Szkolenia FRR

ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)

Prowadzący Prowadzący  Justyna Bartela, Monika Gajewska, Barbara Talowska - Ciołczyk

Kurs Asystent ds. księgowości Od asystenta do biegłego rewidenta! - takie hasło jest myślą przewodnią kursu asystent ds. księgowości. To pierwszy, ale bardzo poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, dla osób które niedawno pracują w działach rachunkowości lub chcą dopiero taką pracę podjąć. Słuchacze poznają podstawy rachunkowości, podstawy działalności gospodarczej, podstawy podatków oraz podstawy prawa pracy. Mogą również zdobyć umiejętności fakturzystki/ty, ponieważ w trakcie kursu omawiane są zagadnienia związane z fakturami i podatkiem VAT oraz pracą w systemie Symfonia Handel. Wiele firm poszukuje pracowników na stanowisko asystenta do spraw księgowości, oferuje stabilne miejsce pracy i możliwości rozwoju zawodowego, zachęcając przykładowo do dalszego kształcenia na kursie samodzielnego księgowego. Ten kurs jest adresowany także do właścicieli i osób zarządzających firmami prowadzącymi pełną rachunkowość, którzy nie znają jej podstaw. Jego ukończenie gwarantuje sprawną komunikację z działem księgowości lub biurem rachunkowym oraz niweluje wiele niepotrzebnych nieporozumień pomiędzy księgowym a kierownikiem jednostki. Rachunkowość małych i mikro jednostek i ich specyfika staje się jasna i zrozumiała. Gwarantujemy minimum teorii i maksimum praktyki!

6
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
24.10 - 06.12.2020
Katowice
Tryb weekendowy
Brak miejsc
1650,00 zł netto / brutto
05.11 - 07.01.2021
Katowice
Tryb dzienny
1650,00 zł -200 zł i
Rabat w wysokości 200 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 30.10.2020 r.
1450,00 zł netto / brutto
07.11 - 20.12.2020
Warszawa
Tryb weekendowy
1650,00 zł -150 zł i
Rabat w wysokości 150 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 25.10.2020 r.
1500,00 zł netto / brutto
18.11 - 17.02.2021
Online
Tryb wieczorowy
1650,00 zł -200 zł i
Rabat w wysokości 200 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 25.10.2020 r.
1450,00 zł netto / brutto
21.11 - 10.01.2021
Online
Tryb weekendowy
1650,00 zł -100 zł i
Rabat w wysokości 100 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 01.11.2020 r.
1550,00 zł netto / brutto
23.01 - 07.03.2021
Katowice
Tryb weekendowy
1650,00 zł -200 zł i
Rabat w wysokości 200 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 30.10.2020 r.
1450,00 zł netto / brutto
1450 1650 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 331301), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145).

Uczestnicy poznają wszelkie niezbędne aspekty posługiwania się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi, zapoznają się z ogólnymi zasadami opodatkowania i prowadzenia ewidencji podatkowych, uczą się księgowania typowych operacji gospodarczych a także sporządzania sprawozdania finansowego małych i mikro jednostek. W jego trakcie przekazywane są także umiejętności niezbędne na samodzielnym stanowisku fakturzystki/ty.
Kurs może być pomocny również dla kierowników jednostki firm prowadzących pełną rachunkowość. To pierwszy etap zawodu księgowego, który otwiera drogę do zdobycia tytuły samodzielnego księgowego, głównego księgowego oraz dyplomowanego księgowego. Biegli rewidenci także kiedyś uczyli się podstaw zawodu, dlatego przyświeca mu nasze hasło – Od asystenta do biegłego rewidenta!

Korzyści dla uczestników kursu:
 • zdobycie kompetencji w obrębie zawodu księgowy (kod zawodu 331301);
 • zdobycie umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku asystenta ds. księgowości;
 • poznanie podstawowych zagadnień z zakresu działalności gospodarczej;
 • poznanie podstawowych zagadnień z zakresu podatku dochodowego i ewidencji podatkowych;
 • poznanie podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy;
 • poznanie podstaw fakturowania i podstawowych zagadnień z zakresu podatku VAT;
 • zapoznanie się z programem Symfonia Handel;
 • zdobycie umiejętności do pracy na stanowisku fakturzystki/ty;
 • poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych w zakresie majątku trwałego i obrotowego;
 • poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych w zakresie pasywów jednostki;
 • poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych w zakresie przychodów i kosztów;
 • przećwiczenie typowych operacji gospodarczych w praktyce;
 • poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych sporządzania sprawozdania finansowego.
Adresaci kursu:
 • osoby, które planują rozpocząć pracę w działach księgowości;
 • osoby, które niedawno rozpoczęły pracę w działach księgowości;
 • osoby, które zamierzają podjąć pracę na stanowisku fakturzystki/ty;
 • osoby, które niedawno podjęły pracę na stanowisku fakturzystki/ty;
 • osoby, które zamierzają zdobyć kompetencje w ramach kodu zawodowego (331301);
 • osoby, które chcą przygotować się do kursu samodzielnego księgowego;
 • właściciele firm, które prowadzą pełną rachunkowość;
 • kierownicy jednostek na pełnej rachunkowości;
 • osoby zainteresowane podstawami rachunkowości, podatków i działalności gospodarczej.
Potwierdzenie uczestnictwa w kursie:
 • Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce,
 • zaświadczenie potwierdzające posiadane kompetencje zawodowe.
Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kompetencje, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu:
Księgowy (kod zawodu 331301)

Po zdaniu egzaminu (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 42/K/11) uczestnik otrzyma zaświadczenie, wydawane na podstawie §22 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).

A1 – Podstawy działalności gospodarczej, podatku dochodowego oraz prawa pracy
A2 – Podstawowe zagadnienia z rachunkowości
A3 – Aktywa trwałe i obrotowe jednostki
A4 – Pasywa, przychody i koszty jednostki
A5 – Warsztaty praktyczne
A6 – Sprawozdanie finansowe z warsztatami praktycznymi
A7 – Leksykon fakturowania, podstawy podatku VAT
A8 – Program Symfonia Handel

Terminarz

Kurs dzienny w Katowicach
Zajęcia odbywają się w środy w godzinach 09:00-15:45
Prowadzący: Barbara Talowska-Ciołczyk
A1: 07.10.2020 r.
A2: 14.10.2020 r.
A3: 21.10.2020 r.
A4: 28.10.2020 r.
A5: 04.11.2020 r.
A6: 18.11.2020 r.
A7: 25.11.2020 r.
A8: 02.12.2020 r.

Kurs weekendowy w Katowicach
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym w soboty i niedziele w godz. 9:00-15:45.
Prowadzący: Justyna Bartela
A1-A2: 24-25.10.2020
A3-A4: 14-15.11.2020
A5-A6: 28-29.11.2020
A7-A8: 05-06.12.2020

Prowadzący: Justyna Bartela
A1-A2: 23-24.01.2021
A3-A4: 6-7.02.2021
A5-A6: 27-28.02.2021
A7-A8: 6-7.03.2021

Kurs weekendowy w Warszawie
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym w soboty i niedziele w godz. 9:00-16:15.
Prowadzący: Monika Gajewska
A1-A2: 07-08.11.2020
A3-A4: 21-22.11.2020
A5-A6: 05-06.12.2020
A7-A8: 19-20.12.2020


Kurs weekendowy online
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym w soboty i niedziele w godz. 9:00-16:15.
Prowadzący: Justyna Bartela
A1-A2: 21-22.11.2020
A3-A4: 12-13.12.2020
A5-A6: 19-20.12.2020
A7-A8: 9-10.01.2021

Kurs wieczorowy online
Zajęcia odbywają się w środy w godz. 16:30-21:15.
Prowadzący: Justyna Bartela
Terminy spotkań:
18, 25 listopada 2020 r.
2,9,16 grudnia 2020 r.
13,20,27 stycznia 2021 r.
3,10,17 lutego 2021 r.

Kurs dzienny w Katowicach
Zajęcia odbywają się w trybie dziennym w czwartki w godz. 9:00-15:45.
Prowadzący: Barbara Talowska-Ciołczyk
A1: 05.11.2020 r.
A2: 12.11.2020 r.
A3: 19.11.2020 r.
A4: 26.11.2020 r.
A5: 03.12.2020 r.
A6: 10.12.2020 r.
A7: 17.12.2020 r.
A8: 07.01.2021 r.

Czas trwania

64 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Bartela
Justyna Bartela

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zwyciężczyni konkursu Lider księgowości 2017. W ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobyła tytuł Głównego księgowego zarówno w Stowarzyszeniu Księgowych jak i w Fundacji Rozwoju Rachunkowości. Ukończyła szereg kursów zawodowych od specjalisty ds. kadr i płac do kontrolera finansowego. Posiada doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych (Główny Księgowy, asystent biegłego rewidenta). Uczestniczyła w badaniu sprawozdania finansowego Miasta Stołecznego Warszawa. Jednocześnie realizuje proces zdobywania uprawnień doradcy podatkowego oraz biegłego rewidenta.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Justyna Bartela

Gajewska
Monika Gajewska

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, na wydziale zarządzania w katedrze rachunkowości. Ukończyła podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego nauczycieli w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 18 lat pracuje w księgowości, od 10 lat posiada własne biuro rachunkowe. Przez lata pracy w księgowości wyszkoliła i wprowadziła w zagadnienia księgowe wiele osób.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Monika Gajewska

Talowska - Ciołczyk
Barbara  Talowska - Ciołczyk

Rachunkowość

Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobyte w giełdowych firmach z różnych branż. Znajomość funkcjonowania rachunkowości w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych, a także prowadzących działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Specjalizuje się w szczególności w następujących tematach: sprawozdawczość finansowa, podatek odroczony, rachunek kosztów, środki trwałe.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Barbara  Talowska - Ciołczyk

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • komputery wraz z oprogramowaniem podczas zajęć
 • certyfikat
 • egzamin
 • zaświadczenie
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 lub 3 raty. Dla płatności w dwóch ratach doliczamy 2% wartości kursu, dla trzech rat doliczamy 3% wartości kursu.
zadatek Zadatek. W celu potwierdzenia udziału w kursie wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Katowice, Warszawa, Online
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice

ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa

Online

Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekunowie szkoleń

Katowice
Magdalena Skaźnik
Warszawa, Online
Magdalena Strzelczyk

Ostatnio przeglądane

1008
czas trwania Czas trwania: 64 godziny dydaktyczne
numer edycji Numer edycji: 34 edycja
Opiekunowie szkoleń
Katowice
Magdalena Skaźnik
Warszawa, Online
Magdalena Strzelczyk

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij