Wykładowca

Marcin Antoniak

Radca prawny (WA-7705). Wieloletni praktyk (m.in. pełnił funkcję zastępcy, a następnie dyrektora komórki kontroli w naczelnym urzędzie administracji rządowej, dyrektora generalnego naczelnego urzędu administracji rządowej, radca prawny w urzędzie centralnym administracji rządowej), posiadający ponad 14-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu czynności formalno-organizacyjnych oraz nadzorczych i kontrolnych w stosunku do różnego rodzaju jednostek sektora finansów publicznych (przygotowywanie, prowadzenie oraz nadzór nad kilkuset kontrolami). Od blisko 6 lat specjalizuje się w świadczeniu obsługi prawnej jako radca prawny w zakresie prawa administracyjnego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych, zamówień publicznych, kontroli w administracji rządowej, jak również prawa farmaceutycznego. Autor książki „Kontrola rządowa w administracji publicznej. Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych”, C.H. Beck, 2012. Posiada również bogate doświadczenie w występowaniu jako profesjonalny pełnomocnik procesowy przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym (udział w kilkuset rozprawach). Od przeszło 12 lat pełni kolejno funkcje resortowego rzecznika dyscypliny finansów publicznych (2005-2012), a następnie zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy międzyresortowej komisji orzekającej (od marca 2012 r.). W tym okresie osobiście rozpatrzył przeszło 350 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, złożył ponad 70 wniosków o ukaranie, brał udział w ponad 150 rozprawach przed komisjami orzekającymi. Od ponad 9 lata trener prowadzący specjalistyczne szkolenia z problematyki dotyczącej finansów publicznych, odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, zamówień publicznych oraz organizacji i obsługi kontroli zewnętrznych.

zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać