Nowe regulacje w zakresie przychodów i instrumentów finansowych

Prowadzący Prowadzący  Mariusz Rutke

msr a przychody szkolenie Szkolenie obejmuje szczegółowy zakres MSR/MSSF dotyczący nowych regulacji z zakresu przychodów z umów z klientami oraz instrumentów finansowych. Na szkoleniu zostaną poruszone zagadnienia dotyczące różnych rodzajów sprzedaży oraz zobowiązań finansowych, instrumentów pochodnych oraz zasady łączenia umów.

1
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
23.01.2023
Online
Tryb dzienny
630,00 zł netto / brutto
630 630 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Przedstawienie specjalistycznych zagadnień i nowych regulacji w zakresie przychodów z umów z klientami oraz instrumentów finansowych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Szkolenie ma charakter warsztatowy. W trakcie jego trwania uczestnicy rozwiązują wiele przykładów praktycznych przez co nabywają umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Materiały przekazywane uczestnikom szkolenia stanowią doskonały przewodnik po standardach.
W trakcie szkolenia:
 • zostaną przedstawione szczegółowo zagadnienia objęte programem szkolenia,
 • zostanie poszerzona wiedza uczestników w zakresie MSR/MSSF,
 • zostaną przedstawione aktualne regulacje w zakresie poruszanych przez szkolenie zagadnień.
UWAGA!
Szkolenie jest częścią AKADEMII MSR/MSSF >>
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Akademii.

Adresaci szkolenia:
Szkolenia kierowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych: dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, głównych księgowych oraz księgowych. Zapraszamy osoby, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu MSSF jak i tych, którzy takiej wiedzy nie posiadają. Szczególnie zapraszamy pracowników firm, które są notowane lub rozpatrują wejście na giełdę lub też są oddziałami lub współpracują z firmami międzynarodowymi stosującymi MSSF.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

1. PRZYCHODY Z UMÓW Z KLIENTAMI (MSSF 15) - 6 H
- nowe podejście do prezentacji przychodów (zastąpienie MSR 11 - Przychody i MSR 18 – Umowy o budowę)
- pięciostopniowa identyfikacja przychodów
- identyfikacja umowy z kontrahentem
- identyfikacja zobowiązania
- określenie ceny transakcyjnej (wynagrodzenie zmienne, graniczne wartości szacunkowe, istotny element finansowania, wynagrodzenie niegotówkowe, wynagrodzenie należne klientowi)
- przypisanie ceny transakcyjnej do zobowiązania do wykonania świadczenia
- ujęcie przychodu
- sposoby ujęcia przychodu: w miarę upływu czasu oraz w określonym momencie
- metody oparte na wynikach
- metody oparte na nakładach
- sprzedaż komisowa
- sprzedaż z prawem zwrotu
- barter
- sprzedaż łączona
- wyłączenia stosowania MSSF 15
- koszty wykonania umowy
- koszty pozyskania umowy
- zasady łączenia umów
- przychody dotyczące niepełnego wykorzystania praw

2. INSTRUMENTY FINANSOWE (MSR 32, MSSF 7, MSSF 9) - 2H
- zmiany wprowadzone przez MSSF 9
- podstawowe definicje
- aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu
- aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej w innych całkowitych dochodach (FVOCI)
- aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (FVTPL)
- straty kredytowe
- ryzyko związane ze stratą kredytową
- zobowiązania finansowe
- reklasyfikacja aktywów finansowych
- instrumenty pochodne
- rachunkowość zabezpieczeń – podejście ogólne


Terminarz

zmień
23.01.2023 - 23.01.2023, Online, tryb dzienny

Opiekun: Magdalena Rynkowska

Nowe regulacje w zakresie przychodów i instrumentów finansowych
- 23.01.2023, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Mariusz Rutke

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Rutke
Mariusz Rutke

Absolwent chorzowskiego Wydziału Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studia podyplomowe z zakresu Podatków. Ekspert, praktyk z zakresu finansów, controllingu, analizy finansowej w branży przemysłowej i branży finansowej oraz wykorzystania MS Excel i MS Access w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej oraz kursy i szkolenia dla instytucji szkoleniowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali jednego z największych działających w Polsce banków oraz pracując jako analityk finansowy w branży przemysłowej, a także prowadząc firmę specjalizującą się w narzędziach informatycznych dla biznesu. Autor wielu artykułów i komentarzy prasowych

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Mariusz Rutke

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Dostęp do szkolenia online będzie możliwy tylko po wcześniejszym dokonaniu zapłaty.
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Online
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

715
czas trwania Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 8 edycja
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij