecznie polecam!!!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie przeprowadzone perfekcyjnie

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Świetne szkolenie! Pani Justyna potrafi w sposób przystępny przekazywać najtrudniejszy materiał i sprawić, iż nawet mało ciekawe kwestie stają się interesujące. Czuję, że te cztery weekendy to był bardzo dobrzy wykorzystany czas!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Brałam udział w szkoleniu w Warszawie, które prowadziła Pani Monika Gajewska. Jestem bardzo zadowolona, Pani Monika posiada umiejętność świetnego przekazywania wiedzy. Mimo, iż nie miałam styczności z tym zawodem to wszystkie zagadnienia ujęte w kursie, dalo się zrozumieć i łatwo przyswoić. Serdecznie Polecam!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Bardzo rzeczowe szkolenie, z przykładami praktycznymi - \"z życia wziętymi\". Pani Justyna jest świetną prowadzącą, przede wszystkim pasjonuje ją to co robi co doskonale widać w sposobie przekazywania przez nią wiedzy. Serdecznie polecam.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Doskonałe szkolenie zorientowane na kształcenie umiejętności praktycznych, dostosowane do potrzeb kursantów. Prowadząca Pani Justyna Bartela genialnie angażująca uwagę, łączyła własne doświadczenia i praktykę w przekazywaniu wiedzy.Z całym przekonaniem szczerze polecam.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie pozwoliło mi poznać tematykę rachunkowości oraz księgowości. Pani Justyna, prowadząca to szkolenie, w sposób profesjonalny, z zaangażowaniem oraz staranną dokładnością przekazywała swoją wiedzę. Jako podsumowanie stwierdzam, że jakość szkolenia była na najwyższym poziomie.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Polecam !

 • ocenaocenaocenaocenaocena 3 3,0 / 5

  Wybrałam kurs biorąc pod uwagę właśnie opinie uczestników. Niestety u mnie się nie sprawdziło. Inna prowadząca i niestety kurs nie spełnił moich oczekiwań. Pani Jadwiga, która prowadziła szkolenie na pewno posiada bardzo duża wiedzę ale niestety nie potrafiła jej przekazać. Zagadnienia omówione w sposób powierzchowny i nie zrozumiały. Wszystko do doczytania w domu. Nie wspomnę o zajęciach z symfonii, której niestety nie potrafiła obsługiwać. Dodatkową gwiazdka za serwis kawowy oraz bardzo miła obsługę osób tam pracujących.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Ogrom wiedzy, który jest przekazany w bardzo przyswajalnej formie. Każdy temat szkolenia jest omawiany bardzo szczegółowo i precyzyjnie. Serdecznie polecam - warto!!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Chciałam podzielić się moją opinią na temat szkolenia, w którym miałam przyjemność uczestniczyć, z pełną świadomością polecam gorąco Fundację, a w szczególności Panią Justynę, jest to mój absolutny autorytet w dziedzinie księgowości, swoją wiedzę przekazuje w sposób profesjonalny i nawet osoby, które nie mają do czynienia z \"prawdziwą księgowością\" podaję swój przykład są w stanie przyswoić przekazaną wiedzę. Myślę, że to dopiero mój początek, ponieważ Pani Justyna zainspirowała mnie do czegoś co naprawdę chciałabym robić na co dziennie. Pozdrawiam serdecznie ☺️

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie na wysokim poziomie, zakres materiału duży ale zajecia prowadzone przez Panią Justynę Bartelę byly wyczerpujaco objaśniające zagadnienia dt. tematyki szkolenia. Szczerze polecam.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie na wysokim poziomie. Ciekawe zarówno pod względem merytorycznym jak i praktycznym. Prowadząca szkolenie Pani Justyna Bartela to człowiek z pasją, prowadzi zajęcia bardzo profesjonalnie i zrozumiale. Lokalizacja i organizacja szkolenia bez zarzutu. Polecam.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Bardzo dobre szkolenie, zdecydowanie wybiorę się na następny poziom kursu. Pani Justyna Bartela potrafi przekazać wiedzę w prosty sposób, nie można sobie wyobrazić lepszego nauczyciela. Dodatkowym plusem jest zdecydowanie fajny serwis kawowy, słodki poczęstunek i kanapki ;) POLECAM

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Jestem zadowolona z udziału w kursie, w pełni spełnił moje oczekiwania. Osoba prowadząca kurs - Pani Barbara posiada bardzo obszerna wiedzę którą potrafi w bardzo przystępny sposób przekazać innym a do tego jest bardzo sympatyczna :) Na naszych zajęciach zawsze towarzyszył jej uśmiech na twarzy co stwarzało bardzo miłą atmosferę podczas zajęć, widać że lubi to co robi :) Mimo że było bardzo dużo materiału do omówienia Pani prowadząca szkolenie zawsze znalazła czas na ponowne wytłumaczenie jeśli ktoś miał problem z danym zagadnieniem. Cieszę się, że zdecydowałam się na udział w kursie i w przyszłości planuje iść na kolejny bo naprawdę warto!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Tematy zajęć prowadzone były bardzo szczegółowo, prowadzący zawsze rzetelnie oraz wyczerpująco odpowiedział na każde zadane pytanie, nikt nie został pominięty. Na szkoleniu dostawaliśmy potrzebne materiały do nauki, które okazały się bardzo przydatne w pracy jak i w życiu codziennym. W czasie zajęć panowała miła atmosfera, grupa również okazała się bardzo przyjazna, a i czas szybko upływał. Polecam ten kurs, dzięki niemu zrozumiałam wiele trapiących mnie zagadnień z księgowości, myślę że w przyszłości ponownie skorzystam z innych szkoleń FFR :)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Polecam, w ciekawy sposób przekazana wiedza. Nauczyłam się dużo pomimo że wcześniej nie miałam kontaktu z księgowością.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Kurs zorganizowany i poprowadzony na wysokim poziomie. Pani Justyna prowadziła zajęcia w sposób ciekawy, stawiając nacisk na praktykę, co było dla wszystkich uczestników rzeczą kluczową. Przed kursem nie uwierzyłbym, że słowa „księgowość” i „interesujące” da się użyć w jednym zdaniu- Pani Justyna udowodniła że jest to możliwe.Jeszcze raz dziękuję i wierzę, że spotkamy się podczas kolejnych kursów.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Polecam kurs Asystent ds. księgowości. Tematyka kursu bardzo interesująca, pozwalająca na zdobycie wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Szczególnie polecam Panią prowadzącą Justynę, która zawsze była przygotowana do zajęć i zapewniała milą atmosferę, przez co nawet trudniejsze rzeczy były przyjemne i zrozumiałe :)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Absolutnie mogę polecić kurs "Asystent ds. księgowości w Katowicach . Dużo godzin, przy stosunkowo niedrogiej cenie, a poziom merytoryczny kursu i prowadzący - naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Wzięłam udział w takim kursie i absolutnie nie żałuję. Dużo praktyki, świetnie przygotowane materiały szkoleniowe , a przede wszystkim ogromna wiedza i zaangażowanie prowadzącej zajęcia Pani Justyny :) Polecam!!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Rewelacyjne szkolenie, bardzo pomocne materiały, świetna organizacja. Ogromna wiedza Prowadzącej, która w prosty i jasny sposób tłumaczyła każde zagadnienie pozwoliła naprawdę poszerzyć swoję wiedzę i wiele się nauczyć. Polecam gorąco!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Kurs dzienny w Katowicach prowadzony przez Panią Justynę Bartela był wykładany na najwyższym poziomie. Pani Justyna posiada bardzo dużą wiedzę i była świetnie przygotowana do zajęć, przekazywała informacje w jasny i przystępny sposób. Polecam kurs nawet tym, którzy nie mają na co dzień styczności z księgowością.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Polecam kurs asystent ds. księgowości, w szczególności prowadzącą Panią Justynę. Prowadzenie przez wykładowce zajęć to połączenie bardzo fachowej wiedzy, z umiejętnością dotracia nawet do osób, które nie miały nigdy nic wspólnego z księgowością. Wszystko poparte praktycznymi przykładami zastosowania zdobytej wiedzy.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Miałam przyjemność uczestniczenia w szkoleniu "Asystent ds. księgowości", które prowadziła Pani Justyna Bartela. Prowadząca z pasją, zaangażowaniem, bogatą wiedzą merytoryczną i umiejętnością przekazywania informacji, a dodatkowo osoba bardzo sympatyczna. Wiedza przekazywana w różnorodny sposób m.in. ćwiczenia, case study, które ułatwiają zrozumienie poruszanych zagadnień. Bardzo chętnie skorzystam z kolejnych szkoleń prowadzonych przez Panią Justynę, która jest jednym z najlepszych wykładowców, praktyków, jakich spotkałam dotychczas.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Zakres szkolenia, jakoś materiałów, ogrom wiedzy teoretycznej i praktycznej a przede wszystkim sposób przekazywania informacji przez Panią Justynę sprawia, że wszystko staje się prostsze i logiczne. Oby więcej takich szkoleniowców! Mam nadzieję, że kolejne stopie z księgowości też będą prowadzone przez Panią Justynę. Polecam

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Polecam FRR - świetnie prowadzone zajęcia. Dobrze zaopatrzony bufet oraz klimatyzowane sale.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Wszystko na tak. Polecam FRR w Katowicach. Profesjonalne podejście. Przeważająca część praktyczna. Na pewno niebawem skorzystam z innych szkoleń w FRR. Polecam wszystkim chcącym podnieść swoje kwalifikacje.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie , prowadzący szkolenie Pani Justyna posiada ogromna wiedzę, którą potrafi przekazać w sposób bardzo jasny i zrozumiały . Super wykładowca , gorąco polecam :)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia, zajęcia były prowadzone w sposób zrozumiały, każde zagadnienie dokładnie wytłumaczone. Zakres materiału adekwatny do czasu trwania szkolenia. Ilość materiałów również bardzo zadowala. Na pewno skorzystam ze szkoleń fundacji w przyszłości .

Opiekunowie szkoleń

Warszawa
Magdalena Strzelczyk
Katowice
Magdalena Rynkowska

Ostatnio przeglądane

1008
czas trwania Czas trwania: 64 godziny dydaktyczne
numer edycji Numer edycji: 79 edycja
Opiekunowie szkoleń
Warszawa
Magdalena Strzelczyk
Katowice
Magdalena Rynkowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły