Szkolenia FRR

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY ZA GRANICĘ (UE i EOG) – ZATRUDNIANIE TRANSGRANICZNE

Prowadzący Marta Zięba-Szklarska

ZATRUDNIANIE TRANSGRANICZNE Warszawa Zatrudnianie pracowników w ostatnich latach nabiera międzynarodowego charakteru za sprawą transgranicznego zatrudniania. Coraz więcej firm staje przed wyzwaniem poradzenia sobie z problemami natury prawno-podatkowej, ograniczających się nie tylko do polskich ale także międzynarodowych aktów prawnych i umów. Zaś na całokształt przepisów nakłada się praktyka i niestety odmienne podejście w różnych krajach do kwestii delegowania pracowników, szczególnie cudzoziemców. Od 2016 r. obowiązuje "dyrektywa wdrożeniowa", która ma na celu przeprowadzanie skuteczniejszych kontroli pracodawców. Unia Europejska debatuje nad kolejnymi zmianami, które ograniczą swobodę delegowania pracowników. Wiele problemów polskim przedsiębiorstwom stwarzają też przepisy wewnętrzne poszczególnych państw. W obliczu wprowadzania kolejnych regulacji i protekcjonistycznych praktyk wielu krajów UE i EOG niezbędne jest odpowiednie przygotowanie się do Transgranicznego Zatrudnienia - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, podatki, zasada równej płacy za tę samą prace w tym samym miejscu a swoboda świadczenia usług.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z formami delegowania pracowników do pracy za granicą, uregulowaniami polskich i europejskich przepisów w tym zakresie.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą użyteczne informacje, które pomogą im poruszać się w gąszczu proceduralnych zawiłości związanych z wysyłaniem pracowników za granicę w warunkach oddelegowania. Dla uczestników, którzy jeszcze nie zetknęli się z tą problematyką oraz dla tych, którzy zmagają się z nią od niedawna, szkolenie będzie okazją do zdobycia niezbędnej w tym zakresie wiedzy. Natomiast uczestnikom stykającym się z omawianą problematyką na co dzień, udział w szkoleniu pozwoli poszerzyć i ugruntować posiadaną przez nich wiedzę.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność poza granicami kraju, do osób operacyjnie prowadzących kwestie transgranicznego zatrudnienia, właścicieli i zarządów firm oraz do osób zatrudnionych w działach kadrowo-płacowych a także do doradców podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
• Najważniejsze akty prawne i dokumenty w zakresie delegowania za granicę
• Swoboda przepływu osób vs swoboda przepływu usług
• Podróż służbowa a oddelegowanie
• Modele biznesowe i formy współpracy
• Delegowanie cudzoziemców do UE i EOG
• Zakład podatkowy (w Polsce czy za granicą)
• Ubezpieczenia Społeczne (formularze A1, EKUZ, miejsce zabezpieczenia społecznego i koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego)
• Podatek (zakład podatkowy, podatek od wynagrodzeń, rezydencja podatkowa, umowy międzynarodowe, podatek w kraju oddelegowania, podatek cudzoziemców na umowach cywilno-prawnych itp.)
• Rozliczanie wynagrodzeń (ZUS, PIT4, zaliczki, kurs waluty, zbieg tytułów do ubezpieczenia, świadczenia dodatkowe – zakwaterowanie, transport, wyżywienie itp.)
• Prawa i obowiązki firm delegujących (firmy usługowe, agencje zatrudnienia, kontrole polskich i zagranicznych instytucji)

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Zięba-Szklarska
Marta Zięba-Szklarska

Związana z rynkiem pracy od 2000 roku i od 2004 z Transgranicznym Zatrudnieniem. Ekspert w zakresie HR, Kadr, Płac i Transgranicznego Zatrudnienia (delegowanie pracowników z Polski do innych krajów oraz legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w Polsce). Interim Manager w obszarze Doradztwa, Rozwoju Biznesu w Polsce i w projektach międzynarodowych (rynek pracy, prawo, podatki, kadry, płace oraz bezpieczeństwo finansów osobistych). Certyfikowany “Financial Adviser EFG® i EFC®” oraz Dyrektor ds Rozwoju MIędzynarodowego w European Federation of Financial Professionals in Poland. Członek zespołu ds. wpisania kwalifikacji na listę Ministerstwa Finansów w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w obszarze doradztwa i planowania finansów osobistych przygotowywanych w ramach prac z Instytutem Badań Edukacyjnych i instytucji tj. EFFP Polska, UE w Poznaniu i UE w Katowicach. Członek grup roboczych w zakresie rynku pracy, polityki migracyjnej oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Współpracuje z Firmami Doradczymi, Kancelariami, Izbami, Instytucjami Rynku Pracy, Stowarzyszeniami oraz Fundacjami na terenie Polski, UE i na Świecie m.in. w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Nepalu. Ekspert Inicjatywy Mobilności Pracy, OKAP i Pracodawców RP w zakresie rynku pracy i Transgranicznego Zatrudnienia. Wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, PKF Consult, Polskim Towarzystwie Ekonomicznym i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz polskich izb pracodawców. Prowadzi warsztaty i szkolenia w zakresie prawa pracy, transgranicznego zatrudnienia i mobilności pracy dla Firm i Instytucji Pozarządowych. Zaangażowana w projekty społeczne, w aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i zarzadzaniem kosztami PFRON z Międzynarodową Fundacja REAXUM. Jest Ambasadorem Przedsiębiorczości Kobiet i Mentorem w programach Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet oraz VITAL Voices Chapter Poland. Współpracuje przy projekcie badawczym zmotywowani.pl badając zaangażowanie pracowników z Polski i cudzoziemców. Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Bankowej (przedsiębiorczość, analiza finansowa, podatki, finanse osobiste i psychologia rynku). Karierę zawodową rozpoczęła w 1997 roku na rynku finansowym (grupa finansowa - bank, towarzystwo ubezpieczeniowe i fundusz emerytalny) i do dziś łączy finanse z HR wierząc, że to dwie nierozerwalne kwestie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Marta Zięba-Szklarska

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 629,10 zł netto (629,10 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 29 lipca 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 10%. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy
  • lunch
  • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
11.09.2019
1200
Cena
699,00 zł netto -10%
629.10 PLN 629,10 zł netto
629,10 zł brutto
2019-07-29
ocena Przy zgłoszeniu do 29 lipca 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 10%.
miasto Lokalizacja: Warszawa
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 5 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać