Publikacje FRR

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Data wydania: 2001
Numer ISBN: 83-86543-54-X
Autor: A. Helin, K. G. Szymański

Cena Książki:

10 zł (w tym VAT 0,48)

Książka przeznaczona jest dla zarządów spółek kapitałowych, kadry kierowniczej pionów finansowych jednostek, biegłych rewidentów, doradców podatkowych oraz studentów. Podstawowe zalety: 1. Omówienie praktycznych problemów nowoczesnej sprawozdawczości finansowej spółek kapitałowych. 2. Uwzględnienie nowych regulacji prawa bilansowego i podatkowego oraz kodeksu spółek handlowych. 3. Wskazanie na obszary zagrożeń i potencjalnych konfliktów powodowanych niejasnością lub rozbieżnością przepisów prawa. 4. Interpretacja skomplikowanych zagadnień podatkowych w celu osiągnięcia optymalnej sytuacji podatkowej w ramach istniejących przepisów. ZAWARTOŚĆ: Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych, zasady ich sporządzania i prezentacji oraz rozliczeń podatkowych spółek kapitałowych. Rachunek zysków i strat w tym: zasady ujawniania poszczególnych pozycji przychodów i kosztów. Składniki bilansu. Kluczowe zagadnienia rachunkowości i prawa bilansowego w usługach budowlanych i leasingowych oraz nabyciu, łączeniu i podziale spółek. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe . Działalność w trakcie zaniechania. Skutki zmian kursów walutowych i instrumentów finansowych. Praktyczne podsumowanie rozważań. Obszerny przykład sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu

Chcesz kupić książkę?

Nic prostszego. Wypełnij poniższy formularz a nasi konsultanci skontaktują się z tobą.

Imię i Nazwisko*
Adres email*
Numer telefonu*
Dane do faktury
Nazwa płatnika
Ulica
Kod/Miejscowość
NIP
Adres wysyłki
Adresat
Ulica
Kod/Miejscowość
Książka
Sztuk
UWAGA!! Koszt wysyłki książki to tylko 9 zł brutto
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać