Podróże służbowe pracowników – Prawo do odliczania podatku VAT przez pracodawcę

30.10.2019 2019-10-30T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/876/podroze-sluzbowe-pracownikow-prawo-do-odliczenia-vat-przez-pracodawce
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
W ustawie o VAT nie zawarto szczególnych przepisów, które odnosiłyby się do odliczania podatku VAT, od kosztów ponoszonych w trakcie podróży służbowych pracowników firmy. Pracodawca generalnie może odliczyć VAT od takich wydatków, oczywiście w sytuacji gdy podróż służbowa pracownika (krajowa lub zagraniczna) jest związana z czynnościami opodatkowanymi, a wydatki te nie zostały wymienione w art. 88 ustawy o VAT.
W przypadku ponoszenia wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, podatnicy mogą najczęściej odliczyć jedynie 50% kwoty podatku VAT naliczonego, a w sytuacji gdy taki pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, całe 100% kwoty VAT naliczonego.

Zgodnie z art. 86a ust. 2 ustawy o VAT do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza się wydatki dotyczące m.in. nabycia pojazdów (ich części składowych), nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów, a także innych towarów oraz innych usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Pomimo tego, że wśród wydatków związanych z pojazdami samochodowymi ustawodawca nie wymienił opłat za autostrady czy opłat za parkingi, zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w odniesieniu do nich, obowiązuje również ograniczenie w odliczaniu VAT do 50% (chyba, że zostaną w przypadku danego pojazdu spełnione dodatkowe warunki uprawniające do 100% odliczania VAT).

Powyższe zasady należy stosować także w przypadku, gdy podróż służbowa (za zgodą wyrażoną przez pracodawcę) odbywa się prywatnym samochodem osobowym pracownika. Oznacza to, że od opłat parkingowych lub za przejazdy autostradami pracodawca może odliczyć 50% kwoty podatku VAT naliczonego (o ile podróż służbowa pracowników służy czynnościom opodatkowanym pracodawcy).

Generalnie podatnicy odliczają VAT z faktury, w praktyce przejazdy autostradami lub opłaty za parkingi są też dokumentowane paragonami lub biletami. Jeśli taki dokument spełnia warunki do uznania go za fakturę w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, to można na jego podstawie odliczyć podatek VAT (czyli 50% VAT).

Należy pamiętać, że na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, podatnikom nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od nabytych usług noclegowych i gastronomicznych (z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób). Dlatego jeśli w związku z podróżą służbową pracownika podatnicy nabywają usługi noclegowe, to nie mogą odliczyć podatku VAT od nabycia tych usług (nie ma w tym przypadku znaczenia, że usługi takie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych).

-------------------------
Zobacz także inne aktualności z serii "Podróże służbowe pracowników (krajowe i zagraniczne):
1. Zasady ogólne
2. Należności z tytułu krajowej podróży służbowej pracownika
3. Należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej
4. Podatek PIT i ZUS
5. Wydatki w KUP pracodawcy

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij