Przesyłanie e-paragonów przy kasach on-line od kwietnia 2020 r.

09.03.2020 2020-03-09T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/963/przesylanie-e-paragonow-przy-kasach-on-line-od-kwietnia-2020-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w większości przypadków są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dokumentem potwierdzającym fakt dokonania takiej sprzedaży jest paragon fiskalny, a podatnik ma obowiązek dokonywać jego wydruku oraz wydać wydrukowany dokument nabywcy. Proponowana zmiana przepisów w ustawie o VAT, dotyczy wprowadzenia zupełnie nowej możliwości - przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej.
Zgodnie z projektem zmian, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących będą zobowiązani do wystawiania i wydawania nabywcy paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży:
a) w postaci papierowej lub
b) za zgodą nabywcy, w formie elektronicznej, - przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Po zmianach, wydrukowanie dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących ma być obowiązkowe, ale z wyjątkiem wystawiania ich w formie elektronicznej (nowy art. 111 ust. 3a pkt 8 ustawy).

Uzasadnienie do ww. nowelizacji ustawy: "(...) Zmiana w art. 111 ust. 3a ustawy o VAT ma na celu wprowadzenie możliwości przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób. Obecnie kasy rejestrujące mają tylko funkcję wydruku ww. dokumentów fiskalnych i podatnik musi wydać konsumentowi papierową postać paragonu fiskalnego. Proponuje się dopuszczenie wydawania paragonów w formie elektronicznej, tzw. e-paragonów, z kas rejestrujących najnowszego typu, tzw. kas on-line. Wprowadzone rozwiązanie ma stanowić ułatwienie oraz uproszczenie zarówno dla podatników prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas, zwłaszcza dla podatników prowadzących sprzedaż na odległość, jak i dla konsumentów. (...)"

Zmianie ma podlegać art. 145a ust. 12 ustawy o VAT, tj. regulacja dotycząca kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Nowe brzmienie tego przepisu ma mieć związek z wprowadzeniem nowej funkcjonalności dla kas rejestrujących w zakresie przesyłania e-paragonów i wyłączeniem z tego zakresu kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii.

Nowa funkcjonalność będzie dotyczyła tylko kas on-line, natomiast według projektu zmiany w powyższym zakresie mają wejść w życie już z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij