Proponowane zmiany w „Białej liście podatników” i sankcjach podatkowych 2020 r.

24.02.2020 2020-02-24T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/953/proponowane-zmiany-w-bialej-liscie-podatnikowi-sankcjach-podatkowych-2020-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
W dniu 4 lutego 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt kolejnej nowelizacji, w tym m.in. ustaw o podatku dochodowym. Nowe rozwiązania mają złagodzić sankcje w podatku PIT i CIT związane ze sposobem płatności za transakcje pomiędzy przedsiębiorcami.
Jedną z propozycji zawartych w nowelizacji jest powiązanie zapłaty na rachunek z tzw. białej listy (Wykazu podatników VAT) z mechanizmem podzielonej płatności (MPP). Po wprowadzeniu nowych przepisów podatnik nie będzie ponosił konsekwencji na gruncie ustaw o podatku dochodowym z tytułu dokonania płatności na rachunek spoza białej listy podatników VAT, o ile będzie ona zrealizowana z zastosowaniem MPP. W takim przypadku podatnik dokonujący zapłaty z zastosowaniem MPP, nie będzie miał w ogóle obowiązku sprawdzania czy rachunek sprzedawcy figuruje na białej liście.

Po nowelizacji przepisów powinny również zostać wprowadzone korzystne zmiany ułatwiające składanie zawiadomienia chroniącego podatnika dokonującego zapłaty na rachunek spoza białej listy przed sankcjami karnymi. Jedną z nich jest wydłużenie terminu na złożenie takiego zawiadomienia z 3 dni do 7 dni. Ponadto ma nastąpić zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, do którego ma być składane zawiadomienie z właściwego dla sprzedawcy na właściwy dla nabywcy płacącego należność.

Wprowadzane przepisy mają ponadto umożliwić jednorazowe składanie zawiadomienia o zapłacie należności na dany rachunek spoza białej listy. W sytuacji, gdy podatnik dokona po raz drugi wpłaty na rachunek, który nie został ujawniony w Wykazie podatników VAT, to pierwsze zawiadomienie ma być wystarczające do wywiązania się z ustawowego obowiązku, a więc ma chronić nabywcę od negatywnych skutków na gruncie podatku dochodowego.

Nowelizacja wprowadziła do ustaw o podatku dochodowym również zmiany mające na celu wyłączenie konsekwencji podatkowych w odniesieniu do płatności wynikającej z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę. Po wprowadzeniu przepisów w życie podatnicy dokonujący takich płatności nie będą zobowiązani do badania czy rachunek wskazany na takiej fakturze jest zamieszczony w Wykazie. Obojętna podatkowo ma być również sytuacja, w której taki dostawca posiada ewentualnie rachunek w polskim banku, przykładowo z uwagi na fakt przeprowadzenia innych transakcji.

Zmiany łagodzą przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. a więc są dla podatników korzystne i mają mieć zastosowanie w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r., jak też do kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów po dniu 1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że będą funkcjonowały w takim samym czasie jak obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. przepisy w tym zakresie.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij