Zmiany w dokumentacji pracowniczej

31.05.2023 2023-05-31T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1439/zmiany-w-dokumentacji-pracowniczej
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 9 maja 2023 r. pod poz. 879. Rozporządzenie nowelizujące weszło w życie po upływie 7 dni od jego publikacji, czyli 17 maja 2023 r.

Rozporządzenie nowelizujące wprowadza obowiązek przechowywania w części B akt osobowych nowych dokumentów, związanych z nowelizacją Kodeksu pracy, czyli.:

 • wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy,
 • w tym wniosek pracownika polegający na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • odpowiedź pracodawcy na ten wniosek - (art. 29 § 1 i 3 K.p.)
 • wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę,
 • odpowiedź pracodawcy na ten wniosek - (art. 29 § 3 i 4 K.p.)
 • dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy - (art. 188 K.p.).

W dokumentacji pracowniczej dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy będą gromadzone dokumenty związane z nowelizacją Kodeksu pracy, czyli.:

 • wnioski pracownika dotyczące ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej - (art. 148 K.p.)
 • wnioski pracownika dotyczące ubiegania się i korzystania z urlopu opiekuńczego - (art. 173 K.p.)
 • zgody pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy - (art. 148 pkt 3 K.p.)
 •  zgody pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy - (art. 178 § 2 K.p.).

Tekst rozporządzenia z 9 maja 2023 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij