KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - warsztaty praktyczne w Ms Excel

Prowadzący Prowadzący  Ekspert FRR

Konsolidacja sprawozdań finansowych Punktualne dostarczanie kompletnej i wiarygodnej informacji finansowej jest zadaniem bezwzględnie trudniejszym niż przygotowanie sprawozdania finansowego pojedynczych podmiotów gospodarczych. Potrzeba konsolidacji danych, które pochodzą od spółek działających w różnorodnych środowiskach prawnych i ekonomicznych stanowi zasadniczy problem dla osób, które są odpowiedzialne za raportowanie zarządcze oraz statutowe w grupie kapitałowej. Na szkolenie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m. in.: Jakie są zasady sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych? Jakie są procedury konsolidacyjne? W jaki sposób wycenić aktywa i pasywa w sprawozdaniu skonsolidowanym? Jak sporządzić sprawozdanie skonsolidowane w MS EXCEL?

2
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
09.01 - 10.01.2024
Online: na żywo
Tryb dzienny
790,00 zł netto / brutto
05.02 - 06.02.2024
Warszawa
Tryb dzienny
1130,00 zł netto / brutto
790 1130 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
 • zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu konsolidacji,
 • każdy z uczestników będzie mógł samodzielnie sporządzać sprawozdania skonsolidowane w MS Excel.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zdobycie wiedzy o metodach konsolidacji sprawozdań finansowych,
 • zapoznanie z zasadami konsolidacji dla typowych transakcji wewnątrzgrupowych,
 • poznanie sposobów na ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu nietypowych transakcji wewnątrzgrupowych,
 • poznanie sposobów na automatyzację procesu konsolidacji w programie MS Excel,
 • zapoznanie się ze sposobami kontroli przeprowadzonej konsolidacji,
 • zapoznanie się z przepisami prawnymi regulującymi sprawozdawczość finansową jednostek powiązanych.
Adresaci szkolenia:
 • pracownicy działów finansowo-księgowych zajmujący się przygotowaniem danych i sporządzaniem sprawozdań skonsolidowanych lub podlegających konsolidacji,
 • osoby, które dopiero zamierzają rozpocząć pracę w jednostkach, które wchodzą w skład grup kapitałowych, zarówno w jednostkach nadrzędnych, jak i podrzędnych
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

1. Obowiązek sporządzania sprawozdania skonsolidowanego i zwolnienia z tego obowiązku.

2. Regulacje prawne i podstawowe pojęcia związane z konsolidacją sprawozdań finansowych m.in.

•    grupa kapitałowa i jej struktura,
•    kontrola,
•    jednostka dominująca i jednostki zależne,
•    sprawozdanie skonsolidowane,
•    cena nabycia,
•    wartość firmy,
•    wyłączenia konsolidacyjne.

3. Metody konsolidacji sprawozdań finansowych.

4. Procedury konsolidacyjne.

5. Wycena aktywów i pasywów w sprawozdaniu skonsolidowanym.

6. Sposób ujęcia ceny warunkowej.

7. Organizacja procesu sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

8. Etapowe rozliczenie nabycia udziałów.

9. Rachunkowość kosztów związanych z nabyciem jednostek zależnych.

10. Zbycie jednostek zależnych.

11. Zasady konsolidacji wybranych transakcji wewnątrzgrupowych m.in.:

•    sprzedaż środków trwałych,
•    obrót towarami handlowymi,
•    udzielanie pożyczek,
•    przyznanie opcji na akcje pracownicze,
•    dywidendy.

12. Podatek bieżący i podatek odroczony w sprawozdaniu skonsolidowanym.

13. Sporządzanie sprawozdań skonsolidowanych w MS Excel.


Terminarz

09.01.2024 - 10.01.2024, Online, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - warsztaty praktyczne w Ms Excel
- 09.01.2024, wtorek (10:00 - 14:30)
Prowadzący: Ekspert FRR
- 10.01.2024, środa (10:00 - 14:30)
Prowadzący: Ekspert FRR
05.02.2024 - 06.02.2024, Warszawa, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - warsztaty praktyczne w Ms Excel
- 05.02.2024, poniedziałek (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Ekspert FRR
- 06.02.2024, wtorek (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Ekspert FRR

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Ekspert FRR 

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • komputery wraz z oprogramowaniem podczas zajęć
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa

Opiekun szkoleń

Online, Warszawa
Monika Połosak

Ostatnio przeglądane

172
czas trwania Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 71 edycja
Opiekun szkoleń
Online, Warszawa
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij