Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę - Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości

26.05.2022 2022-05-26T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1288/sprawozdanie-finansowe-i-sprawozdanie-z-dzialalnosci-w-warunkach-rosyjskiej-agresji-na-ukraine-rekomendacje-komitetu-standardow-rachunkowosci
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Okoliczności związane z rosyjską agresją na Ukrainę powinny zostać również uwzględnione w sprawozdaniu finansowym wielu jednostek polskich, dlatego Komitet Standardów Rachunkowości przygotował rekomendacje, które będą pomocne w zakresie prezentacji i ujawniania skutków agresji Rosji na Ukrainę, a także ułatwią bieżące uwzględnienie tych skutków w księgach rachunkowych.

Adresatem rekomendacji są przede wszystkim:

 • osoby, którym powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgowi oraz biura rachunkowe),
 • osoby odpowiedzialne za sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdań z działalności,
 • kierownicy jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
 • członkowie rad nadzorczych,
 • biegli rewidenci,
 • interesariusze oczekujący rzetelnej informacji o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Rosyjska agresja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 r., dlatego rekomendacje dotyczą:

 • sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności jednostek, których dzień bilansowy przypadł przed 24 lutego 2022 r., a roczne sprawozdania finansowe nie zostały zatwierdzone (rozdział II i VI rekomendacji),
 • sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności jednostek, których dzień bilansowy przypadał 24 lutego 2022 r. lub później (rozdział II, V i VI rekomendacji),
 • bieżącego ujmowania skutków agresji Rosji na Ukrainę w księgach rachunkowych jednostek, a w szczególności przychodów i kosztów związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy (rozdział III, IV i V rekomendacji).

Zgodnie z rekomendacjami konflikt w Ukrainie może wpływać na sytuację finansową jednostek, w tym szczególnie na ich płynność i rentowość, co może być przyczyną radykalnych zmian modelu biznesowego niektórych podmiotów. Kluczową sprawą staje się ocena sytuacji jednostki i jej otoczenia w warunkach niepewności. Wszystko to ma określone konsekwencje finansowe i księgowe. Rekomendacje zostały przygotowane na podstawie najlepszej wiedzy dostępnej na dzień 4 kwietnia 2022 r. Biorąc pod uwagę dynamikę sytuacji i dużą niepewność towarzyszącą prowadzeniu działalności gospodarczej mogą one zostać zmienione lub uzupełnione w zależności od potrzeb i zagadnień zgłaszanych do rozpatrzenia.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij