Planowane uproszczenia podatkowe - Slim VAT 2

05.05.2021 2021-05-05T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1131/planowane-uproszczenia-podatkowe-slim-vat-2
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Ministerstwo Finansów przygotowało pakiet zmian do ustawy o VAT tzw. Slim VAT. Nowe regulacje mają wejść w życie już od 1 października 2021 r.
Projekt Slim VAT 2 - to zmiany między innymi w:
•    warunkach korekty deklaracji podatkowej w zakresie podatku naliczonego
Proponowana zmiana (art. 86 ust. 13 ustawy o VAT) umożliwi podatnikowi dokonanie korekty podatku naliczonego, nie tylko w rozliczeniu za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego nad należnym, ale również za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych.
•    terminie przekazania informacji VAT-26 do Urzędu Skarbowego
Ustawodawca w zmianach przepisów proponuje wydłużyć termin na złożenie informacji o samochodach wykorzystywanych do działalności gospodarczej podatnika tzw. VAT-26. Według nowych rozwiązań informację VAT-26 będzie się składać dopiero do 25-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z tym pojazdem.
•    warunkach skorzystania z ulgi na złe długi
Nowe przepisy zakładają uchylenie warunku dotyczącego rejestracji dłużnika jako podatnika VAT czynnego, na dzień poprzedzający dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej przez wierzyciela (wierzyciel nadal będzie musiał posiadać status podatnika VAT czynnego). Projekt zakłada wydłużenie z dwóch do trzech lat okresu, w jakim wierzyciel będzie miał prawo skorzystać z ulgi na złe długi.
•    zasadach fakturowania
W celu uproszczenia zasad fakturowania, zaproponowano rezygnację z wymogu umieszczania na fakturze zaliczkowej ceny jednostkowej netto oraz rezygnację z wymogu umieszczania na fakturze korygującej: wyrazu "faktura korygująca" albo wyrazu "korekta", przyczyny korekty, daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub daty otrzymania zapłaty. Natomiast zupełnie nowym rozwiązaniem będzie korekta zbiorcza konkretnych pozycji z faktury, a także całych faktur. Dodatkowo, planowana jest zmiana, która pozwoli podatnikom na wcześniejsze niż dotychczas wystawianie faktur. Według nowelizacji podatnicy będą mogli je wystawić nie wcześniej niż 60-go dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, jak i 60-go dnia przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy lub usługi, całości lub części zapłaty.
•    duplikatach faktur
Po wprowadzeniu zmian przestaną funkcjonować duplikaty faktur (zmiana w art. 106g ust. 3b ustawy) W przypadku, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu albo zaginie, nabywcy będzie przekazywany kolejny egzemplarz faktury.
•    MPP
Projekt Slim VAT 2 zakłada również zmiany w prawie bankowym, które umożliwią podatnikom możliwość dokonywania przekazywania środków między rachunkami VAT podatnika, również tych prowadzonych przez inne banki.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij