Szkolenia FRR

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO INNEGO PAŃSTWA w 2021 r.

Prowadzący Prowadzący  Piotr Wąż

Szkolenie z delegowania pracowników do pracy za granicę z uwzględnieniem zmian Na mocy dyrektywy 2018/957/UE, z dniem 30 lipca 2020 r., wprowadzono radykalne zmiany w zakresie delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług. Podczas szkolenia dowiesz się m.in. jak postanowienia dyrektywy wdrożyły poszczególne państwa członkowskie UE oraz jakich formalności należy dopełnić, aby w sposób zgodny z przepisami delegować pracowników za granicę w 2021 roku.

1
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
10.06.2021
Online
Tryb dzienny
448,00 zł netto / brutto
448 448 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Na mocy dyrektywy 2018/957/UE, z dniem 30 lipca 2020 r., wprowadzono radykalne zmiany w zakresie delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.
Podczas szkolenia dowiesz się m.in. jak postanowienia dyrektywy wdrożyły poszczególne państwa członkowskie UE oraz jakich formalności należy dopełnić, aby w sposób zgodny z przepisami delegować pracowników za granicę w 2021 roku.


Cel szkolenia:
Przedstawienie nowych przepisów dotyczących delegowania pracowników za granicę.
Zmiany te w szczególności będą polegać na:    
 • wprowadzeniu obowiązku zapewnienia wynagrodzenia w wysokości przewidzianej dla danej branży w danej części państwa przyjmującego, zgodnie z zasadą „ta sama płaca, za tą samą pracę, w tym samym miejscu”,
 • ustanowieniu 12-miesięcznego okresu oddelegowania (z możliwością wydłużenia do 18 miesięcy),
  po przekroczeniu którego pracodawca będzie zobowiązany do stosowania nie tylko przepisów danego państwa dotyczących delegowania pracowników, ale również stosowania niemalże całego systemu prawnego państwa przyjmującego, tzn. wszystkich jego przepisów,
 • koniecznością stosowania przepisów dotyczących podróży służbowej w państwie przyjmującym, jeżeli w okresie delegowania pracownik będzie wykonywał zadania wymagające przemieszczania się po terytorium tego państwa lub będzie wyjeżdżał poza jego granice w celu wykonania polecenia przełożonego,
 • rozszerzeniu obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem pracowników tymczasowych i zapewnieniu warunków zatrudnienia adekwatnych do aktualnego miejsca świadczenia pracy pracownika tymczasowego.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli sposobność zdobycia użytecznych informacji, które pomogą im poruszać się w gąszczu proceduralnych zawiłości związanych z wysyłaniem pracowników za granicę w warunkach oddelegowania. Dla uczestników, którzy jeszcze nie zetknęli się z tą problematyką oraz dla tych, którzy zmagają się z nią od niedawna, szkolenie będzie okazją do zdobycia niezbędnej w tym zakresie wiedzy. Natomiast uczestnikom stykającym się z omawianą problematyką na co dzień, udział w szkoleniu pozwoli poszerzyć i ugruntować posiadaną przez nich wiedzę.

Adresaci szkolenia:
 • strony stosunku pracy zamierzające zastrzec w umowie o pracę właściwość obcego prawa,
 • pracodawcy wysyłający swych pracowników do innych państw w celu realizacji umowy zawartej z podmiotem zagranicznym, np. umowa o roboty budowlane,
 • pracodawcy wysyłający swoich pracowników do zagranicznych oddziałów swej firmy, bądź do jednostki macierzystej międzynarodowego koncernu, którego częścią jest polski oddział,
 • agencje pracy tymczasowej, które wysyłają pracowników tymczasowych do innych państw, np. w celu sprawowania opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub chorymi.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

1. Prawo właściwe dla umowy o pracę

 • W jaki sposób ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę?
 • Czy z upływem 12/18 miesięcy delegowania zmianie ulega prawo właściwe?
 • Czy dla umowy o prace realizowanej wyłącznie na terytorium Polski można wybrać właściwość prawa obcego?
 • Co to są przepisy wymuszające swoją właściwość i w jaki sposób działają?

2. Podstawowe informacje dotyczące delegowania

 1. W jakich przypadkach mamy do czynienia z delegowaniem celem świadczenia usług?
 2. Kogo możemy uznać za pracownika delegowanego?
 3. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy delegującym pracowników do innego państwa UE?

3. Na czym polega mechanizm korzystniejszości?

 1. Jakie przepisy znajdują zastosowanie wobec pracowników delegowanych w zakresie takich zagadnień jak:
 • czas pracy,
 • praca w dni wolne od pracy,
 • wynagrodzenie za pracę,
 • urlop wypoczynkowy,
 • bhp,

   b. Czy polskie przepisy prawa pracy zachowują moc w okresie oddelegowania do innego państwa UE?

 4. Przegląd minimalnych standardów zatrudnienia

 1.  Maksymalny czas pracy, minimalny okres odpoczynku
 • jak stworzyć harmonogram czas pracy dla pracownika delegowanego?
 • czy w okresie delegowania pracownika korzysta z dni wolnych od pracy według polskiego prawa, czy według prawa państwa, do którego został oddelegowany?
 • jak ustalić nominał czasu pracy dla miesiąca, w którym przypadają zarówno dni wolne od pracy (np. święta) wynikające z „polskiego kalendarza” oraz „kalendarza państwa przyjmującego”?

 b)  Urlop wypoczynkowy

 • jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, który przez parę dni w roku lub w niektóre miesiące jest oddelegowany do państwa, w którym obowiązuje wyższy/niższy wymiar urlopu od przewidzianego w prawie polskim?
 • w których państwach określone branże mogą zostać zobligowane do wpłacania składek na fundusz urlopowy/kasę urlopową?

  c)  Wynagrodzenie za pracę

 • jak ustalić wysokość i strukturę wynagrodzenia za pracę zgodnie z zasadą „ta sama płaca za tą samą pracę w tym samym miejscu”?
 • jaką rolę obecnie odgrywa płaca minimalna?
 • stosowanie lokalnych układów zbiorowych pracy,

   d)  Wynajem pracowników

 • na czym polega łańcuchowe delegowanie pracowników tymczasowych i jakie pociąga za sobą konsekwencje?
 • jakie obowiązki spoczywają na zagranicznym pracodawcy użytkowniku w związku transnarodowym świadczeniem usług za pośrednictwem pracowników tymczasowych?

   e)  Zdrowie, bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy

 • problem uznawalności szkoleń BHP oraz kursów i szkoleń kwalifikacyjnych,
 • problem uznawalności lekarskich badań profilaktycznych,

  f)  Zakwaterowanie pracowników delegowanych

 • w jakich krajach i jakich branżach pracodawcy zobligowani są zapewnić zakwaterowanie pracownikom delegowanym?
 • jakie standardy należy w tym zakresie spełnić?

  g)  Delegowanie a podróż służbowa

 • czy w trakcie oddelegowania zachodzi podróż służbowa?
 • w jaki sposób odróżnić delegowanie od podróży służbowej?
 • kiedy zachodzi konieczność stosowania przepisów państwa przyjmującego dotyczących podróży służbowej?

5. Delegowanie długotrwałe

 1. jak ustalić 12/18-miesięczny okres delegowania?
 2.  jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy po przekroczeniu 12/18-miesięcznego okresu delegowania?
 3. które przepisy polskiego prawa należy stosować również po upływie 12/18-miesięcznego okresu delegowania?

6. Obowiązki wynikające z dyrektywy 2014/67/WE

a) Obowiązek zgłoszeniowy

 • jaki jest zakres danych podlegających zgłoszeniu?
 • w jaki sposób dokonać zgłoszenia delegowania w poszczególnych państwach członkowskich UE?

b) Osoba do kontaktów oraz przedstawiciel pracodawcy delegującego

 • kto może pełnić rolę osoby do kontaktów a kto przedstawiciela pracodawcy delegującego?

c) Dokumentacja pracownicza

 • jakie dokumenty związane z zatrudnieniem należy przechowywać przez cały okres delegowania na terytorium państwa goszczącego?

d) Kontrola organów nadzoru rynku pracy

 • jak wygląda współpraca pomiędzy Państwową Inspekcja Pracy a organami z innych państw w zakresie nakładania i egzekwowania kar za naruszenie przepisów o delegowaniu pracowników?
 • za jakie nieprawidłowości pracodawca może zostać ukarany?

7.  Zabezpieczenie społeczne pracowników delegowanych na tle rozporządzenia PEiR (WE) Nr 883/24

 • Czy z upływem 12/18 miesięcy delegowania nadal należy płacić składki do ZUS?
 • Jakie są wyjątki od zasady podlegania przepisom państwa świadczenia pracy?
 • Jak w sferze ubezpieczeń społecznych wygląda sytuacja prawna pracowników delegowanych i pracowników świadczących pracę w co najmniej dwóch państwach?
 • Jakie są reguły wydawania formularza A1?
 • Jakie są konsekwencje odmowy wydania lub wycofania formularza A1 przez ZUS?
 • Jakie są planowane zmiany w zakresie procedur związanych z wydawaniem formularza A1 w 2021 roku?

Terminarz

zmień
10.06.2021 - 10.06.2021, Online, tryb dzienny
- 10.06.2021 (09:00 - 14:30)
Prowadzący: Piotr Wąż
DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO INNEGO PAŃSTWA w 2021 r.

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Wąż
Piotr  Wąż

doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Piotr  Wąż

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Katowice, Warszawa, Online
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

1073
czas trwania Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 25 edycja
ocena Brakuje dwóch osób, by potwierdzić termin szkolenia. Zapraszam!
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij