RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ORAZ PODSTAWY EWIDENCJI W RACHUNKOWOŚCI

Prowadzący Prowadzący  Bogusława Nowicka, Barbara Talowska - Ciołczyk

rachunkowość od podstaw Szkolenie obejmuje swoim zakresem podstawy rachunkowości oraz ewidencji księgowej w oparciu o obowiązujące regulacje prawne. Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych zagadnień na podstawie praktycznych przykładów, które są doskonałą okazją dla osób chcących przekwalifikować się, jak i dla osób chcących zrozumieć ideę systemu księgowości.

4
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
05.10 - 06.10.2023
Katowice
Tryb dzienny
1130,00 zł netto / brutto
26.10 - 27.10.2023
Warszawa
Tryb dzienny
1400,00 zł netto / brutto
29.11 - 30.11.2023
Online: na żywo
Tryb dzienny
950,00 zł netto / brutto
04.12 - 05.12.2023
Warszawa
Tryb dzienny
1400,00 zł netto / brutto
950 1400 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Szkolenie stanowi doskonałą okazję dla osób chcących przekwalifikować się, jak i dla osób chcących zrozumieć ideę systemu księgowości. Omówienie podstawowych zasad rachunkowości i ewidencji księgowej w oparciu o regulacje prawne. Prezentacja istotnych zagadnień na podstawie praktycznych przykładów.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zdobycie wiedzy dotyczącej klasyfikacji pozycji bilansowych,
 • poznanie najbardziej typowych księgowań w jednostkach handlowo – usługowych oraz produkcyjnych
 • zdobycie wiedzy z zakresu zasad rachunkowości i księgowości.
Adresaci szkolenia:
 • osoby, których obowiązki zawodowe wymagają wiedzy księgowej,
 • osoby zamierzające się przekwalifikować,
 • osoby zarządzające jednostkami gospodarczymi, w tym również działami finansowymi,
 • wszystkie osoby zainteresowane tematem rachunkowości i księgowości.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

DZIEŃ I
RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW

Teoretyczne i prawne podstawy rachunkowości, polityka rachunkowości:
- zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości,
- zasady rachunkowości,
- charakterystyka i klasyfikacja dowodów księgowych,
- zasady obiegu i kontroli dokumentów,
- pojęcie i charakterystyka ksiąg rachunkowych,
- zasady i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- zasady poprawiania błędów na dowodach księgowych oraz w księgach rachunkowych,
- konto księgowe - pojęcie i klasyfikacja,
- pionowy i poziomy podział oraz łączenie kont,
- ewidencja na kontach syntetycznych i na kontach pomocniczych,
- dokumentacja opisująca zasady (politykę) rachunkowości,
- bilans - budowa, układ, funkcje, charakterystyka aktywów i pasywów,
- rachunek zysków i strat, części składowe, ogólna charakterystyka kosztów i przychodów,
- inwentaryzacja aktywów i pasywów,
- rodzaje wyceny w rachunkowości finansowej.

DZIEŃ II
PODSTAWY EWIDENCJI W RACHUNKOWOŚCI

Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów finansowych
- środki pieniężne i rachunki bankowe w przedsiębiorstwie, operacje i ewidencja,
- charakterystyka, podział i ewidencja rozrachunków i roszczeń,
- ewidencja obrotu materiałowo-towarowego,
- pojęcie i systemy wynagrodzeń,
- zasady ewidencji i rozliczania kosztów działalności operacyjnej,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów,
- analiza wariantów ewidencji kosztów,
- ewidencja przychodów,
- kapitały i fundusze jednostki gospodarczej.


Terminarz

zmień
05.10.2023 - 06.10.2023, Katowice, tryb dzienny

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ORAZ PODSTAWY EWIDENCJI W RACHUNKOWOŚCI
- 05.10.2023, czwartek (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 06.10.2023, piątek (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
zmień
26.10.2023 - 27.10.2023, Warszawa, tryb dzienny

Opiekun: Monika Połosak

RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ORAZ PODSTAWY EWIDENCJI W RACHUNKOWOŚCI
- 26.10.2023, czwartek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Bogusława Nowicka
- 27.10.2023, piątek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Bogusława Nowicka
zmień
29.11.2023 - 30.11.2023, Online, tryb dzienny

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ORAZ PODSTAWY EWIDENCJI W RACHUNKOWOŚCI
- 29.11.2023, środa (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
- 30.11.2023, czwartek (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Barbara Talowska - Ciołczyk
zmień
04.12.2023 - 05.12.2023, Warszawa, tryb dzienny

Opiekun: Monika Połosak

RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ORAZ PODSTAWY EWIDENCJI W RACHUNKOWOŚCI
- 04.12.2023, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Bogusława Nowicka
- 05.12.2023, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Bogusława Nowicka

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Nowicka
Bogusława Nowicka

Absolwentka Uczelni Warszawskiej – magister ekonomii o specjalizacji rachunkowość. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik działu finansowo-księgowego i główny księgowy. Wielokrotnie uczestniczyła w badaniu sprawozdania finansowego spółek z grup kapitałowych, przeprowadzanych przez znane firmy audytorskie: BDO czy Moore Stephens Central Audit. Posiada Certyfikat Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. W ramach certyfikacji zawodu zdobyła tytuł dyrektora finansowego w Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Bogusława Nowicka

Talowska - Ciołczyk
Barbara  Talowska - Ciołczyk

Rachunkowość

Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobyte w giełdowych firmach z różnych branż. Znajomość funkcjonowania rachunkowości w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych, a także prowadzących działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Specjalizuje się w szczególności w następujących tematach: sprawozdawczość finansowa, podatek odroczony, rachunek kosztów, środki trwałe.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Barbara  Talowska - Ciołczyk

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Katowice, Warszawa, Online
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekunowie szkoleń

Katowice, Online
Aleksandra Szczepańska

Ostatnio przeglądane

168
czas trwania Czas trwania: 12 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 37 edycja
Opiekunowie szkoleń
Katowice, Online
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij