Szkolenia FRR

WAŻNE ZMIANY W DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW DO INNEGO PAŃSTWA W 2020 ROKU W POLSKIEJ USTAWIE ORAZ USTAWODAWSTWACH INNYCH KRAJÓW UE

Tryb dzienny
Prowadzący Piotr Wąż

Celem szkolenia jest przybliżenie jego uczestnikom najistotniejszych problemów związanych z delegowaniem pracowników do innego państwa celem świadczenia usług, ze szczególnym uwzględnieniem m.in. wymogów formalnych, warunków zatrudnienia pracowników, ustalania prawa właściwego dla stosunku pracy.

Wychodząc naprzeciw sytuacji, która nas wszystkich zastała, dbając o Państwa i własne bezpieczeństwo oraz zdrowie, opracowaliśmy szeroką ofertę kursów i szkoleń realizowanych w formie online.
Niezmiennie naszym celem jest edukacja na najwyższym poziomie. Zmieniły się warunki otoczenia, ale nasi trenerzy i przekazywana wiedzą pozostają bez zmian.

To szkolenie możemy zorganizować dla Państwa w formie konsultacji online.
O szczegóły zapytaj opiekuna szkolenia.


Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Przybliżenie uczestnikom najistotniejszych problemów związanych z delegowaniem pracowników do innego państwa celem świadczenia usług, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak:
 • wymogi formalne, jakie należy spełnić przed oddelegowaniem pracownika do innego państwa,
 • warunki zatrudnienia, jakie należy zapewnić pracownikom w całym okresie oddelegowania oraz konsekwencje wynikające z faktu ich niezapewnienia,
 • sposoby ustalania prawa właściwego dla stosunku pracy pracowników delegowanych,
 • metodyka rozstrzygania kwestii, które ze zbiegających się systemów prawnych (tj. przepisy państwa przyjmującego, czy polskie) mogą być uznane za korzystniejsze dla pracowników oddelegowanych,
 • zagrożenia wynikające z faktu konieczność stosowania przepisów państwa, do którego następuje oddelegowanie.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli sposobność zdobycia użytecznych informacji, które pomogą im poruszać się w gąszczu proceduralnych zawiłości związanych z wysyłaniem pracowników za granicę w warunkach oddelegowania. Dla uczestników, którzy jeszcze nie ze-tknęli się z tą problematyką oraz dla tych, którzy zmagają się z nią od niedawna, szkolenie będzie okazją do zdobycia niezbędnej w tym zakresie wiedzy. Natomiast uczestnikom stykającym się z omawianą problematyką na co dzień, udział w szkoleniu pozwoli poszerzyć i ugruntować posiadaną przez nich wiedzę.

Adresaci szkolenia:
 • strony stosunku pracy zamierzające zastrzec w umowie o pracę właściwość obcego prawa,
 • pracodawcy wysyłający swych pracowników do innych państw w celu realizacji umowy zawartej z podmiotem zagranicznym, np. umowa o roboty budowlane,
 • pracodawcy wysyłający swoich pracowników do zagranicznych oddziałów swej firmy, bądź do jednostki macierzystej międzynarodowego koncernu, którego częścią jest polski oddział,
 • agencje pracy tymczasowej, które wysyłają pracowników tymczasowych do innych państw, np. w celu sprawowania opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub chorymi.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1)    Prawo właściwe dla umowy o pracę
-    W jaki sposób ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę?
-    Czy strony umowy o pracę maja nieograniczona swobodę w określeniu prawa właściwego?
-    Czy dla umowy o prace realizowanej wyłącznie na terytorium Polski można wy-brać właściwość prawa obcego?
-    Jak działają przepisy wymuszające swoją właściwość?

2)    Delegowanie pracowników do innego państwa na tle dyrektywy 96/71/WE
-    W jakich przypadkach mamy do czynienia z delegowaniem celem świadczenia usług?
-    Kogo możemy uznać za pracownika delegowanego?
-    Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy delegującym pracowników do innego państwa UE?
-    Jakie przepisy znajdują zastosowanie wobec pracowników delegowanych w za-kresie takich zagadnień jak:
a) czas pracy,
b) minimalne wynagrodzenie,
c) urlop wypoczynkowy,
d) bhp,
e) praca w dni świąteczne,
-    Czy polskie przepisy prawa pracy zachowują moc w okresie oddelegowania do innego państwa UE?
-    Na czym polega mechanizm zasady korzystności?
- W jaki sposób ustalić strukturę minimalnego wynagrodzenia, które musi być zapewnione pracownikowi delegowanemu?
-    Czy w trakcie oddelegowania zachodzi podróż służbowa?

3)    Delegowanie pracowników do państw trzecich (państwa nienależące do UE)
-    Jak należy zmienić umowę o pracę i treść informacji dodatkowej w okresie oddelegowania do państwa trzeciego?
-    Jak ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę realizowanej na terytorium państwa trzeciego?
-    Czy polskie przepisy zachowują moc w okresie oddelegowania na terytorium państwa trzeciego?

4)    Dyrektywa 2014/67/WE ws. egzekwowania dyrektywy 96/71/WE
-    Jakie są ogólne założenia dyrektywy?
-    Jakie relacje zachodzą pomiędzy dyrektywą 2014/67/WE i dyrektywą 96/71/WE?
-    W jakich przypadkach zachodzi rzekome delegowanie i jakie z tytułu jego stwierdzenia wynikają konsekwencje?
5)    Polska ustawa o pracownikach delegowanych
-    Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach delegujących swych pracowników „do” i „z” Polski?
-    Jakie mechanizmy kontroli pracodawców delegujących przewiduje polska ustawa o pracownikach delegowanych?
-    Jakie uprawnienia na podstawie ustawy zyskała Państwowa Inspekcja Pracy?
-    Jak wygląda współpraca pomiędzy Państwową Inspekcja Pracy a organami z innych państw w zakresie nakładania i egzekwowania kar za naruszenie przepisów o delegowaniu pracowników?

6)    Dyrektywa 2018/957/UE. NOWOŚĆ!
-    Jakie konsekwencje niesie ze sobą wprowadzenie zmian dotyczących:
- maksymalnego okresu delegowania,
- stosowania lokalnych układów zbiorowych pracy,
- zasady „ta sama płaca, w tym samym miejscu, za tę samą pracę”,
- krajowych przepisów o pracownikach tymczasowych przez polskie agencje pracy tymczasowej?
-    W jakich przypadkach pracodawca będzie zobowiązany zapewnić pracownikom delegowanym zakwaterowanie oraz zwrócić koszty podróży służbowej odbywanej w ramach oddelegowania?
-    Jakie są warunki uchylenia obowiązku równego traktowania pracowników tym-czasowych świadczących pracę w warunkach oddelegowania?
-    Jakie obowiązki spoczywają na zagranicznym pracodawcy użytkowniku w związku transnarodowym świadczeniem usług za pośrednictwem pracowników tymczasowych?
-    Jaki jest termin wdrożenia przepisów wydanych na podstawie Dyrektywy 2018/957/UE?
-    Jakie zagrożenia dla przyszłości instytucji delegowania stwarza wdrożenie przepisów dyrektywy 2018/957/UE?

7)    Zmiana polskiej ustawy o delegowaniu pracowników. NOWOŚĆ!
-    Jakie zmiany zajdą w polskiej ustawie o delegowaniu pracowników?
-    Jak zmienią się obowiązki polskich pracodawców?
-    Jakie uprawnienia uzyska Państwowa Inspekcja Pracy?
-    Jak liczony będzie okres 12 miesięcy delegowania z możliwością jego wydłużenia do 18 miesięcy?

8)    Zabezpieczenie społeczne pracowników delegowanych na tle rozporządzenia PEiR (WE) Nr 883/2004
-    Jakie są wyjątki od zasady podlegania przepisom państwa świadczenia pracy?
-    Jak w sferze ubezpieczeń społecznych wygląda sytuacja prawna pracowników delegowanych i pracowników świadczących pracę w co najmniej dwóch państwach?
-    Jakie są reguły wydawania formularza A1?
-    Jakie są konsekwencje odmowy wydania lub wycofania formularza A1 przez ZUS?

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
Wąż
Piotr  Wąż

doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Piotr  Wąż

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 550,00 zł netto (550,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia Już niedługo nowy termin!
1073
Cena
550.00 PLN 550,00 zł netto
550,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Katowice
czas trwania Czas trwania: 6 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb dzienny
numer edycji Numer edycji: 1 edycja
Opiekun szkolenia
Natalia Rup
Natalia Rup

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij