Pracownicze badania lekarskie w trakcie epidemii – stanowisko GIP

23.03.2020 2020-03-23T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/970/pracownicze-badania-lekarskie-w-trakcie-epidemii-stanowisko-gip
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Tymczasowe rozwiązania w zakładach pracy, mają głównie na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz rozprzestrzenienia się wirusa w przedsiębiorstwach. Główny Inspektor Pracy wydał również zalecenia związane z obowiązkiem wykonywania okresowych badań lekarskich w trakcie epidemii koronawirusa SARS CoV-2.
Decyzje Głównego Inspektora Pracy wynikają z przepisów:
•    Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 433);
•    Pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 12 marca 2020 ZPM.6131.5.2020.MS – dotyczącego wykonywania badań profilaktycznych pracowników.

Główny Inspektor Pracy (czyli GIP) zaproponował w swoim stanowisku czasowe zawieszenie obowiązku wykonywania profilaktycznych badań lekarskich przy zachowaniu obowiązku terminowego wystawiania skierowań przez pracodawców. Skierowanie powinno być jednak wystawione w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich wystawionych na ostatnich odbytych badaniach profilaktycznych, co ma potwierdzać stan gotowości pracodawcy do wypełnienia obowiązku wysłania na badania profilaktyczne pracowników. Pracownicy powinni być również pouczeni przez pracodawcę o konieczności niezwłocznego wykonania badań okresowych zaraz po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego w kraju.

Jednocześnie Główny Inspektor Pracy podkreślił, że powyższe rozwiązania w żaden sposób nie mają zastosowania do wstępnych badań lekarskich. Tutaj pomimo epidemii nadal utrzymuje się obowiązek niedopuszczenia pracownika do pracy bez uzyskania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego określającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy. Również pracownicy powracający do pracy (np. po dłuższej chorobie) muszą wykonać badania kontrolne potwierdzające, że może on kontynuować pracę na swoim stanowisku i jest już w pełni zdrowy.

Należy pamiętać, że stanowisko Głównego Inspektora Pracy (GIP) zawiera wyłącznie proponowane sugestie, co do ewentualnego postępowania związanego z wykonywaniem okresowych badań lekarskich u pracowników. Dopiero zmodyfikowanie przepisów art. 229 Kodeksu Pracy może wprowadzić całkowicie wiążące w tym względzie rozwiązania. Dlatego na dzień dzisiejszy nie ma „twardych” podstaw prawnych do zaprzestania kierowania pracowników na obowiązkowe badania okresowe.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij