Schematy podatkowe MDR – obowiązek przekazywania informacji - przez Promotora

14.10.2019 2019-10-14T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/864/schematy-podatkowe-mdr-obowiazek-przekazywania-informacji-przez-promotora
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Obowiązek przekazywania informacji przez Promotora
Z dniem 1 stycznia 2019 r. do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w dziale III dodano rozdział 11a - "Informacje o schematach podatkowych" (art. 86a-86o).
Obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych – MDR, może dotyczyć trzech kategorii podmiotów:
•    Promotora,
•    Korzystającego,
•    Wspomagającego.

Promotorem według nowych definicji Ordynacji podatkowej jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, w szczególności:
•    doradca podatkowy,
•    adwokat,
•    radca prawny,
•    pracownik banku lub innej instytucji finansowej doradzający klientom,

która opracowuje, oferuje, udostępnia, wdraża lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia.

Definicja ta stanowi jednak katalog otwarty, zawierający przykładowe zawody zaufania publicznego.

Promotorem może być również osoba wykonująca czynności pozostające w zakresie działania tych osób lub posiadająca podobne kwalifikacje. Należy pamiętać, że samo wykonywanie zawodu wskazanego w powyższej definicji nie stanowi wystarczającej przesłanki uznania takiej osoby za tzw. Promotora.

Dopiero, w sytuacji gdy w ramach wykonywanych czynności zostanie spełniony warunek ustawowy:
•    opracowania,
•    oferowania,
•    udostępnienia,
•    wdrożenia,
•    zarządzenia wdrożeniem uzgodnienia,
- możemy mieć do czynienia z powstaniem schematu podatkowego.


Przykładem schematu podatkowego, w którym podmiot pełni funkcję tzw. Promotora może być zwykłe opracowanie przez doradcę podatkowego korzystnego rozwiązania podatkowego dla klienta. Promotorem w takim przypadku będzie doradca podatkowy, natomiast Korzystającym jego klient.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli:
•    działania doradcy podatkowego (możliwego Promotora) będą polegały jedynie na ocenie stanu prawnego - w stosunku do zdarzeń gospodarczych, które już wystąpiły albo mają wystąpić u klienta w przyszłości,
•    oraz takie działania nie zawierają elementów rekomendacji, czyli „sugestii”, co do decyzji klienta do podjęcia w przyszłości
co do zasady, nie będą one stanowiły czynności powodujących nabycie przez takiego doradcę podatkowego statusu Promotora, a co za tym idzie ewentualnego obowiązku przekazania MDR.

W innym przypadku podstawowym obowiązkiem Promotora w zakresie schematów podatkowych jest przekazanie Szefowi KAS informacji na formularzu MDR-1 o tym fakcie w terminie:
•    30 dni od dnia następnego po udostępnieniu schematu podatkowego,
•    30 dni od następnego dnia po przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego, lub
•    30 dni od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Trzeba również pamiętać, że Promotor który w powyższym terminie otrzyma Numer Schematu Podatkowego (NSP), jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania tego NSP Korzystającemu.

Natomiast w przypadku, gdy w tym terminie (30 dni) dany schemat podatkowy nie posiada jeszcze NSP, Promotor powinien poinformować o tym pisemnie Korzystającego oraz przekazać mu dane dotyczące tego schematu podatkowego.

Po dokonaniu tych czynności przez Promotora, Korzystający jest zwolniony z obowiązków w zakresie schematów podatkowych MDR.

W przedsiębiorstwach może wystąpić również sytuacja, w której Promotor nie zostanie zwolniony przez Korzystającego z obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej. W tym momencie Promotor nie będzie mógł złożyć wymaganego przez przepisy MDR-1.

W takiej sytuacji obowiązanym do złożenie MDR-1 będzie właśnie Korzystający.

Promotor ma natomiast poinformować Korzystającego o obowiązku przekazania informacji o schemacie podatkowym oraz w terminie 30 dni (od dnia, w którym poinformował Korzystającego o obowiązku przekazania – MDR):
•    zawiadomić Szefa KAS na formularzu MDR-2 o poinformowaniu Korzystającego o obowiązku przekazania schematu podatkowego przez Korzystającego,
•    wskazać datę udostępnienia schematu podatkowego lub dokonania czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego,
•    wskazać liczbę podmiotów, które poinformował.

______________
Zobacz także inne aktualności z serii "Schematy podatkowe MDR":
1. Podstawowe definicje cz. 1
2. Podstawowe definicje cz. 2
3. Co to jest schemat podatkowy
4. Obowiązek przekazywania informacji przez Promotora (bieżący artykuł)
5. Obowiązek przekazywania informacji przez Korzystającego
6. Obowiązek przekazywania informacji przez Wspomagającego
7. Raport MDR-1, MDR-2, MDR-3
8. Kryterium głównej korzyści

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij