PODATEK VAT W PRAKTYCE

Prowadzący Prowadzący  Justyna Bartela

szkolenie VAT w praktyce Przedstawienie aktualnego stanu prawnego i aspektów praktycznych rozliczania podatku VAT oraz sporządzania deklaracji. Podczas szkolenia, począwszy od zagadnień podstawowych, omówiona zostanie całość zagadnień związanych z naliczaniem i rozliczaniem oraz sprawozdawczością dotyczącą podatku VAT (w tym omówienie zasad poprawnego wystawiania faktur VAT). Prezentowane zagadnienia uwzględniają najnowsze zmiany w przepisach.

6
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
20.07 - 21.07.2024
Online: na żywo
Tryb weekendowy
Pewny termin
1330,00 zł netto / brutto
07.09 - 08.09.2024
Online: na żywo
Tryb weekendowy
Pewny termin
1420,00 zł netto / brutto
07.12 - 08.12.2024
Online: na żywo
Tryb weekendowy
1420,00 zł netto / brutto
14.12 - 15.12.2024
Warszawa
Tryb weekendowy
1490,00 zł netto / brutto
10.01 - 17.01.2025
Online: na żywo
Tryb dzienny
1420,00 zł netto / brutto
11.01 - 12.01.2025
Katowice
Tryb weekendowy
1490,00 zł netto / brutto
1330 1490 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Przedstawienie aktualnego stanu prawnego i aspektów praktycznych rozliczania podatku VAT i sporządzania deklaracji. Podczas szkolenia, począwszy od zagadnień podstawowych, omówiona zostanie całość zagadnień związanych z naliczaniem i rozliczaniem oraz sprawozdawczością dotyczącą podatku VAT (w tym omówienie zasad poprawnego wystawiania faktur VAT). Prezentowane zagadnienia uwzględniają najnowsze zmiany w przepisach.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Zapoznanie z aktualnymi przepisami dotyczącymi rozliczania podatku VAT oraz sprawozdawczości z tym związanej, w tym zasad prawidłowego sporządzania faktur VAT.

Adresaci szkolenia:
 • pracownicy księgowości,
 • pracownicy działów podatkowych i finansowych,
 • osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe oraz prowadzenie dokumentacji dla potrzeb VAT.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

1. Geneza oraz istota podatku od towarów i usług.

2. Zakres opodatkowania.
- podstawowe pojęcia i definicje,
- dostawa towarów i świadczenie usług,
- wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
- eksport – import towarów i usług,
- podatnicy i płatnicy.

3. Obowiązek podatkowy.
- zasady ogólne,
- obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów,
- obowiązek podatkowy u małych podatników.

4. Miejsce świadczenia.
- przy dostawie towarów,
- przy wewnątrzwspólnotowemu nabyciu i dostawie towarów,
- przy świadczeniu usług.

5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
- rodzaj działalności a podstawa opodatkowania,
- zasady wymiaru i poboru podatku,
- stawki podatkowe,
- zwolnienia,
- szczególne przypadki stosowania stawki 0%.

6. Odliczenia i zwrot podatku.
- zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),
- terminy zwrotu podatku,
- odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego,
- nieściągalne wierzytelności.

7. Faktury: co podlega obowiązkowi dokumentowania fakturą VAT.
- kiedy transakcja podlega udokumentowaniu fakturą VAT,
- rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, nota korygująca, duplikaty, dok. zrównane z fakturami),
- terminy wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji,
- faktura VAT a moment powstania obowiązku podatkowego,
- otrzymanie zaliczki a moment wystawania faktury.

8. Jakie dane powinna zawierać faktura VAT.
- faktury krajowe,
- faktury zaliczkowe,
- faktury dotyczące transakcji międzynarodowych,
- zasady korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, noty korygujące, anulowanie faktur).

9. Faktury: prawo do realizacji odliczenia podatku naliczonego.
- data otrzymania faktury jako wyznacznik momentu rozliczenia podatku naliczonego,
- obowiązek terminowego przekazania faktury do działu księgowości jako jeden z najważniejszych warunków odliczenia podatku naliczonego,
- data otrzymania faktury a data wykonania świadczenia – wpływ daty wykonania świadczenia na moment,
- rozliczenia podatku naliczonego (ze szczególnym uwzględnieniem wewnątrzwspólnotowego nabycia),
- błędy i pomyłki w fakturach VAT a prawo odliczenia podatku VAT przez odbiorcę faktury.

10. Faktury - studium przypadków szczególnych.
- refakturowanie,
- faktury wewnętrzne,
- zasady przeliczania należności w walutach obcych,
- zaokrąglenia na fakturach VAT.

11. Deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku.
- rejestracja,
- deklaracje VAT,
- informacje podsumowujące,
- zapłata podatku.

12. Procedury szczególne.
- mali przedsiębiorcy,
- świadczenie usług turystyki,
- dostawa rzeczy używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich,
- wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne.

13. Sankcje w podatku od towarów i usług.
- dodatkowe zobowiązania podatkowe,
- podmioty powiązane,
- obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych – niedotrzymanie terminu,
- VAT a Kodeks Karny Skarbowy, w tym odpowiedzialność materialna pracownika za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania.

14. VAT a podatek dochodowy od osób prawnych.
- rozbieżności i niespójności.

15. Cła i opłaty pobierane w związku z obrotem towarowym i usługami z zagranicą.

16. VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym.


Terminarz

20.07.2024 - 21.07.2024, Online, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Magdalena Strzelczyk

PODATEK VAT W PRAKTYCE
- 20.07.2024, sobota (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 21.07.2024, niedziela (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Justyna Bartela
07.09.2024 - 08.09.2024, Online, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Magdalena Strzelczyk

PODATEK VAT W PRAKTYCE
- 07.09.2024, sobota (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 08.09.2024, niedziela (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Justyna Bartela
07.12.2024 - 08.12.2024, Online, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Magdalena Strzelczyk

PODATEK VAT W PRAKTYCE
- 07.12.2024, sobota (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 08.12.2024, niedziela (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Justyna Bartela
14.12.2024 - 15.12.2024, Warszawa, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Magdalena Strzelczyk

PODATEK VAT W PRAKTYCE
- 14.12.2024, sobota (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 15.12.2024, niedziela (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Justyna Bartela
10.01.2025 - 17.01.2025, Online, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Magdalena Strzelczyk

PODATEK VAT W PRAKTYCE
- 10.01.2025, piątek (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 17.01.2025, piątek (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Justyna Bartela
11.01.2025 - 12.01.2025, Katowice, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Paulina Kołątaj

PODATEK VAT W PRAKTYCE
- 11.01.2025, sobota (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 12.01.2025, niedziela (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Justyna Bartela

Czas trwania

18 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Bartela
Justyna Bartela

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doktorantka na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB. Zwyciężczyni konkursu Lider księgowości 2017. W ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobyła tytuł Głównego księgowego zarówno w Stowarzyszeniu Księgowych jak i w Fundacji Rozwoju Rachunkowości. Ukończyła szereg kursów zawodowych od specjalisty ds. kadr i płac do kontrolera finansowego. Posiada doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych (Główny Księgowy, asystent biegłego rewidenta). Uczestniczyła w badaniu sprawozdania finansowego Miasta Stołecznego Warszawa. Od 2021 r. odbywa aplikację na biegłego rewidenta w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt sp. z o.o. Posiada ponad 4-letni staż jako trener rachunkowości i prawa podatkowego.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Justyna Bartela

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Warszawa, Katowice
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice

Poniżej znajduje się lista opinii naszych Klientów na temat szkolenia PODATEK VAT W PRAKTYCE. Każda nowa opinia jest weryfikowana przez naszego pracownika pod kątem rzeczywistego uczestnictwa w szkoleniu.

ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5 (2 oceny)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Wspaniałe szkolenie. Duża porcja fachowej wiedzy w pigułce. Szkolenie prowadzone przez Panią Justyna Bartela było na najwyższym poziomie, ogromna wiedza z zakresu VAT ale i innych podatków. Zawsze bardzo pomocna i służąca radą. Materiały przygotowane idealnie, czytelne, przejrzyste.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  szkolenie prowadziła Pani Justyna Bartela, która w sposób profesjonalny, zrozumiały przekazała ogrom wiedzy. Wielki podziw i szacunek za praktyczną i teoretyczną wiedzę. Poświęcony czas na szkolenie to sama przyjemność. Polecam wszystkim, którzy chcą się podszkolić z VAT oraz z KSeF!!!

Opiekunowie szkoleń

Online, Warszawa
Magdalena Strzelczyk
Katowice
Paulina Kołątaj

Ostatnio przeglądane

235
czas trwania Czas trwania: 18 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 181 edycja
Opiekunowie szkoleń
Online, Warszawa
Magdalena Strzelczyk
Katowice
Paulina Kołątaj

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły