MSSF 15 i MSSF 16 – NOWE REGULACJE Z ZAKRESU PRZYCHODÓW I LEASINGU

Prowadzący Prowadzący  Mariusz Rutke

MSSF 15 i MSSF 16 Szkolenie dotyczy zmian związanych z wprowadzeniem nowego standardu MSSF 15 obejmującego swoim zakresem przychody z umów z klientami oraz MSSF 16 związanego z Leasingiem. Standardy te zastępują obowiązujące aktualnie standardy. MSSF 15 wprowadza jednolity model rozliczania przychodów z umów z klientami. Zastępuje wytyczne dotyczące ujmowania przychodów z MSR 18 „Przychody” i MSR 11 „Umowy o budowę” oraz związane z nimi interpretacje. MSSF 16 przedstawia całościowy model identyfikacji umów leasingu i ich rozliczania w sprawozdaniach finansowych leasingodawców i leasingobiorców. Celem szkolenia jest wskazanie zmian związanych z wprowadzeniem nowych standardów – MSSF 15 oraz MSSF 16 - w stosunku do poprzednich regulacji.

2
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
03.10.2023
Online: na żywo
Tryb dzienny
650,00 zł netto / brutto
21.11.2023
Online: na żywo
Tryb dzienny
650,00 zł netto / brutto
650 650 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Szkolenie dotyczy zmian związanych z wprowadzeniem nowego standardu MSSF 15 obejmującego swoim zakresem przychody z umów z klientami oraz MSSF 16 związanego z Leasingiem. Standardy te zastępują obowiązujące aktualnie standardy. MSSF 15 wprowadza jednolity model rozliczania przychodów z umów z klientami. Zastępuje wytyczne dotyczące ujmowania przychodów z MSR 18 „Przychody” i MSR 11 „Umowy o budowę” oraz związane z nimi interpretacje. MSSF 16 przedstawia całościowy model identyfikacji umów leasingu i ich rozliczania w sprawozdaniach finansowych leasingodawców i leasingobiorców. Celem szkolenia jest wskazanie zmian związanych z wprowadzeniem nowych standardów – MSSF 15 oraz MSSF 16 - w stosunku do poprzednich regulacji.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
 • poznanie nowo wprowadzonych standardów MSSF 15 i MSSF 16
 • nabycie wiedzy na temat zmian w zakresie umów z klientami (MSSF 15) i leasingu (MSSF 16)
 • nabycie wiedzy na temat zmian w zakresie leasingu (MSSF 16)
 • rozszerzenie wiedzy w zakresie MSR/MSSF
Po odbyciu szkolenia uczestnik:
 • zaktualizuje (będzie znał) informacje dotyczących nowego standardu – MSSF 15 i MSSF 16
 • będzie wiedział jak uniknąć popełnienia błędów wynikających ze stosowania nieaktualnych regulacji
 • będzie potrafił zdefiniować etapy ujmowania przychodów
 • będzie wiedział jak identyfikować proces: modyfikacji umowy oraz łączenia umów
 • będzie potrafił prawidłowo ująć kwestie związane z leasingiem
 • poszerzy wiedzę z zakresu MSR / MSSF
Adresaci szkolenia:
 • księgowi,
 • doradcy podatkowi,
 • pracownicy działów finansowo-księgowych,
 • pracownicy działów analiz finansowych,
 • wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu MSR/MSSF.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA!
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

MSSF 15 – Przychody z umów z klientami:
1.    Porównanie MSSF 15 ze wcześniejszymi regulacjami:
a)    MSR 11
b)    MSR 18
c)    Interpretacje
2.    Wyjątki stosowania

MSSF 15 – Część szczegółowa:
1.    Pięcioetapowa identyfikacja przychodów
2.    Identyfikacja umowy
3.    Zobowiązania do wykonania świadczenia
4.    Cena transakcyjna
5.    Przypisanie ceny transakcyjnej do zobowiązań
6.    Ujmowanie przychodów (w danym momencie, w miarę upływu czasu)
7.    Metoda oparta na nakładach, metoda oparta na wynikach
8.    Koszty umowy oraz koszty pozyskania umowy
9.    Identyfikacja modyfikacji umów
10.    Zasady łączenia umów
11.    Umowy niepewne oraz podlegające zmianom
12.    Przychody związane z niepełnym wykorzystaniem umów przez klientów
13.    Licencje
14.    Programy lojalnościowe
15.    Ujawnianie oraz prezentacja przychodów

MSSF 16 - Leasing:
1.    Porównanie MSSF 16 ze wcześniejszymi regulacjami MSR 17
2.    Prawo do uzyskiwania korzyści ekonomicznych
3.    Prawo do korzystania
4.    Wycena początkowa leasingu (aktywa i zobowiązania)
5.    Wycena bilansowa leasingu (aktywa i zobowiązania)
6.    Wyłączanie elementów niestanowiących leasingu
7.    Okres leasingu
8.    Wyjątki stosowania (leasing operacyjny)
9.    Ujmowanie leasingu u leasingodawcy
10.    Ujawnianie oraz prezentacja


Terminarz

zmień
03.10.2023 - 03.10.2023, Online, tryb dzienny

Opiekun: Monika Połosak

MSSF 15 i MSSF 16 – NOWE REGULACJE Z ZAKRESU PRZYCHODÓW I LEASINGU
- 03.10.2023, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Mariusz Rutke
zmień
21.11.2023 - 21.11.2023, Online, tryb dzienny

Opiekun: Monika Połosak

MSSF 15 i MSSF 16 – NOWE REGULACJE Z ZAKRESU PRZYCHODÓW I LEASINGU
- 21.11.2023, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Mariusz Rutke

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Rutke
Mariusz Rutke

Absolwent chorzowskiego Wydziału Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studia podyplomowe z zakresu Podatków. Ekspert, praktyk z zakresu finansów, controllingu, analizy finansowej w branży przemysłowej i branży finansowej oraz wykorzystania MS Excel i MS Access w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej oraz kursy i szkolenia dla instytucji szkoleniowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali jednego z największych działających w Polsce banków oraz pracując jako analityk finansowy w branży przemysłowej, a także prowadząc firmę specjalizującą się w narzędziach informatycznych dla biznesu. Autor wielu artykułów i komentarzy prasowych

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Mariusz Rutke

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Online
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

1118
czas trwania Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 27 edycja
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij