Konsultacje w sprawie systemu Krajowego Systemu e-faktur (KseF)

08.02.2024 2024-02-08T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1550/konsultacje-w-sprawie-systemu-krajowego-systemu-e-faktur-ksef
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
9 lutego 2024 Ministerstwo Finansów ogłosi harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności systemu KSeF.

Na przełomie kwietnia i maja ma być wskazana nowa data obowiązkowego korzystania z KseF. Od przełomu kwietnia i maja w każdym z 400 urzędów skarbowych będzie można odbyć praktyczne szkolenie z korzystania z darmowego oprogramowania do wystawiania e-faktur. Równolegle z konsultacjami będą kontynuowane prace analityczne i procesy audytowe. Mają one na celu weryfikację znaczenia i skali krytycznych błędów, które były podstawą do ogłoszenia przesunięcia terminu wdrożenia KseF.

Podatnicy mogą dobrowolnie korzystać z KSeF już od 1 stycznia 2022 r. Obowiązek e-fakturowania miał wejść w życie już 1 lipca 2024 r., a dla małych i średnich firm zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2025 r.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. W początkowym okresie faktury ustrukturyzowane będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Faktura ustrukturyzowana przyjmuje format xml zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.

Faktury ustrukturyzowane można wystawić:

 • z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi, które udostępnia Ministerstwo Finansów,
 • przy użyciu programów komercyjnych.

Aplikacja Podatnika KSeF umożliwia:

 • wystawianie, odbieranie i przeglądanie e-Faktur,
 • zarządzanie uprawnieniami.

Dodatkowo w ramach bezpłatnych narzędzi można:

 • sprawdzić status przetworzenia e-faktury oraz pobrać UPO KSeF,
 • uzyskać możliwość podglądu faktury bez konieczności logowania (anonimowy dostęp do e-faktury).

Z KSeF została zintegrowana aplikacja e-mikrofirma, która umożliwia:

 • powiązanie istniejącego konta z KSeF,
 • wystawianie faktur w KSeF,
 • odbieranie faktur z KSeF oraz przenoszenie ich bezpośrednio do ewidencji VAT, bez konieczności ręcznego przepisywania danych.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij