Zwrot na rachunek VAT, ulga na złe długi - zmiany w podatku VAT 2020r.

11.02.2020 2020-02-11T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/944/zwrot-na-rachunek-vat-ulga-na-zle-dlugi-zmiany-w-podatku-vat-2020r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Podatnik może złożyć wraz z deklaracją podatkową wniosek o zwrot podatku VAT (art. 87 ust. 2 ustawy o VAT) na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia.
Za złożenie takiego wniosku o zwrot VAT na rachunek VAT, uznaje się zaznaczenie w deklaracji odpowiedniego kwadratu w części F "Informacje dodatkowe".

Z dniem 1 kwietnia 2020 r., złożenie dodatkowego dokumentu w sprawie przyspieszonego zwrotu VAT na rachunek VAT nie będzie już konieczne. Z nowego przepisu wynika, że wniosek podatnika ma być "zawarty w złożonej deklaracji podatkowej" (obecne brzmienie - "złożony wraz z deklaracją podatkową").

Zmiany dotyczą też formalności związanych z odzyskaniem podatku VAT w ramach ulgi na złe długi.

Na podstawie art. 89a ustawy o VAT, wierzyciel ma prawo do dokonania korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym minął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Korekty takiej może dokonać pod warunkiem, że do dnia złożenia przez niego deklaracji za ten okres rozliczeniowy należność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

Poza deklaracją wierzyciel ma obowiązek złożenia zawiadomienia o jej sporządzeniu do właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika na formularzu VAT-ZD. Druk VAT-ZD jest dla organu podatkowego źródłem informacji o dłużniku, który nie uregulował należności za nabyte towary czy usługi. Jego złożenie umożliwia sprawdzenie czy dłużnik spełnił ustawowy obowiązek korekty podatku naliczonego ze względu na nieuregulowanie należności.

Obowiązek składania druku VAT- ZD zostanie zniesiony od 1 kwietnia 2020 r.

Ustawodawca postanowił, że wierzyciel będzie informował o dokonanej korekcie podatku należnego wyłącznie w deklaracji podatkowej.

Zmiany dotyczą od 1 kwietnia 2020 r. tzw. dużych podatników, którzy obowiązkowo od tego dnia będą składać nowy plik JPK_VAT zastępujący deklarację VAT, oraz pozostałych podatników, którzy dobrowolnie zdecydują o takim sposobie rozliczania VAT, natomiast w stosunku do wszystkich innych podatników będą miały zastosowanie od 1 lipca 2020 r.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij