Schematy podatkowe MDR – inne szczególne cechy rozpoznawcze

02.12.2019 2019-12-02T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/897/schematy-podatkowe-mdr-inne-szczegolne-cechy-rozpoznawcze
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Z dniem 1 stycznia 2019 r. do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w dziale III dodano rozdział 11a - "Informacje o schematach podatkowych" (art. 86a-86o).
Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, rozpoznanie wystąpienia schematu podatkowego wymaga, aby dane uzgodnienie spełniało: kryterium głównej korzyści i co najmniej jedną z ogólnych cech rozpoznawczych lub, szczególną cechę rozpoznawczą lub inną szczególną cechę rozpoznawczą.

Inne szczególne cechy rozpoznawcze wystąpią, jeżeli w ramach uzgodnienia nastąpi przekroczenie określonych limitów w skali roku kalendarzowego. Kryterium głównej korzyści w odniesieniu do tych cech nie ma przy tym znaczenia a w Ordynacji wymienione zostały 4 inne szczególne cechy rozpoznawcze.

1.    Wpływ na część odroczonego podatku dochodowego (aktywa, rezerwy) przekracza 5 mln zł celem tej cechy jest objęcie zakresem przepisów MDR praktyk mających na celu optymalizację rozliczeń podatkowych, polegającą na odroczeniu w czasie aktywizacji przychodów oraz kosztów podatkowych.
2.    Płatnik byłby zobowiązany do pobrania podatku w wysokości przekraczającej 5 mln zł dotyczy to sytuacji, w których „hipotetyczny” podatek, który zostałby pobrany przez płatnika, gdyby nie miały zastosowania właściwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zwolnienia podatkowe przewidziane w ustawodawstwie krajowym, przekraczałby 5 mln zł w trakcie roku kalendarzowego.
3.    Dochody/przychody nierezydenta wynikające z uzgodnienia przekraczają łącznie 25 mln zł w tym przypadku takim uzgodnieniem będzie, co do zasady, czynność lub zespół czynności, której wynikiem będzie powstanie dochodu spełniającego warunek wskazany w omawianej cesze rozpoznawczej (nie sam dochód, które jest efektem wdrożenia uzgodnienia).
4.    Różnica pomiędzy polskim podatkiem a faktycznie podlegającym zapłacie podatkiem w innym państwie przekracza kwotę 5 mln zł dotyczy sytuacji, w której różnica pomiędzy polskim podatkiem dochodowym, który byłby należny w związku z wykonaniem uzgodnienia od przynajmniej jednego z korzystających nieposiadających siedziby, zarządu ani miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obliczonym gdyby był on podatnikiem (podatek dochodowy obliczony „hipotetycznie”), a podlegającym faktycznej zapłacie podatkiem dochodowym w państwie siedziby, zarządu lub miejsca zamieszkania korzystającego w związku z wykonaniem uzgodnienia, przekracza łącznie w trakcie roku kalendarzowego kwotę 5 mln złotych.

______________
Zobacz także inne aktualności z serii "Schematy podatkowe MDR":
1. Podstawowe definicje cz. 1
2. Podstawowe definicje cz. 2
3. Co to jest schemat podatkowy
4. Obowiązek przekazywania informacji przez Promotora
5. Obowiązek przekazywania informacji przez Korzystającego
6. Obowiązek przekazywania informacji przez Wspomagającego
7. Raport MDR-1, MDR-2, MDR-3
8. Kryterium głównej korzyści
9. Ogólne cechy rozpoznawcze
10. Szczególne cechy rozpoznawcze
11. Inne szczególne cechy rozpoznawcze (bieżący artykuł

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij