AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI – księgi rachunkowe spółek handlowych w praktyce

Akademia rachunkowości Spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne, spółki komandytowe oraz wprowadzane od 2021 roku proste spółki akcyjne muszą od samego początku działalności prowadzić księgi rachunkowe bez możliwości uproszczeń w postaci podatkowej książki przychodów i rozchodów. Nasze szkolenie stara się przybliżyć stronę praktyczną prawa bilansowego w zakresie pełnej rachunkowości oraz sprawozdawczości takich jednostek. Jego podstawowymi odbiorcami są właściciele i pracownicy biur rachunkowych, którzy stają przed faktem konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych a ich wiedza jest czysto teoretyczna lub praktykowana wiele lat temu na podstawie wielokrotnie zmienionych przepisów prawnych. To szkolenie jest również dedykowane osobom, którzy ukończyli kurs samodzielnego księgowego, ale mają poczucie, że ich wiedza nie jest odpowiednio usystematyzowana. Akademia rachunkowości pomoże również tym, którzy wybierają się na kurs głównego księgowego i nie mają pewności w stosunku do swojej wiedzy z zakresu prawa bilansowego. Na naszej akademii przypomnisz sobie lub usystematyzujesz najważniejsze aspekty księgowania, wyceny oraz prezentacji aktywów i pasywów jednostki. Poznasz zasady prezentacji kosztów i przychodów na odpowiednim poziomie działalności oraz sporządzisz sprawozdanie finansowe.

Obecnie szkolenie nie ma zaplanowanego terminu. Już niedługo zdefiniujemy nowy. Możesz skontaktować się z nami w celu otrzymania dodatkowych szczegółów.
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z zagadnieniami teoretycznymi i ich praktycznym ujęciem.
Akademia Rachunkowości ma charakter praktyczny.

Początek każdego modułu szkoleniowego dotyczy wyjaśnień teorii z danego zakresu. Wiedza teoretyczna przekazywana jest w formie krótkiego wykładu i ogólnych dyskusji z kursantami.
Zdecydowana większość czasu przeznaczona jest na rozwiązywanie zadań praktycznych z danego zakresu. Przykłady rozwiązywane są głównie samodzielnie przez uczestników, natomiast trener naprowadza lub komentuje/poprawia oczywiste błędy.
Słuchacze uczą się samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów księgowych. Ich pomyłki są korygowane przez doświadczonego praktyka lub biegłego rewidenta, co pozwala na w praktyce na zmniejszenie lub wyeliminowanie istotnych błędów w dalszym życiu zawodowym.
Akademia rachunkowości przede wszystkim uczy praktycznych zagadnień samodzielnych i głównych księgowych spółek handlowych. Daje księgowym pewność w stosowaniu prawa bilansowego oraz wskazuje na inne potrzeby szkoleniowe w związku z prowadzeniem spółki.

Na szkolenie AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI składa się sześć modułów tematycznych. Istnieje możliwość skorzystania tylko z wybranego modułu:
1. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe i inwestycje >>
2. Usługi, towary, materiały, produkty >>
3. Należności i zobowiązania w PLN i walutach obcych, środki pieniężne >>
4. Kapitały, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe, fundusze specjalne >>
5. Przychody i koszty jednostki, podatek dochodowy >>
6. Sporządzenie sprawozdania finansowego mikro i małej jednostki >>

Korzyści dla uczestników:
 • uczestnik przypomina sobie oraz utrwala najważniejsze aspekty teoretyczne dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz inwestycji, poznaje oraz ćwiczy na praktycznych przykładach typowe operacje dotyczące tych zakresów, a także otrzymuje materiały szkoleniowe teoretyczne i praktyczne,
 • uczestnik przypomina sobie oraz utrwala najważniejsze aspekty teoretyczne dotyczące usług, towarów, materiałów i produktów, poznaje oraz ćwiczy na praktycznych przykładach typowe operacje dotyczące tych zakresów, a także otrzymuje materiały szkoleniowe teoretyczne i praktyczne,
 • uczestnik przypomina sobie oraz utrwala najważniejsze aspekty teoretyczne dotyczące należności i zobowiązań krajowych i zagranicznych oraz środków pieniężnych, poznaje oraz ćwiczy na praktycznych przykładach typowe operacje dotyczące tych zakresów, a także otrzymuje materiały szkoleniowe teoretyczne i praktyczne,
 • uczestnik przypomina sobie oraz utrwala najważniejsze aspekty teoretyczne dotyczące kapitałów, rezerw, rozliczeń międzyokresowych, funduszy specjalnych, poznaje oraz ćwiczy na praktycznych przykładach typowe operacje dotyczące tych zakresów, a także otrzymuje materiały szkoleniowe teoretyczne i praktyczne,
 • uczestnik przypomina sobie oraz utrwala najważniejsze aspekty teoretyczne dotyczące przychodów i kosztów jednostki oraz podatku dochodowego, poznaje oraz ćwiczy na praktycznych przykładach typowe operacje dotyczące tych zakresów, a także otrzymuje materiały szkoleniowe teoretyczne i praktyczne,
 • uczestnik przypomina sobie oraz utrwala najważniejsze aspekty teoretyczne dotyczące sprawozdania finansowego jednostek mikro i małych, poznaje oraz ćwiczy na praktycznych przykładach typowe operacje dotyczące tych zakresów, a także otrzymuje materiały szkoleniowe teoretyczne i praktyczne.
Adresaci szkolenia:
 • samodzielni księgowi,
 • pracownicy działów księgowości,
 • pracownicy biur rachunkowych,
 • właściciele biur rachunkowych,
 • osoby zamierzające otworzyć biuro rachunkowe,
 • osoby po kursie samodzielnego księgowego,
 • osoby, które zamierzają wziąć udział w kursie głównego księgowego,
 • właściciele spółek handlowych z podstawową wiedzą o pełnej rachunkowości,
 • osoby zainteresowane z podstawową wiedzą o pełnej rachunkowości spółek.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Wymagania sprzętowe:
•    komputer z aktualną wersją przeglądarki: google chrome/ firefox/ opera/ safari lub edge
•    internet o minimalnej prędkości pobierania 2 Mb/s (sprawdź)

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Kurs składa się z następujących modułów:


WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, ŚRODKI TRWAŁE I INWESTYCJE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, ŚRODKI TRWAŁE I INWESTYCJE
USŁUGI, TOWARY, MATERIAŁY, PRODUKTY, USŁUGI, TOWARY, MATERIAŁY, PRODUKTY
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W PLN I WALUTACH OBCYCH, ŚRODKI PIENIĘŻNE
KAPITAŁY, REZERWY, ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE, FUNDUSZE SPECJALNE
PRZYCHODY I KOSZTY JEDNOSTKI, PODATEK DOCHODOWY
SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIKRO I MAŁEJ JEDNOSTKI

Czas trwania

48 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 lub 3 raty. Dla płatności w dwóch ratach doliczamy 2% wartości kursu, dla trzech rat doliczamy 3% wartości kursu.
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Dostęp do szkolenia online będzie możliwy tylko po wcześniejszym dokonaniu zapłaty.
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Online

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

1506
czas trwania Czas trwania: 48 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 1 edycja
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij