Planowane zmiany 2024 w podatku PCC

08.11.2023 2023-11-08T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1509/zmiany-w-pcc-2024
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Istotna zmiana w podatku PCC, która weszła w życie już z dniem 31 sierpnia 2023 roku dotyczy zwolnienia z PCC w przypadku zakupu pierwszego mieszkania. Kolejna zmiana to wprowadzenie 6% stawki PCC od zakupu szóstego i kolejnego lokalu mieszkalnego.

Taka stawka będzie miała zastosowanie gdy:

 • kupujący nabędzie co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług lub udziały w tych lokalach albo
 • nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich.

Stawka będzie właściwa bez względu na to, czy lokale będą znajdowały się w jednym budynku, czy w kilku - istotne będzie tylko, że znajdują się na jednej nieruchomości gruntowej, a sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT. W powyższej sytuacji wystąpi opodatkowanie PCC, pomimo że transakcja będzie opodatkowana VAT. A zatem generalnie przy zakupie 6-go oraz kolejnego lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym nabywca zapłaci zarówno VAT, jak i podatek PCC.

Jeżeli nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nastąpi na współwłasność przez kilku kupujących, ww. stawka 6% będzie miała zastosowanie także wtedy, gdy chociażby jeden z kupujących będzie zobowiązany do uiszczenia podatku w takiej stawce.

Powyższe regulacje wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., przy czym 6% stawka PCC nie będzie stosowana do umów sprzedaży zawieranych w związku z wykonaniem umów zobowiązujących do dokonania tej sprzedaży, zawartych przed ww. terminem.

Najistotniejsze informacje o podatku PCC typu:

 • podatnik i płatnik w podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • przedmiot i podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych,
 • czynności nieopodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych,
 • obowiązek podatkowy,
 • organy podatkowe,
 • sposób zapłaty i zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • stawki podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych itp.

Można znaleźć na stronie Ministerstwa finansów.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij