Planowane zmiany 2024 w podatku VAT

06.11.2023 2023-11-06T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1508/planowane-zmiany-vat-2024
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Główna zmiana w podatku VAT dotyczy obowiązku wystawiania e-faktur od dnia 1 lipca 2024 r. lub 1 stycznia 2025 r. (dla niektórych podmiotów).

Od 1 lipca 2024 r. podatnicy będą obowiązani wystawiać faktury ustrukturyzowane przy użyciu KSeF.

Do końca 2024 r. z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych zwolnieni będą podatnicy:

  • u których sprzedaż jest zwolniona od podatku z uwagi na niskie obroty (na podstawie art. 113 ust. 1 i 9) lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku (na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3),
  • dokonujący czynności dokumentowanych fakturami, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 (tj. fakturami uproszczonymi, w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro), w tym paragonami fiskalnymi uznanymi za faktury,
  • dokumentujący czynności fakturami wystawionymi przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ponadto w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. faktury, o których mowa w art. 106h ust. 2 (czyli wystawione przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku będą zaewidencjonowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy), będzie się ujmowało w ewidencji VAT w okresie rozliczeniowym, w którym zostaną wystawione. Faktury te nie będą zwiększały wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostaną ujęte w tej ewidencji.

Zmiany w ustawie o VAT mają polegać również na wprowadzeniu obowiązków dla dostawców usług płatniczych. W tym przypadku dostawca usług płatniczych będzie, co do zasady, obowiązany prowadzić ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych w odniesieniu do świadczonych usług płatniczych za każdy kwartał, jeżeli w ciągu kwartału będzie świadczyć usługi płatnicze odpowiadające ponad 25 płatnościom transgranicznym na rzecz tego samego odbiorcy płatności.

Ewidencja ma być prowadzona w postaci elektronicznej. Należy mieć przy tym na uwadze, że w myśl nowych regulacji:

  • płatność będzie uznawana za płatność transgraniczną w przypadku, gdy płatnik będzie znajdował się na terytorium jednego państwa członkowskiego, a odbiorca płatności na terytorium innego państwa członkowskiego albo na terytorium państwa trzeciego,
  • liczba płatności transgranicznych będzie obliczana w podziale na poszczególne państwa członkowskie i poszczególne identyfikatory lub kody identyfikacyjne; w przypadku gdy dostawca usług płatniczych będzie posiadał informację, że odbiorca płatności posiada więcej niż jeden identyfikator lub kod identyfikacyjny, liczbę płatności transgranicznych obliczy wówczas dla poszczególnych odbiorców płatności.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij