Szkolenia FRR

ZASADY DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO INNEGO PAŃSTWA CELEM ŚWIADCZENIA USŁUG W 2019 ROKU

Prowadzący Piotr Wąż

Celem szkolenia jest przybliżenie jego uczestnikom najistotniejszych problemów związanych z delegowaniem pracowników do innego państwa celem świadczenia usług, ze szczególnym uwzględnieniem m.in. wymogów formalnych, warunków zatrudnienia pracowników, ustalania prawa właściwego dla stosunku pracy.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Przybliżenie uczestnikom najistotniejszych problemów związanych z delegowaniem pracowników do innego państwa celem świadczenia usług, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak:
 • wymogi formalne, jakie należy spełnić przed oddelegowaniem pracownika do innego państwa,
 • warunki zatrudnienia, jakie należy zapewnić pracownikom w całym okresie oddelegowania oraz konsekwencje wynikające z faktu ich niezapewnienia,
 • sposoby ustalania prawa właściwego dla stosunku pracy pracowników delegowanych,
 • metodyka rozstrzygania kwestii, które ze zbiegających się systemów prawnych (tj. przepisy państwa przyjmującego, czy polskie) mogą być uznane za korzystniejsze dla pracowników oddelegowanych,
 • zagrożenia wynikające z faktu konieczność stosowania przepisów państwa, do którego następuje oddelegowanie.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli sposobność zdobycia użytecznych informacji, które pomogą im poruszać się w gąszczu proceduralnych zawiłości związanych z wysyłaniem pracowników za granicę w warunkach oddelegowania. Dla uczestników, którzy jeszcze nie ze-tknęli się z tą problematyką oraz dla tych, którzy zmagają się z nią od niedawna, szkolenie będzie okazją do zdobycia niezbędnej w tym zakresie wiedzy. Natomiast uczestnikom stykającym się z omawianą problematyką na co dzień, udział w szkoleniu pozwoli poszerzyć i ugruntować posiadaną przez nich wiedzę.

Adresaci szkolenia:
 • strony stosunku pracy zamierzające zastrzec w umowie o pracę właściwość obcego prawa,
 • pracodawcy wysyłający swych pracowników do innych państw w celu realizacji umowy zawartej z podmiotem zagranicznym, np. umowa o roboty budowlane,
 • pracodawcy wysyłający swoich pracowników do zagranicznych oddziałów swej firmy, bądź do jednostki macierzystej międzynarodowego koncernu, którego częścią jest polski oddział,
 • agencje pracy tymczasowej, które wysyłają pracowników tymczasowych do innych państw, np. w celu sprawowania opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub chorymi.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1. Prawo właściwe dla umowy o pracę
 • Jakie reguły obowiązują przy ustalaniu prawa właściwego dla umowy o pracę, w której występuje tzw. element obcy?
 • W jaki sposób limitowana jest swoboda stron umowy o pracę w zakresie wyboru prawa właściwego?
 • Jakie są skutki wyboru prawa obcego dla umowy o pracę realizowanej na terytorium Polski,
 • Czy wybór prawa polskiego dla umowy o pracę wyłącza konieczność stosowania przepisów państwa, w którym jest wykonywana praca?
 • W jaki sposób działają przepisy wymuszające swoją właściwość i czy można uchylić się od obowiązku ich stosowania?

2. Delegowanie pracowników do innego państwa na tle dyrektywy 96/71/WE
 • W jakich przypadkach zachodzi delegowanie w celu świadczenia usług?
 • Kto może zostać uznany za pracownika delegowanego?
 • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy delegującym pracowników do innego państwa UE?
 • Jakie przepisy należy stosować względem pracowników delegowanych w zakresie takich zagadnień jak:
 •  czas pracy,  praca w dni świąteczne,  minimalne wynagrodzenie,  urlop wypoczynkowy,  bhp,
 • Na czym polega zasada korzystniejszości?
 • Czy polskie przepisy znajdują zastosowanie w odniesieniu do pracowników delegowanych do innego państwa?
 • W jaki sposób należy ustalić strukturę wynagrodzenia za pracę pracownika delegowanego?
 • Jakie składniki mogą być zaliczone do minimalnego wynagrodzenia za pracę?
 • Dlaczego polska ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jest niezgodna z prawem wspólnotowym?
 • Czy w okresie delegowania zachodzi podróż służbowa?
 • Omówienie stanowisk Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy dotyczących problematyki pracowników delegowanych

3. Delegowanie pracowników do państw trzecich (państwa nienależące do UE)
 • Jakim przepisom podlegają pracownicy świadczący pracę poza Unią Europejską?
 • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy delegującym swoich pracowników do państwa trzeciego?

4. Dyrektywa 2014/67/WE ws. egzekwowania dyrektywy 96/71/WE
 • W jakich sytuacjach zachodzi „rzekome delegowanie” i jakie następstwa wynikają z tego faktu?
 • W jaki sposób przeprowadzane są kontrole delegowania?
 • W jaki sposób egzekwowane są kary nałożone na pracodawców delegujących swych pracowników?

5 Polska ustawa o pracownikach delegowanych
 • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach delegujących swych pracowników „do” i „z” Polski?
 • Jakie mechanizmy kontroli pracodawców delegujących przewiduje polska ustawa o pracownikach delegowanych?
 • Jakie uprawnienia na podstawie ustawy zyskała Państwowa Inspekcja Pracy?
 • Jak wygląda współpraca pomiędzy Państwową Inspekcja Pracy a organami z innych państw w zakresie nakładania i egzekwowania kar za naruszenie przepisów o delegowaniu pracowników?

6. Projekt zmian w dyrektywie 96/71/WE
 • Jakie konsekwencje niesie ze sobą wprowadzenie zmian dotyczących:
 •  maksymalnego okresu delegowania,  stosowania lokalnych układów zbiorowych pracy,  zasady „ta sama płaca, w tym samym miejscu, za tę samą pracę”,  krajowych przepisów o pracownikach tymczasowych przez polskie agencje pracy tymczasowej?
 • Jakie zagrożenia dla przyszłości instytucji delegowania stwarza wdrożenie przepisów zmieniających dyrektywę 96/71/WE?

7. Zabezpieczenie społeczne pracowników delegowanych na tle rozporządzenia PE-iR (WE) Nr 883/2004
 • Jakie są wyjątki od zasady podlegania systemowi zabezpieczenia społecznego w państwie świadczenia pracy?
 • Jak w sferze ubezpieczeń społecznych wygląda sytuacja prawna pracowników de-legowanych i pracowników świadczących pracę w co najmniej dwóch państwach?
 • Jakie są reguły wydawania formularza A1?
 • Jakie są konsekwencje odmowy wydania lub wycofania formularza A1 przez ZUS?

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
Wąż
Piotr  Wąż

doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Piotr  Wąż

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 499,00 zł netto (499,00 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 12 listopada 2019 r. cena szkolenia wynosi 474,05 zł netto (474,05 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

Ostatnio przeglądane

 • super Super oferta
 • super Nowość
Data szkolenia
03.12.2019
Kolejne edycje
09.01.2020
1073
Cena
499,00 zł netto -5%
474.05 PLN 474,05 zł netto
474,05 zł brutto
2019-11-12
ocena Rabat w wysokości 5% obowiązuje przy zgłoszeniu do 12 listopada 2019 r.
ocena Kameralna grupa
miasto Lokalizacja: Katowice
czas trwania Czas trwania: 6 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 7 edycja
Opiekun szkolenia
Natalia Rup
Natalia Rup

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać