ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)

Prowadzący Prowadzący  Barbara Talowska - Ciołczyk, Małgorzata Tarkowska, Justyna Bartela

Kurs Asystent ds. księgowości Od asystenta do biegłego rewidenta! - takie hasło jest myślą przewodnią kursu asystent ds. księgowości. To pierwszy, ale bardzo poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, dla osób które niedawno pracują w działach rachunkowości lub chcą dopiero taką pracę podjąć. Słuchacze poznają podstawy rachunkowości, podstawy działalności gospodarczej, podstawy podatków oraz podstawy prawa pracy. Mogą również zdobyć umiejętności fakturzystki/ty, ponieważ w trakcie kursu omawiane są zagadnienia związane z fakturami i podatkiem VAT oraz pracą w systemie Symfonia Handel. Wiele firm poszukuje pracowników na stanowisko asystenta do spraw księgowości, oferuje stabilne miejsce pracy i możliwości rozwoju zawodowego, zachęcając przykładowo do dalszego kształcenia na kursie samodzielnego księgowego. Ten kurs jest adresowany także do właścicieli i osób zarządzających firmami prowadzącymi pełną rachunkowość, którzy nie znają jej podstaw. Jego ukończenie gwarantuje sprawną komunikację z działem księgowości lub biurem rachunkowym oraz niweluje wiele niepotrzebnych nieporozumień pomiędzy księgowym a kierownikiem jednostki. Rachunkowość małych i mikro jednostek i ich specyfika staje się jasna i zrozumiała. Gwarantujemy minimum teorii i maksimum praktyki!

4
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
07.10 - 29.10.2023
Katowice
Tryb weekendowy
1880,00 zł -100 zł i
Rabat w wysokości 100 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 06.10.2023 r.
1780,00 zł netto / brutto
30.10 - 16.11.2023
Online: na żywo
Tryb dzienny
1780,00 zł -250 zł i
Rabat w wysokości 250 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 15.10.2023 r.
1530,00 zł netto / brutto
04.11 - 17.12.2023
Online: na żywo
Tryb weekendowy
1780,00 zł -300 zł i
Rabat w wysokości 300 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 30.09.2023 r.
1480,00 zł netto / brutto
20.01 - 25.02.2024
Warszawa
Tryb weekendowy
1880,00 zł -400 zł i
Rabat w wysokości 400 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 31.10.2023 r.
1480,00 zł netto / brutto
1480 1780 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 331301), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145).

Uczestnicy poznają wszelkie niezbędne aspekty posługiwania się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi, zapoznają się z ogólnymi zasadami opodatkowania i prowadzenia ewidencji podatkowych, uczą się księgowania typowych operacji gospodarczych a także sporządzania sprawozdania finansowego małych i mikro jednostek. W jego trakcie przekazywane są także umiejętności niezbędne na samodzielnym stanowisku fakturzystki/ty.
Kurs może być pomocny również dla kierowników jednostki firm prowadzących pełną rachunkowość. To pierwszy etap zawodu księgowego, który otwiera drogę do zdobycia tytuły samodzielnego księgowego, głównego księgowego oraz dyplomowanego księgowego. Biegli rewidenci także kiedyś uczyli się podstaw zawodu, dlatego przyświeca mu nasze hasło – Od asystenta do biegłego rewidenta!

Korzyści dla uczestników kursu:
 • zdobycie kompetencji w obrębie zawodu księgowy (kod zawodu 331301);
 • zdobycie umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku asystenta ds. księgowości;
 • poznanie podstawowych zagadnień z zakresu działalności gospodarczej;
 • poznanie podstawowych zagadnień z zakresu podatku dochodowego i ewidencji podatkowych;
 • poznanie podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy;
 • poznanie podstaw fakturowania i podstawowych zagadnień z zakresu podatku VAT;
 • zapoznanie się z programem Symfonia Handel;
 • zdobycie umiejętności do pracy na stanowisku fakturzystki/ty;
 • poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych w zakresie majątku trwałego i obrotowego;
 • poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych w zakresie pasywów jednostki;
 • poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych w zakresie przychodów i kosztów;
 • przećwiczenie typowych operacji gospodarczych w praktyce;
 • poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych sporządzania sprawozdania finansowego.
Adresaci kursu:
 • osoby, które planują rozpocząć pracę w działach księgowości;
 • osoby, które niedawno rozpoczęły pracę w działach księgowości;
 • osoby, które zamierzają podjąć pracę na stanowisku fakturzystki/ty;
 • osoby, które niedawno podjęły pracę na stanowisku fakturzystki/ty;
 • osoby, które zamierzają zdobyć kompetencje w ramach kodu zawodowego (331301);
 • osoby, które chcą przygotować się do kursu samodzielnego księgowego;
 • właściciele firm, które prowadzą pełną rachunkowość;
 • kierownicy jednostek na pełnej rachunkowości;
 • osoby zainteresowane podstawami rachunkowości, podatków i działalności gospodarczej.
Przykładowe metody wykorzystywane podczas zajęć online:
 • Interaktywna prezentacja
 • Interaktywna tablica (trener ma możliwość robienia notatek, a następnie przesłania ich uczestnikom)
 • Czat dla wszystkich uczestników jest dostępny przez cały czas trwania zajęć
 • Możliwość włączenia kamerki oraz mikrofonu przez uczestników
 • Testy próbne i zadania do których angażowani są wszyscy uczestnicy
Potwierdzenie uczestnictwa w kursie:
 • Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce,
 • zaświadczenie potwierdzające posiadane kompetencje zawodowe.
Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kompetencje, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu:
Księgowy (kod zawodu 331301)

Po zdaniu egzaminu (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 42/K/11) uczestnik otrzyma zaświadczenie, wydawane na podstawie §22 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).

__________________________________________________________________
POLECAMY TAKŻE:
Kurs rachunkowości I stopnia:
Księgowość Uproszczona - z rozliczaniem ZUS i Płac

Kurs rachunkowości II stopnia:
Samodzielny Księgowy (kod zawodu 241103)

Praktyczne zagadnienia księgowe:
Akademia Rachunkowości >>>

Kursy rachunkowości III stopnia:
Główny Księgowy (kod zawodu 121101) >>>
Usługowe Prowadzenie Ksiąg (kod zawodu 121102) >>>

Kurs rachunkowości IV stopnia:
Dyplomowany Księgowy >>>

Kurs składa się z następujących modułów:


ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)
EGZAMIN - ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI

Terminarz

zmień
07.10.2023 - 29.10.2023, Katowice, tryb weekendowy

Opiekun: Magdalena Rynkowska

ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)
- 07.10.2023, sobota (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 08.10.2023, niedziela (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 14.10.2023, sobota (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 15.10.2023, niedziela (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 21.10.2023, sobota (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 22.10.2023, niedziela (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 28.10.2023, sobota (08:00 - 15:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 29.10.2023, niedziela (10:00 - 15:15)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
EGZAMIN - ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI
- 29.10.2023, niedziela (08:00 - 10:00)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
zmień
30.10.2023 - 16.11.2023, Online, tryb dzienny

Opiekun: Paulina Kołątaj

ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)
- 30.10.2023, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
- 02.11.2023, czwartek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
- 03.11.2023, piątek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
- 06.11.2023, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
- 09.11.2023, czwartek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
- 10.11.2023, piątek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
- 13.11.2023, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
- 16.11.2023, czwartek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
EGZAMIN - ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI
- 16.11.2023, czwartek (09:00 - 11:00)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
zmień
04.11.2023 - 17.12.2023, Online, tryb weekendowy

Opiekun: Paulina Kołątaj

ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)
- 04.11.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 05.11.2023, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 25.11.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 26.11.2023, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 09.12.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 10.12.2023, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 16.12.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 17.12.2023, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
EGZAMIN - ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI
- 17.12.2023, niedziela (09:00 - 11:00)
Prowadzący: Justyna Bartela
zmień
20.01.2024 - 25.02.2024, Warszawa, tryb weekendowy

Opiekun: Magdalena Strzelczyk

ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)
- 20.01.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
- 21.01.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
- 03.02.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
- 04.02.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
- 17.02.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
- 18.02.2024, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
- 24.02.2024, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
- 25.02.2024, niedziela (11:00 - 16:15)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
EGZAMIN - ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI
- 25.02.2024, niedziela (09:00 - 11:00)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska

Czas trwania

64 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Talowska - Ciołczyk
Barbara  Talowska - Ciołczyk

Rachunkowość

Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobyte w giełdowych firmach z różnych branż. Znajomość funkcjonowania rachunkowości w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych, a także prowadzących działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Specjalizuje się w szczególności w następujących tematach: sprawozdawczość finansowa, podatek odroczony, rachunek kosztów, środki trwałe.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Barbara  Talowska - Ciołczyk

Tarkowska
Małgorzata  Tarkowska

Absolwentka studiów magisterskich ekonomicznych i pedagogicznych jak również studiów podyplomowych na kierunku dyrektor finansowy oraz rachunkowość. Posiadane uprawnienia: biegły rewident o numerze 10725, licencja Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg, dyplomowany księgowy SKwP, aplikacja administracyjna. Ponad 25 letnie doświadczenie w zakresie rachunkowości, podatków oraz audytu zdobywane w podmiotach z różnych branż i o różnej wielkości jako główny księgowy, dyrektor finansowy oraz biegły rewident. Obecnie Prezes spółki rachunkowo-audytorskiej oraz trener na szkoleniach wewnętrznych w zakresie rachunkowości i podatków, wykładowca z zakresu podatków dochodowych. Jest osobą, która uwielbia pracę z ludźmi oraz przekazywanie im swojej wiedzy jak również czerpanie wiedzy od innych (ciągłe samodoskonalenie). Pragnie przekazywać entuzjazm zawodowy ze świadomością, że zawód to nie jest "prosty kawałek chleba" ale dający możliwość samorealizacji i nie pozwalający szarym komórkom na lenistwo.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Małgorzata  Tarkowska

Bartela
Justyna Bartela

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doktorantka na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB. Zwyciężczyni konkursu Lider księgowości 2017. W ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobyła tytuł Głównego księgowego zarówno w Stowarzyszeniu Księgowych jak i w Fundacji Rozwoju Rachunkowości. Ukończyła szereg kursów zawodowych od specjalisty ds. kadr i płac do kontrolera finansowego. Posiada doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych (Główny Księgowy, asystent biegłego rewidenta). Uczestniczyła w badaniu sprawozdania finansowego Miasta Stołecznego Warszawa. Od 2021 r. odbywa aplikację na biegłego rewidenta w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt sp. z o.o. Posiada ponad 4-letni staż jako trener rachunkowości i prawa podatkowego.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Justyna Bartela

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • komputery wraz z oprogramowaniem podczas zajęć
 • certyfikat
 • egzamin wewnętrzny
 • zaświadczenie
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • egzamin wewnętrzny
 • zaświadczenie
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
 • certyfikat ukończenia szkolenia (zostanie wysłany pocztą)
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 raty. Dla płatności w ratach doliczamy 2% wartości kursu.
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Katowice, Online, Warszawa
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa

Opiekunowie szkoleń

Katowice
Magdalena Rynkowska
Warszawa
Magdalena Strzelczyk

Ostatnio przeglądane

1008
czas trwania Czas trwania: 64 godziny dydaktyczne
numer edycji Numer edycji: 62 edycja
Opiekunowie szkoleń
Katowice
Magdalena Rynkowska
Warszawa
Magdalena Strzelczyk

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij