PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

Prowadzący Prowadzący  Ekspert FRR

Podróże służbowe szkolenie Na szkolenie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m. in.: Kiedy mamy do czynienia z oddelegowaniem pracownika a kiedy z podróżą służbową? Jaka jest różnica między wyjazdem na szkolenie a podróżą służbową? Kiedy pracownikowi należy się dieta? Rozliczenie ryczałtem a zwrot faktycznie poniesionych kosztów – kiedy jest korzystniej dla pracownika? Czy paragon jest dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku?

2
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
16.02.2023
Online
Tryb dzienny
550,00 zł netto / brutto
13.03.2023
Warszawa
Tryb dzienny
590,00 zł netto / brutto
550 590 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami. Zasady te przedstawione zostaną w aspekcie przepisów podatkowych z uwzględnieniem bieżących zmian.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w zakresie ewidencji i rozliczania, dokumentowania i ewidencji podróży służbowych,
 • uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia kosztów podróży służbowych w oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo.
Adresaci szkolenia:
 • służby finansowo-księgowe przedsiębiorstw,
 • osoby odpowiedzialne za rozliczanie podróży służbowych,
 • właściciele firm samodzielnie rozliczający pracowników,
 • właściciele i pracownicy biur rachunkowych.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia już dla 3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

I. Prawne podstawy rozliczania podróży służbowych

II. Pojęcie podróży służbowej w świetle Kodeksu Pracy i innych ustaw

 • oddelegowanie czy podróż służbowa,
 • określenie miejsca pracy a należności z tytułu podróży służbowej,
 • podróż służbowa kierowcy


III. Zmiany w rozporządzeniu, które weszły w życie po 01 marca 2013 roku

1. Wspólne przepisy dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych

 • zwrot kosztów w związku z odbytą podróżą
 • środki transportu właściwe do odbycia podróży
 • zwrot innych udokumentowanych wydatków


2. Podróż krajowa

a.Określenie miejsca rozpoczęcia podróży

b. Dieta:

 • wysokość diety
 • skutki podwyższenia diety krajowej
 • prawo do otrzymania diety
 • sytuacje w których dieta nie przysługuje
 • całodzienne wyżywienie a prawo do diety
 • % obniżenie diety z tytułu zapewnienia wyżywienia
 • usługa hotelarska w ramach której zapewniono wyżywienie a prawo do diety
 • zwrot kosztów wyżywienia a prawo do diety a przychód pracownika (interpretacje US)
 • dni wolne od pracy a prawo do diety.


c. Koszty przejazdu:

 • określenie środka transportu,
 • zwrot należności z tytułu przejazdu nieudokumentowanych biletem,
 • zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych,
 • opłaty za parking i przejazd autostradą,
 • dodatkowe koszty związane z przejazdem pracownika własnym samochodem.


d.Koszt noclegu:

 • kiedy przysługuje zwrot kosztów noclegu a kiedy ryczałt
 • ograniczenie zwrotu kosztów noclegu do dwudziestokrotności przysługującej diety
 • wysokość wypłaconego ryczałtu za nocleg
 • kiedy pracodawca ma prawo odmówić wypłaty ryczałtu za nocleg


e.koszty dojazdów:

 • w jakich sytuacjach następuje wypłata ryczałtu na dojazdy,
 • zwrot faktycznie poniesionych wydatków


IV.Podróż zagraniczna

1.Czas pobytu pracownika poza granicami kraju

2.Łączenie podróży zagranicznej z odbyciem podróży krajowej (liczenie czasu)

3.Dieta:

 • prawo do otrzymania diety
 • śniadanie w cenie noclegu a wysokość diety
 • sytuacje w których dieta nie przysługuje
 • możliwość obniżenia diety zagranicznej do wysokości diety krajowej
 • należność pieniężna na wyżywienie a wysokość diety


4. Koszty przejazdów i dojazdów:

 • zwrot kosztów przejazdu uzależniony od środka transportu,
 • zwrot kosztów przejazdu samochodem niebędącym własnością pracodawcy,
 • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu,
 • kiedy nie przysługuje ryczałt na dojazdy.


5. Koszty noclegu:

 • sposoby zwrotu kosztów za nocleg.


V.Rozliczanie zaliczek na niezbędne koszty podróży służbowej

1. Krajowa podróż służbowa

2. Zagraniczna podróż służbowa

 • jaki kurs zastosować przy rozliczaniu zaliczki
 • rozliczenie zaliczki – kwota wydatków jest niższa od pobranej zaliczki
 • rozliczenie zaliczki – kwota wydatków jest wyższa od pobranej zaliczki


VI.Dokumentowanie wydatków z tytułu podróży służbowej

 • krajowa podróż służbowa
 • zagraniczna podróż służbowa


VII. Należności za czas podróży służbowej a przychód pracownika

VIII.Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej

 • pojęcie czasu pracy
 • zaliczenie podróży służbowej do czasu pracy
 • przypadki, kiedy podróż służbowa nie jest zaliczana do czasu pracy
 • zapewnienie odpoczynku po podróży służbowej
 • nadgodziny powstałe w trakcie podróży służbowych (rozliczanie, ustalanie wynagrodzenia)
 • orzecznictwo SN dotyczące rozliczania czasu pracy w podróży służbowej


IX. Należności za czas podróży służbowej a koszty uzyskania przychodu

X. Wyjazdy służbowe osób nie będących pracownikami (umowy cywilnoprawne)

 • kwestie umowne dotyczące zwrotu należności w związku z odbywaniem podróży służbowych
 • na podstawie jakich przepisów dokonywane jest rozliczenie należności dla osób niebędących pracownikami
 • w jakich wysokościach dokonuje się zwrotu należności w związku
  z odbywaniem podróży służbowych


XI. Składka na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w związku z podróżą służbową

XII. Podróże służbowe - różne ujęcia

 • koszty wyżywienia przekraczające limit diet
  (wyjaśnienia organów podatkowych)
 • używanie wynajętego samochodu za granicą
  (wyjaśnienia organów podatkowych)
 • wydatki za przejazd taksówką
 • (wyjaśnienia organów podatkowych)
 • powroty do miejsca zamieszkania a prawo do ryczałtu,
 • ubezpieczenie pracownika na czas odbywania podróży służbowej
  (wyjaśnienia organów podatkowych)
 • należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej w celu uczestniczenia w szkoleniu,
 • zwrot kosztów naprawy samochodu nie będącego własnością pracodawcy,
 • zaliczka pieniężna udzielana pracownikowi,
 • zwrot pracownikowi prowizji za wypłaty z bankomatu w trakcie zagranicznej podróży służbowej.

Terminarz

zmień
16.02.2023 - 16.02.2023, Online, tryb dzienny

Opiekun: Monika Połosak

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE
- 16.02.2023, czwartek (10:00 - 14:30)
Prowadzący: Ekspert FRR
zmień
13.03.2023 - 13.03.2023, Warszawa, tryb dzienny

Opiekun: Monika Połosak

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE
- 13.03.2023, poniedziałek (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Ekspert FRR

Czas trwania

5 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Ekspert FRR 

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa

Opiekun szkoleń

Online, Warszawa
Monika Połosak

Ostatnio przeglądane

166
czas trwania Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 78 edycja
ocena Ponowne zmiany w regulacjach podroży służbowych - nowe stawki diet i limitów hotelowych w podróżach krajowych i zagranicznych - zmiany już od 1 stycznia 2023 roku
Opiekun szkoleń
Online, Warszawa
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij