Szkolenia FRR

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OPARCIU O MSR/MSSF

Prowadzący Mariusz Rutke

Konsolidacja sprawozdań finansowych Katowice Szkolenie obejmuje szczegółowy zakres MSR/MSSF dotyczący instrumentów finansowych, rachunku przepływów pieniężnych oraz konsolidacji sprawozdań finansowych. Szkolenie ma na celu przedstawienie specjalistycznych zagadnień m.in.: nowych regulacji w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych (MSSF 10 i MSSF 11 i zmian w innych standardach) oraz szczegółowych rodzajów instrumentów finansowych. Ponadto charakteryzowane są zagadnienia związane z przepływami pieniężnymi (rachunek przepływów pieniężnych).

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu przedstawienie specjalistycznych zagadnień m.in.: nowych regulacji w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych (MSSF 10 i MSSF 11 i zmian w innych standardach) oraz szczegółowych rodzajów instrumentów finansowych. Ponadto charakteryzowane są zagadnienia związane z przepływami pieniężnymi (rachunek przepływów pieniężnych).

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Szkolenie ma charakter warsztatowy. W trakcie jego trwania uczestnicy rozwiązują wiele przykładów praktycznych przez co nabywają umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Materiały przekazywane uczestnikom szkolenia stanowią doskonały przewodnik po standardach.     
W trakcie szkolenia:
 • zostaną przedstawione szczegółowo zagadnienia objęte programem szkolenia,
 • zostanie poszerzona wiedza uczestników w zakresie MSR/MSSF,
 • zostaną przedstawione aktualne regulacje w zakresie poruszanych przez szkolenie zagadnień.

UWAGA! Szkolenie jest częścią AKADEMII MSR/MSSF >>>
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Akademii.

Adresaci szkolenia:
Szkolenia kierowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych: dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, głównych księgowych oraz księgowych. Zapraszamy osoby, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu MSSF jak i tych, którzy takiej wiedzy nie posiadają. Szczególnie zapraszamy pracowników firm, które są notowane lub rozpatrują wejście na giełdę lub też są oddziałami lub współpracują z firmami międzynarodowymi stosującymi MSSF.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.
1. KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ POŁĄCZENIE PODMIOTÓW (MSR 27, MSR 28, MSSF 3, MSSF 11, MSSF 10)

KONSOLIDACJA
- kontrola
- współkontrola
- wspólne działania
- wspólne przedsięwzięcia
- jednostki stowarzyszone
- wartość firmy
- zwolnienie z konsolidacji
- konsolidacja pełna (przy posiadaniu 100% udziałów i mniej)
- konsolidacja proporcjonalna
- konsolidacja metodą praw własności
- zaprzestanie stosowania metody praw własności
- podatek odroczony a konsolidacja
- wyłączenia konsolidacyjne
- rola kapitału z aktualizacji wyceny
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień bilansowy
- ujmowanie zmian w SSF(dla wszystkich trzech metod konsolidacji) na dzień bilansowy
- strumienie odgórne i strumienie oddolne

POŁĄCZENIA
- METODA NABYCIA
- wartość firmy
- cena przejęcia ( w tym warunkowa cena przejęcia)
- wartość godziwa aktywów netto
- ujmowanie aktywów i zobowiązań przejmowanego podmiotu
- koszty dokonania przejęcia (ujmowanie)
- wartość nominalna a godziwa kapitału (ujmowanie)
- połączenie jednostek pod wspólną kontrolą
- wyłączenia transakcji


2. INSTRUMENTY FINANSOWE (MSSF 7, MSSF 9)
- zmiany wprowadzone przez MSSF 9
- podstawowe definicje
- aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu
- aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej w innych całkowitych dochodach
- aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
- straty kredytowe
- ryzyko związane ze stratą kredytową
- zobowiązania finansowe
- reklasyfikacja aktywów finansowych
- instrumenty pochodne
- kontrakty hybrydowe (wydzielanie)


3. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (MSR 7):
- charakterystyka i podstawowe definicje
- działalność operacyjna
- działalność inwestycyjna
- działalność finansowa
- metoda bezpośrednia
- metoda pośrednia
- zysk brutto
- korekty (amortyzacja, różnice kursowe, inwestycje, trwała utrata wartości, darowizna)

Terminarz

Miejsce zajęć:
ul. Moniuszki 4/8, Katowice

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Rutke
Mariusz Rutke

Absolwent chorzowskiego Wydziału Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studia podyplomowe z zakresu Podatków. Ekspert, praktyk z zakresu finansów, controllingu, analizy finansowej w branży przemysłowej i branży finansowej oraz wykorzystania MS Excel i MS Access w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej oraz kursy i szkolenia dla instytucji szkoleniowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali jednego z największych działających w Polsce banków oraz pracując jako analityk finansowy w branży przemysłowej. Ponadto jest właścicielem firmy informatycznej specjalizującej się w tworzeniu narzędzi biznesowych opartych na MS Excel oraz MS Access.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Mariusz Rutke

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1079,10 zł netto (1079,10 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 2 czerwca 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 10%. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

Ostatnio przeglądane

 • super Super oferta
Data szkolenia
23.09.2019 - 24.09.2019
716
Cena
1199,00 zł netto -10%
1079.10 PLN 1079,10 zł netto
1079,10 zł brutto
2019-06-02
ocena Przy zgłoszeniu do 2 czerwca 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 10%.
miasto Lokalizacja: Katowice inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 4 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać