Szkolenia FRR

AKTYWA TRWAŁE I OBROTOWE W OPARCIU O MSR/MSSF

Prowadzący Mariusz Rutke

Szkolenie obejmuje szczegółowy zakres MSR/MSSF dotyczący składników zarówno aktywów trwałych jak i aktywów obrotowych – wielu szczegółowych elementów. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione specjalistyczne zagadnienia dotyczące m.in. : Rzeczowych aktywów trwałych, Wartości niematerialnych i prawnych, Zapasów, Nieruchomości inwestycyjnych oraz innych elementów. Szczegółowe omówienie ujmowania, prezentacji oraz wyceny.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Przedstawienie specjalistycznych zagadnień m.in.: Rzeczowych aktywów trwałych, Wartości niematerialnych i prawnych, Zapasów, Nieruchomości inwestycyjnych oraz innych elementów. Szczegółowe omówienie ujmowania, prezentacji oraz wyceny.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Szkolenie ma charakter warsztatowy. W trakcie jego trwania uczestnicy rozwiązują wiele przykładów praktycznych przez co nabywają umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Materiały przekazywane uczestnikom szkolenia stanowią doskonały przewodnik po standardach.     
W trakcie szkolenia:
  • zostaną przedstawione szczegółowo zagadnienia objęte programem szkolenia,
  • zostanie poszerzona wiedza uczestników w zakresie MSR/MSSF,
  • zostaną przedstawione aktualne regulacje w zakresie poruszanych przez szkolenie zagadnień.

UWAGA! Szkolenie jest częścią AKADEMII MSR/MSSF >>>
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Akademii.

Adresaci szkolenia:
Szkolenia kierowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych: dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, głównych księgowych oraz księgowych. Zapraszamy osoby, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu MSSF jak i tych, którzy takiej wiedzy nie posiadają. Szczególnie zapraszamy pracowników firm, które są notowane lub rozpatrują wejście na giełdę lub też są oddziałami lub współpracują z firmami międzynarodowymi stosującymi MSSF.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

1. WARTOŚĆ GODZIWA (MSSF 13):
- definicja
- rynek podstawowy
- koszty transakcyjne
- techniki wyceny (metoda rynkowa, kosztowa oraz dochodowa)
- poziomy danych wejściowych


2. ZAPASY (MSR 2)
- definicja i charakterystyka
- cena nabycia
- koszt wytworzenia
- koszty pośrednie i bezpośrednie
- koszty stałe i zmienne
- cena sprzedaży netto
- normalne zdolności produkcyjne a koszty stałe pośrednie
- koszty wyłączone z kosztu wytworzenia
- metody rozchodu zapasów
- odpis w zakresie zapasów – termin
- odchylenia od cen ewidencyjnych


3. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (MSR 16)
- definicja
- wycena początkowa
- koszty demontażu
- wycena bilansowa
- model ceny nabycia / kosztu wytworzenia
- model wartości przeszacowanej
- ujmowanie zmian wartości
- amortyzacja
- części zamienne (ujmowanie)
- remont i jego definicja (ujmowanie)
- ulepszenie (ujmowanie)


4. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (MSR 38)
- definicja
- wycena początkowa
- wycena bilansowa
- model ceny nabycia / kosztu wytworzenia
- model wartości przeszacowanej
- ujmowanie zmian wartości
- amortyzacja oraz brak możliwości amortyzowania składnika
- ulepszenie składnika wartości niematerialnych (ujmowanie)
- prace badawcze (charakterystyka i ujmowanie)
- prace rozwojowe (charakterystyka i ujmowanie)
- wartość firmy
- odpis z tytułu utraty wartości firmy


5. NIERUCHOMOŚCI INWESYTCYJNE (MSR 40)
- definicja
- wycena początkowa
- wycena bilansowa
- model ceny nabycia / kosztu wytworzenia
- model wartości przeszacowanej
- ujmowanie zmian wartości
- amortyzacja
- przeklasyfikowanie z rzeczowych aktywów trwałych do nieruchomości inwestycyjnych
- przeklasyfikowanie z nieruchomości inwestycyjnych do rzeczowych aktywów trwałych
- przeklasyfikowanie z przeznaczonych do sprzedaży do rzeczowych aktywów trwałych
- sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej


6. TRWAŁA UTRATA WARTOŚCI (MSR 36):
- przesłanki wewnętrzne stosowania trwałej utraty
- przesłanki zewnętrzne stosowania trwałej utraty
- wartość odzyskiwalna
- wartość użytkowa
- wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży
- odpis z tytułu trwałej utraty wartości
- ośrodek generujący przepływy pieniężne
- rozdzielenie odpisu z tytułu utraty wartości na poszczególne aktywa ośrodka
- odwracanie odpisów


7. AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY (MSSF 5):
- charakterystyka aktywów przeznaczonych do sprzedaży
- umiejscowienie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
- klasyfikacja aktywów oraz plan sprzedaży
- przekroczenie terminu 12 miesięcy
- wycena aktywów przeznaczonych do sprzedaży
- wycena przywracania z grupy przeznaczonych do sprzedaży
- usunięcie z ksiąg składnika aktywów


8. LEASING NOWE I STARE PODEJŚCIE (MSR 17, MSSF 16)
- leasing finansowy (MSR 17)
- leasing operacyjny (MSR 17)
- nowe regulacje zgodnie z MSSF 16 (01.01. 2019 r.)
- leasing finansowy według MSSF 16 (wycena początkowa i wycena bilansowa)
- elementy niestanowiące leasingu według MSSF 16
- ujawnianie i prezentacja według MSSF 16

Terminarz

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem:

Edycja 3:
19-20.11.2018 r. (09:00-15:45)

Miejsce zajęć:
ul. Moniuszki 4/8, Katowice

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Rutke
Mariusz Rutke

Absolwent chorzowskiego Wydziału Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studia podyplomowe z zakresu Podatków. Ekspert, praktyk z zakresu finansów, controllingu, analizy finansowej w branży przemysłowej i branży finansowej oraz wykorzystania MS Excel i MS Access w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej oraz kursy i szkolenia dla instytucji szkoleniowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali jednego z największych działających w Polsce banków oraz pracując jako analityk finansowy w branży przemysłowej. Ponadto jest właścicielem firmy informatycznej specjalizującej się w tworzeniu narzędzi biznesowych opartych na MS Excel oraz MS Access.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Mariusz Rutke

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 1079,10 zł netto (1079,10 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 2 czerwca 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 10%. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy
  • lunch
  • certyfikat
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
16.09.2019 - 17.09.2019
715
Cena
1199,00 zł netto -10%
1079.10 PLN 1079,10 zł netto
1079,10 zł brutto
2019-06-02
ocena Przy zgłoszeniu do 2 czerwca 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 10%.
miasto Lokalizacja: Katowice inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 16 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 4 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać