Przekazanie sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego przez podatników CIT niewpisanych do KRS

15.04.2019 2019-04-15T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/727/przekazanie-sprawozdania-finansowego-do-urzedu-skarbowego-przez-podatnikow-cit-niewpisanych-do-krs
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zgodnie z nowymi przepisami, podatnicy CIT - z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS - obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują do urzędu skarbowego to sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania (w sytuacji, w której jednostka podlega obowiązkowemu badaniu), w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Spółki przekazują także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.
Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania finansowego do US
Podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego:
•    nieprowadzące działalności gospodarczej stowarzyszenia,
•    nieprowadzące działalności gospodarczej fundacje,
•    związki zawodowe.

Forma przekazania dokumentów finansowych do US
Dokumenty jakie należy przekazać do US:
•    sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z badania (o ile sprawozdanie podlegało obowiązkowemu badaniu) w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej (plik PDF itp.)
•    odpis uchwały zatwierdzającej sprawozdanie (można również dołączyć w formie skanu)

Termin przekazania dokumentów do US
W ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bez względu na to czy sprawozdanie zostało zatwierdzone w obowiązującym w ustawie o rachunkowości terminie, czy w terminie późniejszym) należy je przekazać do właściwego Urzędu Skarbowego. Jeśli przykładowo takie sprawozdanie finansowe za 2018 r. zostanie zatwierdzone 5 czerwca 2019 r., to należy je złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej do dnia 15 czerwca 2019 r. Wypełnienie obowiązku przekazania sprawozdania finansowego może nastąpić poprzez wysłanie sprawozdania finansowego, np. w formie pliku PDF, wraz z innymi dokumentami na elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub doręczenie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego na jakimkolwiek informatycznym nośniku danych.

Dorota Andrychowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij