Szkolenia FRR

PRAWO PRACY DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Prowadzący Prowadzący  Monika Zielińska

Prawo pracy dla kadry zarządzającej Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień prawa pracy, niezbędnych dla osób pełniących funkcje menedżerskie oraz sposobów stosowania prawa pracy w realiach bieżącego (operacyjnego) zarządzania, pozwalających w maksymalnym stopniu chronić interes pracodawcy i skutecznie zabezpieczać go przed nadużyciami.

2
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
21.06.2021
Warszawa
Tryb dzienny
750,00 zł netto / brutto
26.07.2021
Online
Tryb dzienny
498,00 zł netto / brutto
498 750 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej aktualnych zmian w Prawie pracy oraz tych, które wejdą w życie. Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie wątpliwe dotyczące urlopów wypoczynkowych oraz czasu pracy
Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki prawa pracy, ZUS oraz podatku dochodowego, osób pracujących w działach personalnych jak i doświadczonych praktyków.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • uczestnicy dowiedzą się o aktualnie wprowadzonych i planowanych zmianach w prawie pracy w kontekście dotychczasowych rozwiązań,
 • dzięki licznym przykładom opierającym się o najnowsze orzecznictwo uczestnicy znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,
 • uczestnicy nauczą się praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę podczas szkolenia pod okiem doświadczonego trenera i praktyka.
Adresaci szkolenia:
 • Szkolenie skierowane do kadry kierowniczej wszystkich szczebli. Pokazuje, jak skutecznie reprezentować interes pracodawcy wobec podwładnych. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania z przepisami prawa oraz procedurami właściwego postępowania w typowych sytuacjach zarządzania podległym zespołem, co umożliwi efektywną współpracę z zarządem i działem kadr oraz pozwoli zminimalizować ryzyko naruszenia przepisów prawa bądź procesu w sądzie pracy.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
 1. Formy świadczenia pracy
  • umowa cywilnoprawna a umowa o pracę
  • umowa zlecenia i umowa o dzieło
  • umowa o pracę
  • wybór optymalnych warunków nawiązania zatrudnienia
 2. Obowiązki związane z procesem rekrutacji i zatrudnieniem pracownika
  • badania lekarskie – wstępne, okresowe, kontrolne
  • szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • zapoznanie pracownika z regulaminem Pracy i zakresem obowiązków
 3. Wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy
  • formy nawiązania stosunku pracy
  • umowa o pracę i jej istotne elementy
  • rodzaje umów o pracę
  • obowiązki pracodawcy w kwestii dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem
  • zmiany przy zawieraniu umów o pracę limit umów na czas określony oraz rezygnacja z niektórych umów, ograniczenie czasowe i ilościowe dla umów na czas określony, zmiana rodzajów umów o pracę
 4. Zmiana warunków zatrudnienia
  • porozumienie zmieniające
  • wypowiedzenie zmieniające
  • powierzenie innej pracy
 5. Wynagrodzenie za pracę – składniki stałe i zmienne
  • wynagrodzenie zasadnicze
  • premie i nagrody jako składniki zmienne
  • wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
  • ochrona wynagrodzenia za pracę
 6. Rozwiązywanie umów o pracę
  • tryby rozwiązywania umów o pracę
  • porozumienie stron
  • rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem - okresy wypowiedzenia, sposób liczenia biegu terminów, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w trakcie okresu wypowiedzenie
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • roszczenia pracownika wobec pracodawcy w związku z niewłaściwym rozwiązaniem umowy o pracę - postępowanie przed sądem pracy
 7. Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem
  • ochrona stosunku pracy
  • urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski
  • urlop wychowawczy
  • inne uprawnienia dla pracowników będących rodzicami
 8. Odpowiedzialność pracowników wobec pracodawcy
  • zasady odpowiedzialności porządkowej i stosowanie kar porządkowych
  • odpowiedzialność materialna pracowników
 9. Czas pracy
  • podstawowe pojęcia związane z czasem pracy
  • wymiar i normy czasu pracy
  • okresy odpoczynku
  • systemy czasu pracy – porównanie poszczególnych systemów, wpływ wyboru odpowiedniego systemu czasu pracy na koszty pracy
  • praca w godzinach nadliczbowych, w dni wolne od pracy oraz zasady rozliczania
  • praca w porze nocnej, w niedziele i święta
  • zaliczanie do czasu pracy czynności związanych ze stosunkiem pracy: podróże służbowe, badania lekarskie, szkolenia
  • czas pracy kadry kierowniczej
  • ewidencja czasu pracy
 10. Urlopy i inne usprawiedliwione nieobecności w pracy
  • urlopy wypoczynkowe, ustalanie uprawnień urlopowych, plany urlopów, zasady udzielania urlopu
  • urlopy bezpłatne
  • urlopy okolicznościowe i szkoleniowe
  • usprawiedliwiona nieobecność w pracy

Terminarz

zmień
21.06.2021 - 21.06.2021, Warszawa, tryb dzienny
- 21.06.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Monika Zielińska
PRAWO PRACY DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
zmień
26.07.2021 - 26.07.2021, Online, tryb dzienny
- 26.07.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Monika Zielińska
PRAWO PRACY DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Zielińska
Monika Zielińska

Kadry i Płace

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w działach kadr i płac różnych firm (od firm usługowych po transportowe i duże sieci handlowe). Przez kilka lat prowadziła działalność w zakresie usług kadrowo płacowych oraz doradztwa i szkoleń dla kadry kierowniczej dotyczących niezbędnej dla nich wiedzy na temat prawa pracy.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Monika Zielińska

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Warszawa, Online
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Warszawa, Online
Monika Połosak

Ostatnio przeglądane

524
czas trwania Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 9 edycja
Opiekun szkoleń
Warszawa, Online
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij