Weryfikacja zeznań PIT 2018

11.04.2019 2019-04-11T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/725/weryfikacja-zeznan-pit-2018
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zbliża się 30 kwietnia 2019 r., czyli ostateczny termin złożenia zeznania rocznego PIT 36, 37, 38, 39 za 2018 r. Żeby nie narażać się na późniejsze kłopoty, rozliczający się podatnik powinien zadać sobie podstawowe pytania przed przekazaniem swojego zeznania do Urzędu Skarbowego.
•    czy wypełniłam/łem właściwy formularz zeznania podatkowego?
•    czy wypełniłam/łem aktualny formularz zeznania podatkowego?
•    czy wybrałam/łem właściwy sposób opodatkowania?
        -    rozliczam się indywidualnie
        -     rozliczam się wspólnie z małżonkiem
        -    rozliczam się jako osoba samotnie wychowująca dzieci
•    czy jeżeli rozliczam się ze współmałżonkiem odpowiednio wpisuję swoje dane?
        -    osoba wpisana jako podatnik – wpisuje dane w części przeznaczonej dla podatnika
        -    osoba wpisana jako małżonek – wpisuje dane w części przeznaczonej dla małżonka
•    czy w zeznaniu wpisałam/łem aktualny adres zamieszkania?
•    czy nie przekroczyłam/łem wysokości dopuszczalnych limitów ulg podatkowych?
•    czy wybrana organizacja pożytku publicznego jest uprawniona do otrzymania 1% podatku?
•    czy jeżeli nadpłata podatku ma być zwrócona przelewem, w urzędzie skarbowym
zgłoszono aktualny rachunek bankowy?
•    czy zeznanie skarbowe składane w formie papierowej zostało podpisane?
•    czy do zeznania dołączono inne ewentualnie wymagane dokumenty np. pełnomocnictwo?

Urzędy skarbowe w pierwszej kolejności sprawdzają terminowość przekazania rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT.

Urzędy skarbowe zawsze sprawdzają, czy zeznanie podatkowe zostało sporządzone na właściwym druku, czy wypełniono wszystkie niezbędne rubryki, czy dołączono wymagane załączniki, oraz czy prawidłowo wyliczono podatek z podanej podstawy opodatkowania. Osoby korzystające z ulg podatkowych powinny się liczyć z możliwością wezwania przez US do okazania dokumentów/dowodów potwierdzających zasadność dokonanych odliczeń a także wysokość poniesionych wydatków. Urzędy skarbowe sprawdzają również terminowość zapłaty podatku. Kwotę wykazaną do zapłaty w zeznaniu PIT-28 lub PIT-28S za 2018 r. należało uregulować do 31 stycznia 2019 r. Z kolei termin płatności podatku z zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2018 r. upływa w dniu 30 kwietnia 2019 r.

Urząd skarbowy ma prawo dokonać weryfikacji rozliczenia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Generalnie przedawnienie następuje po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku dochodowego.

Dorota Andrychowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać