Szkolenia FRR

PODATEK VAT W PRAKTYCE

Prowadzący Prowadzący  Adam Podleśny

Szkolenie weekendowe - VAT w praktyce - Katowice Przedstawienie aktualnego stanu prawnego i aspektów praktycznych rozliczania podatku VAT oraz sporządzania deklaracji. Podczas szkolenia, począwszy od zagadnień podstawowych, omówiona zostanie całość zagadnień związanych z naliczaniem i rozliczaniem oraz sprawozdawczością dotyczącą podatku VAT (w tym omówienie zasad poprawnego wystawiania faktur VAT). Prezentowane zagadnienia uwzględniają najnowsze zmiany w przepisach.

7
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
12.03 - 19.03.2021
Online
Tryb dzienny
Pewny termin
1048,00 zł netto / brutto
27.03 - 28.03.2021
Online
Tryb weekendowy
Pewny termin
1048,00 zł netto / brutto
10.04 - 11.04.2021
Online
Tryb weekendowy
Pewny termin
1048,00 zł netto / brutto
26.06 - 27.06.2021
Katowice
Tryb weekendowy
1048,00 zł netto / brutto
26.06 - 27.06.2021
Online
Tryb weekendowy
1048,00 zł netto / brutto
18.09 - 19.09.2021
Warszawa
Tryb weekendowy
1048,00 zł netto / brutto
01.10 - 08.10.2021
Online
Tryb dzienny
1048,00 zł netto / brutto
1048 1048 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Przedstawienie aktualnego stanu prawnego i aspektów praktycznych rozliczania podatku VAT i sporządzania deklaracji. Podczas szkolenia, począwszy od zagadnień podstawowych, omówiona zostanie całość zagadnień związanych z naliczaniem i rozliczaniem oraz sprawozdawczością dotyczącą podatku VAT (w tym omówienie zasad poprawnego wystawiania faktur VAT). Prezentowane zagadnienia uwzględniają najnowsze zmiany w przepisach.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Zapoznanie z aktualnymi przepisami dotyczącymi rozliczania podatku VAT oraz sprawozdawczości z tym związanej, w tym zasad prawidłowego sporządzania faktur VAT.

Adresaci szkolenia:
 • pracownicy księgowości,
 • pracownicy działów podatkowych i finansowych,
 • osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe oraz prowadzenie dokumentacji dla potrzeb VAT.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

1. Geneza oraz istota podatku od towarów i usług.

2. Zakres opodatkowania.
- podstawowe pojęcia i definicje,
- dostawa towarów i świadczenie usług,
- wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
- eksport – import towarów i usług,
- podatnicy i płatnicy.

3. Obowiązek podatkowy.
- zasady ogólne,
- obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów,
- obowiązek podatkowy u małych podatników.

4. Miejsce świadczenia.
- przy dostawie towarów,
- przy wewnątrzwspólnotowemu nabyciu i dostawie towarów,
- przy świadczeniu usług.

5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
- rodzaj działalności a podstawa opodatkowania,
- zasady wymiaru i poboru podatku,
- stawki podatkowe,
- zwolnienia,
- szczególne przypadki stosowania stawki 0%.

6. Odliczenia i zwrot podatku.
- zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),
- terminy zwrotu podatku,
- odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego,
- nieściągalne wierzytelności.

7. Faktury: co podlega obowiązkowi dokumentowania fakturą VAT.
- kiedy transakcja podlega udokumentowaniu fakturą VAT,
- rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, nota korygująca, duplikaty, dok. zrównane z fakturami),
- terminy wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji,
- faktura VAT a moment powstania obowiązku podatkowego,
- otrzymanie zaliczki a moment wystawania faktury.

8. Jakie dane powinna zawierać faktura VAT.
- faktury krajowe,
- faktury zaliczkowe,
- faktury dotyczące transakcji międzynarodowych,
- zasady korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, noty korygujące, anulowanie faktur).

9. Faktury: prawo do realizacji odliczenia podatku naliczonego.
- data otrzymania faktury jako wyznacznik momentu rozliczenia podatku naliczonego,
- obowiązek terminowego przekazania faktury do działu księgowości jako jeden z najważniejszych warunków odliczenia podatku naliczonego,
- data otrzymania faktury a data wykonania świadczenia – wpływ daty wykonania świadczenia na moment,
- rozliczenia podatku naliczonego (ze szczególnym uwzględnieniem wewnątrzwspólnotowego nabycia),
- błędy i pomyłki w fakturach VAT a prawo odliczenia podatku VAT przez odbiorcę faktury.

10. Faktury - studium przypadków szczególnych.
- refakturowanie,
- faktury wewnętrzne,
- zasady przeliczania należności w walutach obcych,
- zaokrąglenia na fakturach VAT.

11. Deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku.
- rejestracja,
- deklaracje VAT,
- informacje podsumowujące,
- zapłata podatku.

12. Procedury szczególne.
- mali przedsiębiorcy,
- świadczenie usług turystyki,
- dostawa rzeczy używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich,
- wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne.

13. Sankcje w podatku od towarów i usług.
- dodatkowe zobowiązania podatkowe,
- podmioty powiązane,
- obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych – niedotrzymanie terminu,
- VAT a Kodeks Karny Skarbowy, w tym odpowiedzialność materialna pracownika za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania.

14. VAT a podatek dochodowy od osób prawnych.
- rozbieżności i niespójności.

15. Cła i opłaty pobierane w związku z obrotem towarowym i usługami z zagranicą.

16. VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym.


Terminarz

zmień
27.03.2021 - 28.03.2021, Online, tryb weekendowy
- 27.03.2021 (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Adam Podleśny
- 28.03.2021 (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Adam Podleśny
PODATEK VAT W PRAKTYCE
zmień
10.04.2021 - 11.04.2021, Online, tryb weekendowy
- 10.04.2021 (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Adam Podleśny
- 11.04.2021 (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Adam Podleśny
PODATEK VAT W PRAKTYCE
zmień
26.06.2021 - 27.06.2021, Online, tryb weekendowy
- 26.06.2021 (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Adam Podleśny
- 27.06.2021 (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Adam Podleśny
PODATEK VAT W PRAKTYCE
zmień
26.06.2021 - 27.06.2021, Katowice, tryb weekendowy
- 26.06.2021 (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Adam Podleśny
- 27.06.2021 (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Adam Podleśny
PODATEK VAT W PRAKTYCE
zmień
18.09.2021 - 19.09.2021, Warszawa, tryb weekendowy
- 18.09.2021 (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Adam Podleśny
- 19.09.2021 (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Adam Podleśny
PODATEK VAT W PRAKTYCE
zmień
01.10.2021 - 08.10.2021, Online, tryb dzienny
- 01.10.2021 (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Adam Podleśny
- 08.10.2021 (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Adam Podleśny
PODATEK VAT W PRAKTYCE

Czas trwania

18 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 11:00
- przerwa 15 minut
- 11:15 - 13:15
- przerwa 45 minut
- 14:00 - 16:00
- przerwa 15 minut
- 16:15 - 17:00
Podleśny
Adam Podleśny

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na specjalności Analiza Ekonomiczna oraz studiów podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami. Posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe w korporacjach usługowo-księgowych, gdzie między innymi kierował pracą dużych zespołów, odpowiadał za rozliczenia z klientami biznesowymi oraz za rozliczenia międzywydziałowe. Ukończył studia podyplomowe „Trener biznesu i organizator szkoleń” prowadzone przez praktyków z Grupy Trenerskiej Mentor oraz w ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobył tytuł Samodzielnego Księgowego w Polskiej Akademii Rachunkowości. Uczestniczył w rozwoju krakowskiego oddziału ogólnopolskiej firmy zajmującej się obsługą księgową podmiotów gospodarczych, a następnie jako Starszy Księgowy pełnił nadzór merytoryczny nad pracą zespołu księgowego. Jednocześnie prowadził szkolenia z zakresu podatków dla partnerów oraz pracowników z innych działów firmy. Jako trener współpracował z wieloma uznanymi firmami szkoleniowymi. W latach 2013-2015 współpracował z jedną z katowickich kancelarii podatkowych w ramach realizacji finansowanego ze środków unijnych projektu w zakresie prowadzenia szkoleń z prawa podatkowego CIT, PIT i VAT. Posiada ponad 1000 godzin doświadczenia trenerskiego. Równolegle pełni funkcje partnera biznesowego w jednym z krakowskich biur rachunkowych, jest właścicielem biura księgowego oraz prowadzi finanse specjalistycznego, niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w Krakowie. Jednocześnie realizuje proces zdobywania uprawnień doradcy podatkowego.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Adam Podleśny

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Katowice, Warszawa, Online
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekunowie szkoleń

Online, Warszawa
Magdalena Strzelczyk
Katowice
Magdalena Skaźnik

Ostatnio przeglądane

235
czas trwania Czas trwania: 18 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 144 edycja
Opiekunowie szkoleń
Online, Warszawa
Magdalena Strzelczyk
Katowice
Magdalena Skaźnik

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij