Szkolenia FRR

30 KAZUSÓW DLA MENEDŻERÓW Z ZAKRESU PRAWA PRACY W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Online Lokalizacja Online
Tryb Tryb dzienny
Prowadzący Prowadzący  Piotr Wąż

PRAWO PRACY W ERZE KORONAWIRUSA Szkolenie ma charakter warsztatowy. W jego trakcie prowadzący podejmuje próbę odpowiedzi na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy.

Cel szkolenia:
Szkolenie ma charakter warsztatowy. W jego trakcie prowadzący podejmuje próbę odpowiedzi na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania obowiązujących przepisów w okresie zagrożenia epidemicznego. Przepisy te zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.

Adresaci szkolenia:
- pracodawcy,
- pracownicy działów kadr,
- pracownicy służby bhp oraz osoby wykonujące zadania służby bhp.


Wymagania sprzętowe:
•    komputer z aktualną wersją przeglądarki: google chrome/ firefox/ opera/ safari lub edge
•    internet o minimalnej prędkości pobierania 2 Mb/s (sprawdź)
Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:
#01. Jak rejestrować czas pracy zdalnej pracownika?
#02. Jak prawidłowo potwierdzać obecność i monitorować pracę zdalną pracownika?
#03. Jak zorganizować pracę pracownika, który nie może pracować zdalnie?
#04. Czy w trybie art. 42 § 4 KP lub art. 81 § 3 KP można powierzyć pracownikowi pracę w miejscu innym niż wskazane w umowie o pracę?
#05. Czy przełożony/pracodawca może dokonywać pomiaru temperatury pracownika?
#06. Czy przełożony/pracodawca może odsunąć od pracy pracownika z objawami koronawirusa?
#07. Czy przełożony/pracodawca może nakazać pracownikowi z objawami koronawirusa udania się do odpowiednich służb sanitarnych lub szpitala zakaźnego?
#08. Czy przełożony/pracodawca może zobowiązać pracowników do udania się na zaległe urlopy wypoczynkowe w okresie epidemii koronawirusa?
#09. Czy przełożony/pracodawca ma obowiązek zgłoszenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej
faktu wystąpienia objawów koronawirusa u pracownika?
#10. Czy obawa zarażenia się koronawirusem może być przyczyną uzasadniającą odmowę wykonania polecenia służbowego, wstrzymania się od pracy lub opuszczenia stanowiska pracy?
#11. Czy na terenie zakładu pracy pracownicy zobowiązani są nosić maseczki ochronne?
#12. Na jakich zasadach odbywają się badania profilaktyczne pracowników w okresie zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii?
#13. W jaki sposób organizować szkolenia BHP pracowników w okresie zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii?
#14. Wielodniowe tzw. wyjście prywatne w okresie pandemii a planowanie czasu pracy?
#15. Jak najkorzystniej zaplanować pracę w ramach 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego w systemie podstawowego i równoważnego czasu pracy?
#16. Czy część załogi można objąć przestojem ekonomicznym, podczas gdy pozostała część załogi pracowałaby na obniżonym wymiarze etatu?
#17. Czy tych samych pracowników można najpierw objąć przestojem ekonomicznym a następnie obniżyć im wymiar etatu i odwrotnie?
#18. Czy pracownikowi otrzymującemu minimalne wynagrodzenie za pracę można obniżyć wymiar etatu o 20%?
#19. Czy w okresie obniżonego etatu objęci nim pracownicy mogą pracować w nadgodzinach, jeżeli zajdzie taka potrzeba?
#20. Jak prawidłowo sformułować pismo rozwiązujące umowę o pracę, zwłaszcza w przypadku zwolnienia wysłanego pocztą tradycyjną?
#21. Jak prawidłowo zwolnić z obowiązku świadczenia pracy oraz udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia?
#22. Jak prawidłowo ustalić długość okresu wypowiedzenia?
#23. Jakie są konsekwencje rozwiązania umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej (SMS, fax, mail) przez pracownika i pracodawcę? Czy tego typu czynność prawna jest prawnie skuteczna?
#24.     W którym momencie ustaje stosunek pracy, gdy druga strona (pracodawca lub pracownik) nie przyjmuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę i zostaje ono wysłane do niej pocztą tradycyjną?
#25.     Czy można zwolnić z pracy pracownika objętego kwarantanną?
#26.     Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę w dniu wolnym od pracy lub
poza jego godzinami pracy, w godzinach nocnych?
#27.     Czy pracownik może nagrywać rozmowy z przełożonymi i innymi pracownikami
na potrzeby ewentualnego postępowania w sądzie?
#28.     Czy dyżur pod telefonem komórkowym jest traktowany jak dyżur w domu? Czy pracownik zobowiązany do dyżuru pod telefonem musi w jego trakcie przebywać w domu?
#29.     Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?
#30.     W jaki sposób należy zrekompensować pracownikowi niezachowany odpoczynek
dobowy i tygodniowy?

Czas trwania

4 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:45
Wąż
Piotr  Wąż

doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Piotr  Wąż

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 359,00 zł netto (359,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
Dostęp do szkolenia online będzie możliwy tylko po wcześniejszym dokonaniu zapłaty.
Jak wygląda realizacja szkolenia online?


Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Dokonanie zgłoszenia na wybrane szkolenie na stronie frr
 2. Otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
 3. Po potwierdzeniu terminu szkolenia zostaną Państwo poproszeni o dokonanie przelewu
 4. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 5. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 6. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są:
  • prezentacja
  • trener
  • czat
 7. Komunikacja podczas szkolenia odbywa się poprzez czat

Niezmiennie naszym celem jest edukacja na najwyższym poziomie. Zmieniły się otaczające nas warunki, ale nasi trenerzy wraz z ich wiedzą i doświadczeniem, nadal pozostają do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do skorzystania z tej formy zajęć edukacyjnych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z opiekunem szkolenia.

Ostatnio przeglądane

 • Nowość Nowość
Data szkolenia
18.08.2020
1434
Cena
359.00 PLN 359,00 zł netto
359,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Online
czas trwania Czas trwania: 4 godziny
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb dzienny
numer edycji Numer edycji: 1 edycja
Opiekun szkolenia
Natalia Rup
Natalia Rup

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij