RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – NGO

Prowadzący Prowadzący  Rafał Nawrocki

szkolenia NGO Organizacje pozarządowe nazywane w skrócie NGO to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej. Ich działalność nie jest nastawiona na zysk, a wspólną cechą charakterystyczną jest brak powiązań z władzą publiczną. Do organizacji pozarządowych zaliczamy przykładowo różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, partie polityczne, związki zawodowe, izby gospodarcze i rzemieślnicze, spółdzielnie socjalne, grupy wsparcia oraz wiele innych. Podmioty NGO nie są zwolnione z ewidencji rachunkowych, a prawo w wielu przypadkach zezwala także na prowadzenie normalnej działalności gospodarczej, co wiąże się z opodatkowaniem w pełnym tego słowa znaczeniu. Dlatego zakładając taką organizację lub zatrudniając się w jej działach księgowych, należy dobrze znać specyfikę działania organizacji pozarządowych, możliwe uproszczenia w ich rachunkowości, opodatkowanie podatkiem CIT i podatkiem VAT, czy też możliwości ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego. Gwarantujemy minimum teorii i maksimum praktyki!

2
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
04.01.2024
Warszawa
Tryb dzienny
820,00 zł netto / brutto
23.01.2024
Online: na żywo
Tryb dzienny
650,00 zł netto / brutto
650 820 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu przedstawienie podstaw prawnych działania organizacji pozarządowych, specyfiki ich rachunkowości oraz opodatkowania. Uczestnicy poznają wszelkie aspekty niezbędne do założenia, funkcjonowania oraz rozliczania takiej organizacji, a także przykłady najczęściej popełnianych w tym względzie błędów i stwierdzanych nieprawidłowości. Szkolenie jest nastawione na typowo praktyczny aspekt funkcjonowania NGO, czyli przekazanie wszystkich typowych i nietypowych sytuacji, które występują w takich organizacjach lub sprawiają najwięcej kłopotów interpretacyjnych. Prawo, rachunkowość i podatki organizacji pozarządowych zostaną przekazane w jasny, spójny, logiczny i możliwie najbardziej praktyczny sposób.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zdobycie wiedzy o podstawach prawnych regulujących działalność organizacji pozarządowych
 • zdobycie podstawowej wiedzy o aspektach formalno-prawnych funkcjonowania takich organizacji
 • zdobycie podstawowej wiedzy o specyfice funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji
 • zdobycie praktycznej wiedzy o potrzebach i możliwościach organizacji rachunkowości w NGO
 • zapoznanie się z typowymi i szczególnymi zdarzeniami gospodarczymi w organizacjach NGO
 • zapoznanie się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami sprawozdań finansowych w NGO
 • zapoznanie się ze specyfiką podatku VAT w organizacjach pozarządowych
 • zapoznanie się ze specyfiką podatku dochodowego CIT w organizacjach pozarządowych
 • zapoznanie się z opodatkowaniem PIT i oskładkowaniem ZUS w organizacjach pozarządowych
Adresaci szkolenia:
 • osoby, które zamierzają założyć organizację pozarządową
 • osoby, które zamierzają podjąć pracę w księgowości organizacji pozarządowych
 • osoby zarządzające organizacjami pozarządowymi
 • osoby pracujące w księgowości organizacji pozarządowych
 • właściciele biur rachunkowych obsługujących organizacje pozarządowe
 • osoby obsługujące w biurach rachunkowych organizacje pozarządowe
 • osoby zainteresowane tematyką organizacji pozarządowych
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

1. Aspekty formalno-prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych:
•    ustawa Prawo o stowarzyszeniach
•    ustawa o fundacjach
•    ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
•    ustawa o rachunkowości
•    stowarzyszenie i fundacja – podobieństwa i różnice
•    odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego
•    organizacja pożytku publicznego a organizacja działalności publicznego
•    aspekty formalno-rozliczeniowe wolontariatu
•    działalność gospodarcza w organizacjach pożytku publicznego

2. Rachunkowość organizacji pozarządowych:
•    rachunkowość organizacji pozarządowych w wersji uproszczonej
•    specyfika polityki rachunkowości organizacji pozarządowych
•    specyfika planu kont organizacji pozarządowych
•    działalność statutowa i gospodarcza w planie kont organizacji pozarządowych
•    ewidencja typowych zdarzeń gospodarczych organizacji pozarządowych
•    ewidencja nietypowych zdarzeń gospodarczych organizacji pozarządowych
•    ewidencja szczególnych zdarzeń gospodarczych organizacji pozarządowych
•    sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych
•    przykład sporządzenia sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej

3. Opodatkowanie organizacji pozarządowych:
•    ogólne zasady opodatkowana podatkiem VAT
•    specyfika podatku VAT w organizacjach pozarządowych
•    zwolnienia w podatku VAT w organizacjach pozarządowych
•    ogólne zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
•    dochody zwolnione od podatku CIT w organizacjach pozarządowych
•    deklaracja CIT8 i CIT8/0 na przykładzie organizacji pozarządowych
•    opłaty lokalne w organizacjach pozarządowych
•    podatek od osób fizycznych PIT od wynagrodzeń w organizacjach pozarządowych
•    ubezpieczenia ZUS od wynagrodzeń w organizacjach pozarządowych


Terminarz

04.01.2024 - 04.01.2024, Warszawa, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – NGO
- 04.01.2024, czwartek (10:00 - 17:00)
Prowadzący: Rafał Nawrocki
23.01.2024 - 23.01.2024, Online, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – NGO
- 23.01.2024, wtorek (09:30 - 16:30)
Prowadzący: Rafał Nawrocki

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Nawrocki
Rafał Nawrocki

Absolwent ekonomii społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, księgowy - praktyk organizacji pozarządowych od 2001 roku, prowadzący własne biuro rachunkowe dla ww. podmiotów, doświadczony wykładowca i szkoleniowej ekonomii społecznej - ponad 1850 godzin przeprowadzonych szkoleń w całej Polce (od Zakopanego po Gdańsk, od Białegostoku i Olsztyna po Katowice, Wrocław i Szczecin), autor książki Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń, publikowanej w 5 aktualizowanych wydaniach od 2013 do 2018 roku w ponad 15.000 egzemplarzach, przyjętą jako podręcznik UE w Poznaniu i UE w Krakowie. Prowadzący własny blog nt. ekonomii społecznej (kibucrachunkowosc.pl).

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Rafał Nawrocki

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Warszawa, Online
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Warszawa, Online
Monika Połosak

Ostatnio przeglądane

400
czas trwania Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 109 edycja
Opiekun szkoleń
Warszawa, Online
Monika Połosak

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij