Szkolenia FRR

CZAS PRACY W PRAKTYCE z uwzględnieniem zmian w dokumentacji pracowniczej

Prowadzący Artur Kwiatkowski

Czas pracy Poznań Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza zmiany w zakresie sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji m.in. z zakresu czasu pracy. Dokumentację taką należy tworzyć oddzielnie dla każdego pracownika - w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Do nowych wymogów należy dostosować wygląd podstawowego dokumentu z tego obszaru, czyli ewidencję czasu pracy. Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy w przyjętym u pracodawcy okresie rozliczeniowym. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności zgodnego z prawem rozliczania czasu pracy pracowników w trakcie podróży służbowych, szkoleń, dni wolnych od pracy oraz uwzględniając specyficzne warunki dla danego przedsiębiorstwa.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
 • połączenie teorii z praktyką - po części teoretycznej będą ćwiczenia dla uczestników szkolenia z omówionych zagadnień. Dlatego też szkolenie to jest przeznaczone zarówno dla osób z wieloletnią praktyką jak i dopiero zaczynających swoją przygodę z czasem pracy
 • przekazanie wiedzy z zakresu najważniejszych regulacji dotyczących czasu pracy
 • kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w
  praktyce
 • zapoznanie z praktycznym stosowaniem przepisów o czasie pracy w działalności
  przedsiębiorstwa

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • uczestnicy dowiedzą się o najważniejszych regulacjach dotyczących czasu pracy
 • uczestnicy otrzymają odpowiedzi na pytania związane ze stosowaniem przepisów o czasie pracy w codziennej działalności przedsiębiorstwa
 • uczestnicy nauczą się praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę
  podczas szkolenia pod okiem doświadczonego trenera i praktyka

Adresaci:
 • pracodawcy, właściciele firm, samodzielnie rozliczający swoich
  pracowników
 • kadra kierownicza i zarządzająca
 • menedżerowie personalni
 • pracownicy działów kadr i płac
 • wszystkie osoby zainteresowane zmianami w prawie pracy

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości


UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1. Pojęcie czasu pracy

2. Systemy czasu pracy
- podstawowy
- równoważny
- przerywany
- zadaniowy
- skróconego tygodnia
- pracy weekendowej
- jak dobrać prawidłowy system do danego zakładu pracy

3. Okres rozliczeniowy czasu pracy
- pojęcie
- jak właściwie określić
- przepisy wewnątrzzakładowe jako źródło prawa pracy

4. Podstawowe regulacje
- pojęcie doby pracowniczej i tygodnia
- odpoczynki dobowe i tygodniowe
- niedziele

5. Czas pracy w roku 2018
- ilość dni wolnych od pracy
- wpływ ustanowienia 12.11.2018 r. świętem – na wymiar czasu pracy i wysokość ekwiwalentów

6. Prawidłowe planowanie harmonogramów czasu pracy
- przykłady prawidłowych harmonogramów
- praca w godzinach nadliczbowych
- ewidencjonowanie czasu pracy
- wyjścia prywatne

7. Po blokach 3 do 6 ćwiczenia praktyczne polegające na prawidłowym ustaleniu czasu pracy, naruszeń w przedstawionych harmonogramach oraz prawidłowego zaewidencjonowania czasu pracy

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Kwiatkowski
Artur Kwiatkowski

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania przepisów prawa pracy. Legitymuje się doświadczeniem zawodowym w pracy naukowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu stosowania przepisów prawa pracy i czasu pracy oraz legalności zatrudnienia zarówno dla pracodawców jak i związków zawodowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Artur Kwiatkowski

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 699,00 zł netto (699,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia Już niedługo nowy termin!
1304
Cena
699.00 PLN 699,00 zł netto
699,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Poznań inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 1 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać