Zmiany w podatku VAT zaplanowane od 1 kwietnia 2020 r.

12.03.2020 2020-03-12T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/966/zmiany-vat-od-1-kwietnia-2020
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od dłuższego czasu Ustawodawca przyzwyczaił podatników VAT do regularnych zmian przepisów. Niestety zanim podatnik nauczy się prawidłowo zastosować jeden przepis, pojawia się nowy lub pojawia się aktualizacja tego, co niedawno wprowadzono. Rok 2020 nie jest pod tym względem żadnym wyjątkiem, a ilość wprowadzanych nowelizacji jest po prostu imponująca. Podzielona płatność MPP, biała lista podatników, należyta staranność - to tylko „czubek góry lodowej”, z którą musi „zderzyć” się tzw. czynny podatnik VAT. Za chwilę będziemy musieli również wypełniać nowy plik JPK_V oraz dodawać „magiczne” oznaczenia w rejestrze sprzedaży i zakupów. Od kwietnia szykują się kolejne zmiany.
Do Sejmu wpłynęły dwa projekty ustaw, tj.:
•    druk nr 207 – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw oraz
•    druk nr 208 – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

W projektach zaproponowano zmiany dotyczące podatników VAT, w tym m.in.:
•    wydłużono termin do złożenia zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów z trzech do siedmiu dni;
•    w/w zawiadomienie będzie się składać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika dokonującego zapłaty za otrzymaną faktur;
•    zawiadomienie o zapłacie należności na dany rachunek niezawarty w wykazie podmiotów będzie składać się jednorazowo (nie będzie potrzeby powtórnego jego składania);
•    wyłączono odpowiedzialność solidarną w VAT, w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki niezamieszczone w wykazie podatników VAT;
•    zaproponowano przesyłanie paragonów fiskalnych w formie elektronicznej do klienta;
•    wprowadzono nowe możliwości doręczania pism przez organy podatkowe.

Nowe przepisy mają wejść w życie już z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij