PRAWO PRACY - wprowadzone i planowane zmiany

Prowadzący Prowadzący  Barbara Dąbrowska, Monika Zielińska, Barbara Zapała

Szkolenia z prawa pracy Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu wprowadzonych w 2023 roku zmian oraz planowanych na 2024 rok. Niniejsze szkolenie ma także za zadanie przygotować Działy Kadr (Personalne) do nowych rewolucyjnych zmian w prawie pracy wynikających z konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektyw UE: (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów). Szkolenie dzięki licznym przykładom, w tym zaczerpniętym z orzecznictwa europejskiego, wskaże odpowiedzi na trudne pytania z zakresu prawa pracy oraz pozwoli na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

4
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
16.07.2024
Warszawa
Tryb dzienny
890,00 zł netto / brutto
19.07.2024
Online: na żywo
Tryb dzienny
Pewny termin
690,00 zł netto / brutto
26.07.2024
Katowice
Tryb dzienny
890,00 zł netto / brutto
23.08.2024
Online: na żywo
Tryb dzienny
690,00 zł netto / brutto
690 890 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
 • przekazanie wiedzy z zakresu aktualnie wprowadzonych i planowanych zmian w prawie pracy w kontekście dotychczasowych rozwiązań,
 • kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce,
 • zapoznanie uczestników z licznymi przykładami ilustrowanymi najnowszym orzecznictwem, wskazującym odpowiedzi na trudne pytania z zakresu prawa pracy.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • uczestnicy dowiedzą się o aktualnie obowiązujących zmianach i ich implementowaniu do organizacji,
 • dzięki licznym przykładom opierającym się o najnowsze orzecznictwo uczestnicy znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,
 • uczestnicy nauczą się praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę podczas szkolenia pod okiem doświadczonego trenera i praktyka,
 • przekazana wiedza wpłynie na profesjonalną obsługę w zakresie kadr
Adresaci szkolenia:
 • pracodawcy, właściciele firm, samodzielnie rozliczający swoich pracowników,
 • kadra kierownicza i zarządzająca,
 • menedżerowie personalni,
 • pracownicy działów kadr i płac,
 • wszystkie osoby zainteresowane zmianami w prawie pracy.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

1. Nowelizacja Kodeksu pracy na podstawie uchwalonej przez Sejm ustawy z dnia 01.12.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

2. Najważniejsze zmiany:
a) umożliwienie pracodawcom wprowadzenia prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników i osób zatrudnionych na innej podstawie na obecność w ich organizmach alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu
­ - przedmiot, cel i zakres kontroli trzeźwości,
­-  skutki kontroli trzeźwości,
­-  regulacje wewnątrzzakładowe,
­-  obowiązki informacyjne względem pracowników,
­-  kontrola trzeźwości a przetwarzanie danych osobowych.
b) regulacje dotyczące pracy zdalnej jako rozwiązania stałego w Kodeksie pracy:
­ - definicja pracy zdalnej,
­-  praca zdalna na polecenie pracodawcy,
­-  praca zdalna wynikająca z porozumienia między stronami stosunku pracy,
­-  zasady pokrywana kosztów pracy zdalnej,
­-  kontrole podczas pracy zdalnej
­-  praca zdalna a bhp,
­-  okazjonalna praca zdalna,
­-  dokumenty wewnątrzzakładowe dotyczące pracy zdalnej.

3. Nowelizacja Kodeksu pracy na podstawie uchwalonej przez Sejm ustawy z dnia 09.03.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

4. Wprowadza do porządku prawnego przepisy prawa europejskiego wynikające z:
a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, 
b) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

5. Najważniejsze zmiany:
­ - Umowy o pracę na czas określony – konieczność wskazania przyczyny wypowiedzenia oraz przeprowadzenia konsultacji związkowej,
­-  Umowy o pracę na okres próbny – konieczność każdorazowego planowania okresu trwania współpracy,
­-  Wnioski pracowników o przewidywalne warunki pracy i obowiązki pracodawcy z nimi związane,
­-  Zmiana treści umowy o pracę oraz informacji o warunkach zatrudnienia, 
­-  Dodatkowe przerwy w pracy przy wydłużonych dobowych wymiarach czasu pracy,
­-  Szkolenia w godzinach pracy i na koszt pracodawcy,
­-  Urlop opiekuńczy,
­-  Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej,
­-  Urlop rodzicielski,
­-  Urlop ojcowski,
­-  Elastyczna organizacja czasu pracy,
­-  Wydłużenie okresu uzyskiwania zgody pracowników – rodziców,
­-  Nowe zasady ochrony przed wypowiedzeniem,
­-  Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika,
­-  Zmiany w Ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz przepisy przejściowe dotyczące zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego.

6. Nowelizacje Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej (z dnia 13 marca 2023 r oraz 9 maja 2023 r.)

7. Najważniejsze zmiany:
­-  Dodanie kolejnej części (E) do akt osobowych,
­-  Uzupełnienie katalogu dokumentów przechowywanych w aktach osobowych o dokumenty związane z kontrolą trzeźwości
­-  Uzupełnienie katalogu dokumentów przechowywanych w aktach osobowych o dokumenty związane z wprowadzeniem przepisów dotyczących przewidywalnych i przejrzystych warunków pracy oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

8. Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy (z dnia 11 maja 2023 r.)

9. Najważniejsze zmiany:
­ - Uzupełnienie treści świadectwa pracy o informacje związane z nowymi uprawnieniami opiekuńczymi i pracą zdalną.


Terminarz

16.07.2024 - 16.07.2024, Warszawa, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

PRAWO PRACY - wprowadzone i planowane zmiany
- 16.07.2024, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Dąbrowska
19.07.2024 - 19.07.2024, Online, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

PRAWO PRACY - wprowadzone i planowane zmiany
- 19.07.2024, piątek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Monika Zielińska
26.07.2024 - 26.07.2024, Katowice, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Magdalena Rynkowska

PRAWO PRACY - wprowadzone i planowane zmiany
- 26.07.2024, piątek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Zapała
23.08.2024 - 23.08.2024, Online, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

PRAWO PRACY - wprowadzone i planowane zmiany
- 23.08.2024, piątek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Monika Zielińska

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Dąbrowska
Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal. Ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Barbara Dąbrowska

Zielińska
Monika Zielińska

Kadry i Płace

Psycholog biznesu. Praktyk z prawie 30-letnim doświadczeniem w firmach o różnych profilach działalności i różnej wielkości. Od kilkunastu lat związana również z branżą szkoleniową. Z nieprzemijającą pasją i zaangażowaniem prowadzi kursy dla przyszłych pracowników działów personalnych oraz szkolenia z zakresu kadr i wynagrodzeń. Przekazuje słuchaczom wiedzę teoretyczną podpierając się praktycznymi przykładami. Realizuje także projekty szkoleniowe z prawa pracy dla kadry zarządzającej oraz świadczy usługi doradcze dla firm.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Monika Zielińska

Zapała
Barbara Zapała

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Prawo (2008 r.), otrzymała Nagrodę imienia Profesora Waleriana Pańki - dla najlepszego absolwenta. Została także wyróżniona przez Rektora UŚ w Katowicach oraz Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Otwarcie na potrzeby przedsiębiorców działających w różnych branżach rozwijała m.in. dzięki działalności w organizacji FM Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” w latach 2008 - 2010. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu komunikacji biznesowej organizowanych m.in. przez Business Centre Club, Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Od 2013 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach po ukończeniu aplikacji radcowskiej. Od 2015 r. prowadzi własną kancelarię prawną specjalizującą się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała także jako prawnik i radca prawny in-house, odpowiadając na bieżące problemy kadry menadżerskiej oraz pracowników działów kadr, księgowości, finansów. W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej koncentruje się zwłaszcza na zagadnieniach związanych z prawem gospodarczym i handlowym w obrocie krajowym i zagranicznym, zakładaniu nowych podmiotów gospodarczych, zagadnieniach związanych z prawem pracy, prawem podatkowym, ochroną danych osobowych z uwzględnieniem norm ISO, reprezentacji klientów przed organami kontrolnymi oraz w postępowaniach sądowych. Z ogromną pasją prowadzi szkolenia z zakresu prawa dla pracodawców i pracowników.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Barbara Zapała

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Warszawa, Online, Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice

Poniżej znajduje się lista opinii naszych Klientów na temat szkolenia PRAWO PRACY - wprowadzone i planowane zmiany. Każda nowa opinia jest weryfikowana przez naszego pracownika pod kątem rzeczywistego uczestnictwa w szkoleniu.

ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5 (3 oceny)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Profesjonalne podejście Pani Moniki Zielińskie, polecam tę Panią jako osobę kompetentną

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie było bardzo dobrze przygotowane merytorycznie, Pani prowadząca zachęcała do zadawania pytań i dyskusji co bardzo mi się podobało. Generalnie uważam, ze szkolenie było bardzo dobre.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie prowadzone przez Panią Monikę Zielińską, już trzecie szkolenie prowadzone przez Panią Monikę, prowadząca z dużą wiedzą, swobodą w przekazywaniu informacji, na wszystkie pytania wyczerpujące odpowiedzi. Całe przygotowanie szkoleń i rozszerzone materiały szkoleniowe. Polecam z czystym sumieniem.

Opiekunowie szkoleń

Warszawa, Online
Monika Połosak
Katowice
Magdalena Rynkowska

Ostatnio przeglądane

1005
czas trwania Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 75 edycja
Opiekunowie szkoleń
Warszawa, Online
Monika Połosak
Katowice
Magdalena Rynkowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły