Przejście na księgi rachunkowe w 2024 roku

15.11.2023 2023-11-15T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1512/przejscie-na-ksiegi-rachunkowe-w-2024-roku
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Osoby fizyczne zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro.

Kwotę 2.000.000 euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. W celu ustalenia limitu przychodów zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024 r. trzeba uwzględnić średni kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2023 r.

Kurs ten wynosi 4,6091 zł/euro, według tabeli nr 190/A/NBP/2023 z 2 października 2023 r. (1 października przypadał w niedzielę). Limit przychodów za 2023 r., decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2024 r., wynosi: 9.218.200 zł (tj. 2.000.000 euro × 4,6091 zł/euro).

Czynności, które należy wykonać w związku z przejściem na księgi rachunkowe:

  • zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zamknięcia księgi dokonuje się z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zamknięcie księgi wiąże się przede wszystkim z koniecznością podsumowania zapisów w księdze, sporządzenia spisu z natury, jego wyceny i ujęcia wartości spisu w księdze oraz ustalenia rocznego dochodu lub poniesionej straty.

  • sporządzenie inwentarza na dzień 31 grudnia 2023 r.

Inwentaryzację i wycenę składników aktywów i pasywów ujętych w inwentarzu sporządza się według przepisów ustawy o rachunkowości. Pozycje inwentarza sporządzonego przez jednostki, które nie prowadziły uprzednio ksiąg rachunkowych, powinny stanowić odpowiedniki lub rozwinięcia poszczególnych pozycji bilansu otwarcia.

  • wprowadzenie bilansu otwarcia do ksiąg rachunkowych z dniem 1 stycznia 2024 r.

Poszczególne wartości aktywów i pasywów zawarte w sporządzonym inwentarzu wprowadza się na konkretne konta księgowe. Wprowadzenie na konta księgowe może odbywać się poprzez bezpośrednie wprowadzenie sald z inwentarza lub za pomocą dowodu wewnętrznego "PK - Polecenie księgowania".

Otwarcie ksiąg rachunkowych na 1 stycznia 2024 r. powinno nastąpić najpóźniej do 15 stycznia 2024 r. (art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości - księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły