Szkolenia FRR

ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO

Katowice Lokalizacja Katowice
Tryb Tryb dzienny
Prowadzący Prowadzący  Łukasz Domagała

Celem szkolenia jest poznanie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych oraz pochylenie się nad problemami pojawiającymi się podczas tworzenia i prowadzenia składu podatkowego. Uczestnicy nauczą się sprawnie poruszać w regulacjach prawnych dotyczących organizacji i prowadzenia składu podatkowego, rozwiązywać problemy interpretacyjne uregulowania prawne oraz rozwiązywać problemy pojawiające się w czasie realizacji procedur w składzie podatkowym.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Poznanie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych oraz pochylenie się nad problemami pojawiającymi się podczas tworzenia i prowadzenia składu podatkowego.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • sprawne poruszanie się w regulacjach prawnych dotyczących organizacji i prowadzenia składu podatkowego,
 • rozwiązywanie problemów interpretacyjnych uregulowań prawnych,
 • rozwiązywanie problemów pojawiających się w czasie realizacji procedur w składzie podatkowym.

Adresaci szkolenia:
 • kadra zarządzająca przedsiębiorstwem,
 • dyrektorzy finansowi,
 • główni księgowi oraz pracownicy działów powiązanych zajmujących się problematyką,
 • związaną z organizacją i prowadzeniem składu podatkowego,
 • osoby zajmujące się przygotowaniem dokumentacji oraz praktyczną realizacją procedur w zakresie prowadzenia składu podatkowego,
 • osoby zainteresowane problematyką podatkową, chcące rozszerzyć swoją wiedzę.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Więcej szkoleń podatkowych>>
I. Podatek akcyzowy

•    źródła prawa w zakresie podatku akcyzowego
•    zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym

II. System składów podatkowych


•    otwarcie i prowadzenie składu podatkowego
•    warunki prowadzenia składu podatkowego
•    obowiązki prowadzącego skład podatkowy
•    obowiązki składu podatkowego magazynującego wyroby akcyzowe osób trzecich
•    ewidencje prowadzone w składzie podatkowym

III. Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi

•    procedura zawieszenia poboru akcyzy
•    reguły i zasady stosowane w trakcie przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (przemieszczanie z zastosowaniem systemu, procedury awaryjne)
•    dokumenty stosowane w obrocie towarami akcyzowymi (elektroniczny administracyjny dokument-e-AD, dokument zastępujący e-AD)
•    warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym
•    warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym
•    zabezpieczenia akcyzowe (formy i rodzaje zabezpieczeń; zasady rozliczania zabezpieczeń akcyzowych, w tym także za pomocą elektronicznego systemu; zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego)
•    szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy
•    podmiot pośredniczący
•    zarejestrowany odbiorca
•    zarejestrowany wysyłający
•    import i eksport, a nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym

IV. Dokumentowanie i stosowanie procedury przemieszczania wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy (Uproszczony Dokument Towarzyszący, obieg kart UDT)

V.Deklaracje dla podatku akcyzowego (rodzaje i terminy składania) oraz terminy płatności (system wpłat dziennych).

VI. Zwolnienia akcyzowe
•    case studies
•    panel dyskusyjny

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Domagała
Łukasz  Domagała

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorant na w/w Wydziale. Wieloletni pracownik administracji celnej. Od 2003r. również nauczyciel akademicki. Doświadczony praktyk i wykładowca w zakresie prawa celnego i prawa podatkowego. Autor publikacji poświęconych prawu finansowemu (m.in. w Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego). Specjalizuje się w prawie celnym i podatku akcyzowym. Biegły sądowy z zakresu „zamówienia publiczne i podatek akcyzowy”. Od 2008r. zajmuje się także Prawem zamówień publicznych. W latach 2010-2011 Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym. Od 2011r. współpracuje doradczo z kilkoma jednostkami samorządu terytorialnego w przedmiocie prawa zamówień publicznych. Koordynował (w zakresie udzielania zamówień publicznych) wiele projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Jest autorem publikacji z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz Finansów publicznych. Od 2009r. prowadzi także działalność szkoleniową w w/w zakresie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Łukasz  Domagała

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 750,00 zł netto (750,00 zł brutto). ocena Przy zgłoszeniu do 6 sierpnia 2020 r. cena szkolenia wynosi 712,50 zł netto (712,50 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Ostatnio przeglądane

 • Super oferta Super oferta
Data szkolenia
17.08.2020 Pewny termin
80
Cena
750,00 zł netto -5%
712.50 PLN 712,50 zł netto
712,50 zł brutto
2020-08-06
ocena Rabat w wysokości 5% obowiązuje przy zgłoszeniu do 6 sierpnia 2020 r.
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb dzienny
numer edycji Numer edycji: 19 edycja
Opiekun szkolenia
Aleksandra Szczepańska
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij