Nowa matryca stawek VAT - zmiany VAT 2020r.

18.02.2020 2020-02-18T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/949/nowa-matryca-stawek-vat-zmiany-vat-2020r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od 1 kwietnia 2020 r. zmieni się sposób identyfikowania towarów i usług poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług.
Regulacje prawne w zakresie nowego systemu stawek VAT, jakie będą obowiązywały od 1 kwietnia 2020 r. dotyczą m.in.: ujednolicenia stawek VAT w tych samych grupach produktów, z jednoczesną zasadą równania w dół - do niższej stawki, co spowodowało istotne zmniejszenie liczby pozycji w załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT, zawierających wykazy towarów i usług opodatkowanych według stawek odpowiednio 8% i 5%.

Zmiany dotyczą również przeniesienia do ustawy o VAT podstawy prawnej stosowania 8% stawki VAT w odniesieniu do robót konserwacyjnych. Zgodnie ze nowelizowanym art. 41 ust. 12 pkt 2 i dodanym ust. 12d ustawy o VAT stawkę podatku 8% stosuje się do robót konserwacyjnych (robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części, innych niż remont) dotyczących:
•    obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
•    lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12
- w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12 pkt 1 ustawy, który dotyczy dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Obniżona stawka nie będzie miała zastosowania, jeżeli wartość towarów bez podatku wliczanych do podstawy opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekraczać będzie 50% tej podstawy.

W ustawie określono stawkę 8% dla czynności dokonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej. Od 1 kwietnia 2020 r. stawkę podatku w wysokości 8% będzie stosować się do dostawy towarów i świadczenia usług klasyfikowanych według PKWiU w grupowaniu usługi związanej z wyżywieniem (PKWiU 56), z wyłączeniem sprzedaży w zakresie:
•    napojów innych niż wymienione w załączniku nr 3 lub załączniku nr 10 do ustawy lub w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym ich przygotowania i podania;
•    towarów nieprzetworzonych przez podatnika, innych niż wymienione w załączniku nr 3 lub załączniku nr 10 do ustawy lub w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie (tj. np. dania z homarami, ośmiornicami czy krewetkami, do których stosowana jest stawka 23%);
•    posiłków, których składnikiem są towary wskazane jako wyłączone z grupowań wymienionych w poz. 2 i 11 załącznika nr 10 do ustawy.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij