Szkolenia FRR

CZAS PRACY W PRAKTYCE z uwzględnieniem zmian w dokumentacji pracowniczej

Prowadzący Prowadzący  Agnieszka Reda, Marzena Mikoda

Czas pracy w praktyce Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza zmiany w zakresie sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji m.in. z zakresu czasu pracy. Dokumentację taką należy tworzyć oddzielnie dla każdego pracownika - w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Do nowych wymogów należy dostosować wygląd podstawowego dokumentu z tego obszaru, czyli ewidencję czasu pracy. Celem szkolenia jest omówienie problematyki związanej z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, a uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi jego aspektami. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest licznymi przykładami z którymi mamy do czynienia w bieżącej pracy.

3
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
17.06.2021
Warszawa
Tryb dzienny
550,00 zł netto / brutto
26.07.2021
Katowice
Tryb dzienny
550,00 zł netto / brutto
31.08.2021
Online
Tryb dzienny
448,00 zł netto / brutto
448 550 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest omówienie problematyki związanej z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, a uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi jego aspektami.
Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest licznymi przykładami z którymi mamy do czynienia w bieżącej pracy.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy w przyjętym u pracodawcy okresie rozliczeniowym
 • nabycie umiejętności zgodnego z prawem rozliczania czasu pracy pracowników w trakcie podróży służbowych, szkoleń
 • umiejętność rozliczania i rekompensowania pracy w niedziele, święta, pracy wykonywanej w dniu wolnym od pracy wynikającej z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
 • nabycie umiejętności rozliczania i rekompensowania czasu pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych

Przykładowe metody wykorzystywane podczas zajęć online:
 • Interaktywna prezentacja
 • Interaktywna tablica (trener ma możliwość robienia notatek, a następnie przesłania ich uczestnikom)
 • Czat dla wszystkich uczestników jest dostępny przez cały czas trwania zajęć
 • Możliwość włączenia kamerki oraz mikrofonu przez uczestników
 • Testy próbne i zadania do których angażowani są wszyscy uczestnicy

Adresaci:
 • pracownicy działów kadr i płac,
 • osoby mające podstawową wiedzę dot. rozliczania czasu pracy
 • osoby kierujące pracownikami
 • doświadczeni praktycy chcący pogłębić swoją wiedzę.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Więcej szkoleń kadrowo-płacowych>>

I.    Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy i list obecności od 01 stycznia 2019 r.
a.    dokumenty z zakresu czasu pracy, które pracodawca będzie musiał wyłączyć z akt osobowych
b.    szczegółowe informacje, które muszą być zawarte w prowadzonej ewidencji czasu pracy od 01 stycznia 2019 r.
c.    wymogi prowadzenia i okres przechowywania dokumentacji dot. czasu pracy
w postaci papierowej lub elektronicznej
d.    czy jest wymóg ustawowy prowadzenia dodatkowej dokumentacji (karty urlopowe, zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych, zadaniowy system czasu pracy, wyjścia prywatne itp.)
e.    jakie informacje mogą znajdować się w liście obecności, przez jaki okres pracodawca zobowiązany jest do jej przechowywania i czy jest zobowiązany do jej tworzenia.

II.    Nowe uprawnienia rodziców i spodziewających się dziecka w zakresie czasu pracy obowiązujące od 6 czerwca 2018r. w tym dzieci niepełnosprawnych
a.    wnioski w zakresie czasu pracy składane przez pracownika-rodzica lub pracownika spodziewającego się dziecka
b.    systemy i rozkłady czasu pracy jakie pracodawca ma obowiązek zastosować na wniosek pracownika rodzica lub pracownika spodziewającego się dziecka
c.    przypadki w których pracodawca nie musi uwzględniać wniosku pracownika rodzica lub pracownika spodziewającego się dziecka
d.    do jakiego wieku pracownik rodzić może korzystać z żądania wprowadzenia dla niego indywidualnego systemu lub rozkładu czasu pracy
e.    w jakich przypadkach w tym po ukończeniu przez dziecko 18 lat, pracodawca ma obowiązek zastosować do pracownika-rodzica indywidualnego systemu lub rozkładu czasu pracy.

III.    Wymiar i normy czasu pracy w 2021 r.
a.    wymiar czasu pracy dla pracownika pełno i niepełnoetatowego
b.    wskazanie obowiązujących normy czasu pracy w informacji o warunkach zatrudnienia
c.    zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
d.    wpływ wymiaru czasu pracy w różnych systemach czasu pracy na wysokość wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym.

IV.    Czas pracy pracowników niepełnosprawnych
a.    normy czasu pracy osób niepełnosprawnych
b.    niepełnosprawny zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy
c.    możliwości wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej
d.    wysokość wynagrodzenia niepełnosprawnego objętego obniżonymi normami czasu pracy
e.    przerwy pomiędzy okresami niepełnosprawności a wysokość wynagrodzenia.

V.    Praca w niedziele i święta
a.    czy w każdej sytuacji pracodawca może zaplanować lub zlecić pracę w niedziele
b.    co spowoduje ustalenie innych godzin pracy w niedziele niż kodeksowe
c.    zaplanowałeś pracę w niedzielę, kiedy należy udzielić pracownikowi dnia wolnego
d.    jak postąpić w sytuacji, kiedy dzień wolny nie został udzielony pracownikowi
e.    jak powinien wyglądać rozkład czasu pracy przewidujący pracę w niedzielę
f.    czy możemy pracownikowi zaplanować każdą niedzielę w pracy?

VI.    Sporządzanie rozkładów czasu pracy
a.    w jakich sytuacjach powstaje obowiązek tworzenia rozkładów czasu pracy
b.    w jakiej formie i na jaki okres należy stworzyć rozkład czasu pracy
c.    w jaki sposób i w jakim terminie należy przekazać rozkład czasu pracy pracownikowi
d.    kiedy pracodawca będzie zwolniony ze sporządzania rozkładów czasu pracy
e.    kiedy pracodawca będzie miał możliwość zmiany rozkładu czasu pracy
aktualne stanowisko PIP oraz MRPiPS
jakie zasady muszą być zachowane aby rozkład czasu pracy nie był zakwestionowany przez PIP?

VII.    Odpracowanie wyjść prywatnych
a.    wniosek o wyjście prywatne
b.    możliwość odpracowania wyjścia prywatnego:
    kobiet w ciąży
    pracowników niepełnosprawnych na bazie wyjaśnień GIP
    pracowników młodocianych
c.    odpracowanie wyjścia prywatnego w innym miesiącu a prawidłowe rozliczenie wynagrodzenia.

VIII.    Zatrudnienie lub zwolnienie w trakcie okresu rozliczeniowego
a.    rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego skutkujące wypłatą dodatkowego wynagrodzenia wraz z dodatkiem
b.    prawidłowe ustalenie stawki godzinowej (wymiar czy rozkład czasu pracy)
c.    niedopracowanie godzin w związku z nierównomiernym rozkładem czasu pracy na poszczególne miesiące danego okresu rozliczeniowego
d.    w jakiej wysokości wypłacić dodatek do wynagrodzenia? – Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy.

IX.    Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych
a.    która godzina będzie godziną nadliczbową dla pracownika niepełnoetatowego
b.    obliczanie przekroczeń godzin ponadwymiarowych dobowych
i średniotygodniowych
c.    przekroczenie godzin ponadwymiarowych a prawidłowe ustalenie dodatku do wynagrodzenia
d.    konsekwencje nieokreślenia limitu godzin
e.    pracownik składa wniosek o odebranie czasu wolnego za nadgodziny
f.    wskazanie pracownikowi termin odbioru czasu wolnego za nadgodziny
g.    jak rozliczyć wynagrodzenie w przypadku odbioru czasu wolnego w innym miesiącu
h.    jakie dodatki do wynagrodzenia przysługują pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych
i.    prawidłowe ustalenie nadgodzin „dobowych i średniotygodniowych” a wysokość dodatku:
- wcześniejsze wezwanie pracownika do pracy
- wezwanie pracownika do pracy w dniu wolnym a przekroczenie normy dobowej
- wezwanie pracownika do pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy a przekroczenie normy dobowej
- wezwanie pracownika do pracy w niedziele i święto a przekroczenie normy dobowej
- planowana praca w niedziele i święto a przekroczenie normy dobowej
- wezwanie do pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy a naruszenie limitu godzin ponadwymiarowych i norm czasu pracy
j.    pojęcie dnia wolnego od pracy:
- w jakich godzinach przypada dzień wolny za pracę w niedzielę – święto
i dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

X.    Jak nieobecności w pracy wpływają na kwalifikację nadgodzin
a.    omówienie najnowszego stanowiska MRPiPS z września 2016 r.
b.    opieka nad dzieckiem na część dnia (wymiar godzinowy) a zlecenie dodatkowej pracy w tym dniu
c.    udzielenie czasu wolnego za nadgodziny na część dnia a zlecenie dodatkowej pracy w tym dniu
d.    wcześniejsze wezwanie pracownika do pracy po urlopie wypoczynkowym.


Terminarz

zmień
17.06.2021 - 17.06.2021, Warszawa, tryb dzienny
- 17.06.2021 (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Agnieszka Reda
CZAS PRACY W PRAKTYCE z uwzględnieniem zmian w dokumentacji pracowniczej
zmień
26.07.2021 - 26.07.2021, Katowice, tryb dzienny
- 26.07.2021 (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Marzena Mikoda
CZAS PRACY W PRAKTYCE z uwzględnieniem zmian w dokumentacji pracowniczej
zmień
31.08.2021 - 31.08.2021, Online, tryb dzienny
- 31.08.2021 (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Marzena Mikoda
CZAS PRACY W PRAKTYCE z uwzględnieniem zmian w dokumentacji pracowniczej

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Reda
Agnieszka Reda

Absolwentka studiów wyższych na Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunki zarządzanie i marketing. Ukończyła Studium Ekonomiczne na kierunku rachunkowość. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w działach kadrowo-płacowych dużych korporacji zatrudniających kilka tysięcy pracowników o specyfice handlowo-usługowej jak również produkcyjnej. Uczestniczyła w procesie wdrażania systemów kadrowo-płacowych oraz czasu pracy. Prowadzi szkolenia od ponad 10 lat. Pracowała jako nauczyciel-wykładowca w szkole policealnej. Jest ekspertem z tematów wynagrodzeń, czasu pracy, ubezpieczeń i kadr. Z przyjemnością dzieli się swoją wiedzą popartą literą prawa oraz praktycznymi przykładami z jej codziennego doświadczenia w dziale kadr i płac.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Agnieszka Reda

Mikoda
Marzena Mikoda

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na wydziale Finansów i Ubezpieczeń, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku Prawo Pracy oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Doradztwo Zawodowe, obecnie w trakcie zdobywania tytułu Trenera Biznesu na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Praktyk w dziedzinie zagadnień kadrowo-płacowych z dziesięcioletnim stażem pracy zdobytym w biurach rachunkowych, firmach outsourcingowych i korporacjach międzynarodowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Marzena Mikoda

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Katowice, Warszawa, Online
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekunowie szkoleń

Warszawa, Online
Monika Połosak
Katowice
Magdalena Rynkowska

Ostatnio przeglądane

125
czas trwania Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 69 edycja
Opiekunowie szkoleń
Warszawa, Online
Monika Połosak
Katowice
Magdalena Rynkowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij