Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19

17.03.2020 2020-03-17T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/968/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-z-powodu-covid-19
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Najbliższe dni to czas działań, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Ogólnie im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19. W ramach ograniczenia liczby zachorowań zawieszono zajęcia w szkołach, przedszkolach, żłobkach, a także uczelniach.
Dzięki specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

I tak dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
•    opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
•    są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Aby uzyskać zasiłek wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. (Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS). Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 12 do 25 marca. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki. Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek, wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.

Senat przyjął w piątek projekt noweli specustawy ws. COVID-19, teraz zostanie on skierowany do Sejmu. Do pierwotnego projektu w piątek zostały wprowadzone poprawki dotyczące rozszerzenia zakresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców w przypadku zamknięcia szkół. Przyjęte w piątek poprawki zakładają rozszerzenie grupy uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o rodziców dzieci do 15 roku życia i wydłużenie okresu przysługiwania zasiłku na cały czas zamknięcia szkoły.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij