Przyjęcie projektu tzw. tarczy antykryzysowej

27.03.2020 2020-03-27T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/972/przyjecie-projektu-tzw-tarczy-antykryzysowej
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Rząd przyjął pakiet ustaw, których celem jest przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa i pomoc przedsiębiorcom oraz pracownikom. „Tarcza” trafiła do Sejmu.
Główne założenia pakietu dla przedsiębiorców i pracowników to:
•    pokrycie przez państwo składek do ZUS przez 3 miesiące za osoby pracujące w mikrofirmach zatrudniających do 9 osób, założonych przed 1 lutego 2020 r. oraz osoby samozatrudnione o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, zarejestrowanych przed 1.02.2020 r.;
•    świadczenie postojowe (około 2 tys. zł) dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych;
•    dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i uelastycznienie czasu pracy - dla firm w kłopotach.

Pakiet przewiduje również odroczenie niektórych obowiązków w tym przykładowo:
•    przesunięcie obowiązku z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r składania nowego pliku JPK_VAT dla tzw. dużych firm;
•    przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;
•    wydłużenie terminu z 3 dniowego do 14 dniowego na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT;
•    przesunięcie do 1 czerwca 2020 r. terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r.;
•    przesunięcie na 1 października 2020 r obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach.;
•    odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
•    zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.;
•    wydłużenie do 30 września 2020 r. terminu na złożenie informacji o cenach transferowych;
•    możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy;
•    wydłużenie do 31 grudnia 2020 r. okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij