PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY 2023

Prowadzący Prowadzący  Barbara Dąbrowska, Barbara Zapała

Szkolenia z prawa pracy Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu planowanych zmian w prawie pracy na 2023 rok, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących zasad tworzenia dokumentacji w Dziale Kadr. Niniejsze szkolenie ma także za zadanie przygotować Działy Kadr (Personalne) do nowych rewolucyjnych zmian w prawie pracy wynikających z konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektyw UE: (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów). Szkolenie dzięki licznym przykładom, w tym zaczerpniętym z orzecznictwa europejskiego, wskaże odpowiedzi na trudne pytania z zakresu prawa pracy oraz pozwoli na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

3
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
15.02.2023
Warszawa
Tryb dzienny
790,00 zł -100 zł i
Rabat w wysokości 100 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 03.02.2023 r.
690,00 zł netto / brutto
16.02.2023
Online
Tryb dzienny
630,00 zł -10% i
Rabat w wysokości 10% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 03.02.2023 r.
567,00 zł netto / brutto
17.02.2023
Katowice
Tryb dzienny
Pewny termin
790,00 zł -10% i
Rabat w wysokości 10% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 12.02.2023 r.
711,00 zł netto / brutto
567 711 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
 • przekazanie wiedzy z zakresu aktualnie wprowadzonych i planowanych zmian w prawie pracy w kontekście dotychczasowych rozwiązań,
 • kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce,
 • zapoznanie uczestników z licznymi przykładami ilustrowanymi najnowszym orzecznictwem, wskazującym odpowiedzi na trudne pytania z zakresu prawa pracy.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • uczestnicy dowiedzą się o aktualnie obowiązujących zmianach i ich implementowaniu do organizacji,
 • dzięki licznym przykładom opierającym się o najnowsze orzecznictwo uczestnicy znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,
 • uczestnicy nauczą się praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę podczas szkolenia pod okiem doświadczonego trenera i praktyka,
 • przekazana wiedza wpłynie na profesjonalną obsługę w zakresie kadr
Adresaci szkolenia:
 • pracodawcy, właściciele firm, samodzielnie rozliczający swoich pracowników,
 • kadra kierownicza i zarządzająca,
 • menedżerowie personalni,
 • pracownicy działów kadr i płac,
 • wszystkie osoby zainteresowane zmianami w prawie pracy.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

I. Nowelizacja do Kodeksu pracy na podstawie uchwalonej przez Sejm ustawy z dnia 01.12.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (niezakończone prace nad ustawą):
a. umożliwienie pracodawcom wprowadzenia prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników i osób zatrudnionych na innej podstawie na obecność w ich organizmach alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu
b. regulacje dotyczące pracy zdalnej jako rozwiązania stałego w Kodeksie pracy:
• definicja pracy zdalnej,
• zasady wprowadzania pracy zdalnej,
• prawa i obowiązki stron stosunku pracy podczas pracy zdalnej,
• okazjonalna praca zdalna i zasady, na jakich pracownicy będą mogli z niej korzystać,
• telepraca a praca zdalna – przepisy przejściowe;
c. praca zdalna na gruncie ustawy antyCovidowej - przypomnienie

II. Projekt zmian w Kodeksie pracy wynikający z konieczności implementacji dyrektyw UE:      
- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej,          
- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów

1. Zmiany w zakresie umów o pracę na okres próbny i na czas określony;
2. Zmiany w elementach umowy o pracę;
3. Prawo do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie;
4. Rozszerzenie zakresu informowania o stosunku pracy, dostępność formy elektronicznej;
5. Nowa informacja dla pracownika wykonującego pracę za granicą;
6. Wniosek o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy;
7. Ochrona pracownika przed zwolnieniem;
8. Szkolenia zapewniane przez pracodawcę: prawo do bezpłatnych szkoleń, czas szkolenia a czas pracy;
9. Nowe brzmienie art. 18(3e) KP jako nowe narzędzie ochrony pracowników z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy, wraz z prawem do odszkodowania;
10. Prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej;
11. Dodatkowy urlop opiekuńczy;
12. Zmiany w przepisach dotyczących ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem: okres ochronny, zakazane działania;
13 Skrócenie okresu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego;
14. Wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego i przyznanie nieprzenoszalnej jego części dla każdego z pracujących rodziców;
15. Zmiana zasad wykorzystywania urlopu rodzicielskiego;
16. Dopuszczenie pracownika do pracy po urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim, urlopie wychowawczym;
17. Wydłużenie okresu (do ukończenia przez dziecko 8 r. ż.), w którym pracownik wychowujący dziecko może wyrazić zgodę m.in. na pracę nadliczbową;
18. Nowe przepisy dotyczące elastycznej organizacji pracy;
19. Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym.

III. Projekt zmian w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:
- wysokość zasiłku macierzyńskiego:  wysokość podstawy wymiaru 70 %, 81,5%, 100 % –  zasady rozróżniania
- wyrównanie zasiłku macierzyńskiego.

IV. Omówienie innych planowanych zmian w przepisach dot. prawa pracy według stanu na dzień szkolenia.

V. Pytania uczestników, zadania.


Terminarz

zmień
15.02.2023 - 15.02.2023, Warszawa, tryb dzienny

Opiekun: Monika Połosak

PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY 2023
- 15.02.2023, środa (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Dąbrowska
zmień
16.02.2023 - 16.02.2023, Online, tryb dzienny

Opiekun: Monika Połosak

PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY 2023
- 16.02.2023, czwartek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Zapała
zmień
17.02.2023 - 17.02.2023, Katowice, tryb dzienny

Opiekun: Magdalena Rynkowska

PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY 2023
- 17.02.2023, piątek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Zapała

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Dąbrowska
Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal. Ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Barbara Dąbrowska

Zapała
Barbara Zapała

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Prawo (2008 r.), otrzymała Nagrodę imienia Profesora Waleriana Pańki - dla najlepszego absolwenta. Została także wyróżniona przez Rektora UŚ w Katowicach oraz Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Otwarcie na potrzeby przedsiębiorców działających w różnych branżach rozwijała m.in. dzięki działalności w organizacji FM Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” w latach 2008 - 2010. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu komunikacji biznesowej organizowanych m.in. przez Business Centre Club, Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Od 2013 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach po ukończeniu aplikacji radcowskiej. Od 2015 r. prowadzi własną kancelarię prawną specjalizującą się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała także jako prawnik i radca prawny in-house, odpowiadając na bieżące problemy kadry menadżerskiej oraz pracowników działów kadr, księgowości, finansów. W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej koncentruje się zwłaszcza na zagadnieniach związanych z prawem gospodarczym i handlowym w obrocie krajowym i zagranicznym, zakładaniu nowych podmiotów gospodarczych, zagadnieniach związanych z prawem pracy, prawem podatkowym, ochroną danych osobowych z uwzględnieniem norm ISO, reprezentacji klientów przed organami kontrolnymi oraz w postępowaniach sądowych. Z ogromną pasją prowadzi szkolenia z zakresu prawa dla pracodawców i pracowników.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Barbara Zapała

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Warszawa, Online, Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice

Opiekunowie szkoleń

Warszawa, Online
Monika Połosak
Katowice
Magdalena Rynkowska

Ostatnio przeglądane

1005
czas trwania Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 48 edycja
Opiekunowie szkoleń
Warszawa, Online
Monika Połosak
Katowice
Magdalena Rynkowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij