Szkolenia FRR

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

Prowadzący Teresa Janiec

ŚRODKI TRWAŁE Warszawa Celem niniejszego szkolenia jest omówienie problemów rachunkowych i podatkowych w związku z nabyciem oraz wykorzystywaniem środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej. Zagadnienia będące przedmiotem szkolenia zostaną omówione zarówno pod kątem ustawy o rachunkowości jak i międzynarodowych standardów rachunkowości. Formuła szkolenia, w której prowadzący rozwiązuje liczne przykłady pozwoli Państwu w łatwy sposób przyswoić omawiany materiał oraz wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
- omówienie problemów rachunkowych i podatkowych w związku z nabyciem oraz wykorzystywaniem środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej,
- omówienie zagadnień zarówno pod kątem ustawy o rachunkowości jak i międzynarodowych standardów rachunkowości,
- rozwiązanie licznych przykładów pozwoli w łatwy sposób przyswoić omawiany materiał oraz wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zapoznanie się z zasadami ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w księgach rachunkowych,
 • zdobycie wiedzy na temat prawidłowego ujęcia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w rozliczeniu podatkowym,
 • nabycie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Adresaci szkolenia:
 • księgowi,
 • główni księgowi,
 • kontrolerzy finansowi,
 • analitycy finansowi,
 • pracownicy biur rachunkowych.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia już dla 3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I. Środki trwałe
 • definicja
 • wartość początkowa
 • wydatki ponoszone po przyjęciu środka trwałego do używania
 • części zapasowe
 • środek trwały składający się z kilku istotnych części
 • środki trwałe wymagające czasowych modernizacji
 • ulepszenia i modernizacja środków trwałych
 • koszty likwidacji szkód wynikających z używania środka trwałego

II. Wartości niematerialne i prawne
 • definicja
 • wartość początkowa
 • wydatki ponoszone po przyjęciu do używania
 • ulepszenie wartości niematerialnych i prawnych

III. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte w drodze aportu

IV. Środki trwałe sfinansowane dotacją

V. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wytworzone we własnym zakresie

VI. Środki trwałe i wartości niematerialne sfinansowane kredytem bankowym

VII. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte na podstawie umowy leasingu

VIII. Inwestycje w obcym obiekcie

IX. Przeszacowanie wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

X. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • metody amortyzacji środków trwałych
 • zmiana metody amortyzacji środka trwałego
 • zmiana stawek amortyzacji środka trwałego
 • amortyzacja istotnych części środka trwałego
 • zmiana ekonomicznej przydatności środka trwałego

XI. Utrata wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

XII. Zbycie i likwidacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

XIII. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w budowie

XIV. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne niepodlegające aktywowaniu w bilansie

XV. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przeznaczone do zbycia

XVI. Inwentaryzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

XVII. Konsekwencje w podatku odroczonym

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
Janiec
Teresa  Janiec

Rachunkowość, ZUS, ZFŚS

Biegły rewident. Posiada certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg. Ponad 13-letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego owocuje praktycznym doświadczeniem w obszarze księgowości w firmach handlowo-usługowo-produkcyjnych. Od 2010roku związana również z branżą szkoleniową jako trener. Wieloletni współpracownik Centrum Szkoleniowego FRR Sp. z o. o., prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości, podatków, prawa pracy, zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacją, Instrumentami Finansowymi, Środkami trwałymi.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Teresa  Janiec

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 499,00 zł netto (499,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
28.06.2019
179
Cena
499.00 PLN 499,00 zł netto
499,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 6 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 51 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać