Obowiązek prowadzenia elektronicznych ksiąg rachunkowych

09.05.2022 2022-05-09T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1281/obowiazek-prowadzenia-elektronicznych-ksiag-rachunkowych
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Wprowadzone przepisy art. 24a ust. 1e ustawy o pdof oraz art. 9 ust. 1c i ust. 1d ustawy o pdop, zawierają regulacje zobowiązujące podatników PIT/CIT do prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych - już od dnia 1 stycznia 2023 r.

Polski Ład wprowadził nowe regulacje, które zobowiązują podatników PIT/CIT do prowadzenia ksiąg podatkowych, czyli:

 • pełnych ksiąg rachunkowych,
 • podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • ewidencji przychodów,
 • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów,

przy użyciu programów komputerowych i przesyłania ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci elektronicznej, do urzędu skarbowego - po zamknięciu każdego miesiąca (kwartału) oraz roku podatkowego (podatnicy PIT) a po zakończeniu roku podatkowego (podatnicy CIT).

W Sejmie prowadzone są prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje przesunięcie daty wejścia w życie regulacji dotyczących prowadzenia przy użyciu programów komputerowych ewidencji podatkowych, a także obowiązku ich przesyłania (w formie ustrukturyzowanej) do urzędu skarbowego.

Według projektu ustawy:

 • podmioty podlegające przepisom o pdof będą obowiązane prowadzić ewidencje podatkowe przy użyciu programów komputerowych od roku 2025 - jeżeli są obowiązane przesyłać JPK_VAT lub od roku 2026 – jeśli nie wysyłają JPK_VAT,
 • podatnicy pdop, którzy są obowiązani przesyłać JPK_VAT, będą obowiązani prowadzić księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych od roku 2025,
 • pozostali podatnicy będą obowiązani prowadzić księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych od roku 2026 (jeśli nie wysyłają JPK_VAT),
 • podatkowe grupy będą obowiązanie prowadzić księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2023 r.,
 • podatnicy pdop, których przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczą kwotę 50 mln euro, będą obowiązani prowadzić księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2023 r.,

Oczywiście począwszy od wyżej wymienionych lat podatkowych, podatnicy będą również obowiązani do przesyłania tych ksiąg podatkowych w formie ustrukturyzowanej do Urzędu Skarbowego.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij