Szkolenia FRR

PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE

Prowadzący Łukasz Domagała

Szkolenie podatek akcyzowy Podatek akcyzowy, podobnie jak podatek od towarów i usług, jest podatkiem pośrednim. W przeciwieństwie do podatku VAT nie ma charakteru powszechnego i dotyczy tylko niektórych wyrobów. Niewielu księgowych, nawet z wieloletnim doświadczeniem zna zasady rozliczania tego podatku i szczególne procedury jego poboru. Do czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą zalicza się między innymi: produkcję wyrobów akcyzowych, import wyrobów akcyzowych, nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, ubytki wyrobów akcyzowych, czy użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, niezgodne z tym przeznaczeniem. To szeroki katalog zdarzeń, które mogą w konsekwencji spowodować opodatkowanie akcyzą, a co za tym idzie zmusić firmę do wielu dodatkowych obowiązków. Z podatkiem akcyzowym wiąże się szereg ryzyk, czy możliwość powstania zaległości podatkowych. Pracując w firmie produkującej energię elektryczną, napoje alkoholowe czy wyroby tytoniowe, księgowy musi znać podstawowe zasady rozliczania podatku akcyzowego.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów,zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Poznanie aktualnie obowiązujących podstaw prawnych w zakresie podatku akcyzowego, systemu opodatkowania wyrobów akcyzowych w UE, a także prognoz zmian w tym zakresie.

Szkolenie obejmuje:
 • system opodatkowania wyrobów akcyzowych w UE
 • źródła prawa i zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym
 • zasady obrotu wyrobami akcyzowymi z zawieszoną akcyzą
 • zasady obrotu wyrobami akcyzowymi z zapłaconą akcyzą
 • zwolnienia z akcyzy i deklaracje
 • zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • sprawne poruszanie się w regulacjach prawnych dotyczących podatku akcyzowego
 • rozwianie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie nowych uregulowań ustawy o podatku akcyzowym
 • opanowanie umiejętności praktycznego zastosowania poznanych regulacji prawnych.

Adresaci szkolenia:
 • kadra zarządzająca przedsiębiorstwem
 • dyrektorzy finansowi
 • główni księgowi
 • pracownicy działów księgowych i działów powiązanych zajmujących się kwestiami podatkowymi firm płatników podatku akcyzowego
 • osoby zainteresowane problematyką podatkową, chcące rozszerzyć swoją wiedzę.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
Szkolenie będzie prowadzone pod kątem szczególnych zainteresowań słuchaczy konkretnymi wyrobami akcyzowymi.

1. System opodatkowania akcyzą
 • opodatkowanie wyrobów akcyzowych w Polsce
 • opodatkowanie wyrobów akcyzowych w Unii Europejskiej

2. Źródła prawa w zakresie podatku akcyzowego
 • przepisy krajowe
 • przepisy unijne

3. Podstawowe zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym
 • podmiot opodatkowania
 • czynności podlegające opodatkowaniu
 • przedmiot opodatkowania
 • obowiązek podatkowy
 • podstawa opodatkowania
 • stawki akcyzy
 • właściwość organów podatkowych

4. Procedura zawieszenia poboru akcyzy
 • procedury związane z przemieszczeniem wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia
 • dokumenty stosowane w obrocie towarami akcyzowymi w procedurze zawieszenia
 • warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia

5. Skład podatkowy
 • otwarcie i prowadzenie składu podatkowego
 • warunki prowadzenia składu podatkowego
 • obowiązki składu podatkowego magazynujące wyroby akcyzowe osób trzecich
 • ewidencje prowadzone w składzie podatkowym

6. Zabezpieczenia akcyzowe
 • formy i rodzaje zabezpieczeń
 • zasady rozliczania zabezpieczeń akcyzowych
 • zabezpieczenie za pomocą elektronicznego systemu
 • zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

7. Obrót wyrobami akcyzowymi
 • podmiot pośredniczący
 • zarejestrowany odbiorca
 • zarejestrowany wysyłający
 • import i eksport
 • wewnątrzwspólnotowe dostawa i nabycie
 • szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy
 • zwolnienia z akcyzy

8. Obrót wyrobami akcyzowymi z zapłaconą akcyzą
 • dokumentowanie przemieszczenia wyrobów
 • procedury przemieszczania wyrobów
 • uproszczony dokument towarzyszący
 • obieg kart UDT

9. Znaki akcyzy
 • obowiązek oznaczania znakami akcyzy
 • zasady i tryb nanoszenia znaków akcyzy
 • procedura otrzymywania znaków akcyzy
 • prawa i obowiązki wynikające ze stosowania znaków akcyzy

10. Deklaracje związane z podatkiem akcyzowym
 • rodzaje deklaracji podatkowych
 • termin składania deklaracji podatkowych
 • termin zapłaty podatku akcyzowego

11. Dyskusja z trenerem pod kątem konkretnych wyrobów akcyzowych

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9.30 - 16.15
Domagała
Łukasz  Domagała

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorant na w/w Wydziale. Wieloletni pracownik administracji celnej. Od 2003r. również nauczyciel akademicki. Doświadczony praktyk i wykładowca w zakresie prawa celnego i prawa podatkowego. Autor publikacji poświęconych prawu finansowemu (m.in. w Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego). Specjalizuje się w prawie celnym i podatku akcyzowym. Biegły sądowy z zakresu „zamówienia publiczne i podatek akcyzowy”. Od 2008r. zajmuje się także Prawem zamówień publicznych. W latach 2010-2011 Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym. Od 2011r. współpracuje doradczo z kilkoma jednostkami samorządu terytorialnego w przedmiocie prawa zamówień publicznych. Koordynował (w zakresie udzielania zamówień publicznych) wiele projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Jest autorem publikacji z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz Finansów publicznych. Od 2009r. prowadzi także działalność szkoleniową w w/w zakresie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Łukasz  Domagała

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 699,00 zł netto (699,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
Adres:
ul. Wita Stwosza 32/5, 2 piętro
02-661 Warszawa

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia
26.07.2019 Pewny termin
Kolejne edycje
03.09.2019
111
Cena
699.00 PLN 699,00 zł netto
699,00 zł brutto
miasto Lokalizacja: Warszawa inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 47 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać