PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE

Prowadzący Prowadzący  Łukasz Domagała

akcyza szkolenie Podatek akcyzowy, podobnie jak podatek od towarów i usług, jest podatkiem pośrednim. W przeciwieństwie do podatku VAT nie ma charakteru powszechnego i dotyczy tylko niektórych wyrobów. Niewielu księgowych, nawet z wieloletnim doświadczeniem zna zasady rozliczania tego podatku i szczególne procedury jego poboru. Do czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą zalicza się między innymi: produkcję wyrobów akcyzowych, import wyrobów akcyzowych, nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, ubytki wyrobów akcyzowych, czy użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, niezgodne z tym przeznaczeniem. To szeroki katalog zdarzeń, które mogą w konsekwencji spowodować opodatkowanie akcyzą, a co za tym idzie zmusić firmę do wielu dodatkowych obowiązków. Z podatkiem akcyzowym wiąże się szereg ryzyk, czy możliwość powstania zaległości podatkowych. Pracując w firmie produkującej energię elektryczną, napoje alkoholowe czy wyroby tytoniowe, księgowy musi znać podstawowe zasady rozliczania podatku akcyzowego.

3
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
19.06.2023
Online
Tryb dzienny
Pewny termin
650,00 zł netto / brutto
01.08.2023
Katowice
Tryb dzienny
820,00 zł netto / brutto
29.09.2023
Warszawa
Tryb dzienny
820,00 zł netto / brutto
650 820 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów,zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Poznanie aktualnie obowiązujących podstaw prawnych w zakresie podatku akcyzowego, systemu opodatkowania wyrobów akcyzowych w UE, a także prognoz zmian w tym zakresie.

Szkolenie obejmuje:
 • system opodatkowania wyrobów akcyzowych w UE
 • źródła prawa i zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym
 • zasady obrotu wyrobami akcyzowymi z zawieszoną akcyzą
 • zasady obrotu wyrobami akcyzowymi z zapłaconą akcyzą
 • zwolnienia z akcyzy i deklaracje
 • zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • sprawne poruszanie się w regulacjach prawnych dotyczących podatku akcyzowego
 • rozwianie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie nowych uregulowań ustawy o podatku akcyzowym
 • opanowanie umiejętności praktycznego zastosowania poznanych regulacji prawnych.
Adresaci szkolenia:
 • kadra zarządzająca przedsiębiorstwem
 • dyrektorzy finansowi
 • główni księgowi
 • pracownicy działów księgowych i działów powiązanych zajmujących się kwestiami podatkowymi firm płatników podatku akcyzowego
 • osoby zainteresowane problematyką podatkową, chcące rozszerzyć swoją wiedzę.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Szkolenie będzie prowadzone pod kątem szczególnych zainteresowań słuchaczy konkretnymi wyrobami akcyzowymi.

1. System opodatkowania akcyzą

 • opodatkowanie wyrobów akcyzowych w Polsce

 • opodatkowanie wyrobów akcyzowych w Unii Europejskiej


2. Źródła prawa w zakresie podatku akcyzowego

 • przepisy krajowe

 • przepisy unijne


3. Podstawowe zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym

 • podmiot opodatkowania

 • czynności podlegające opodatkowaniu

 • przedmiot opodatkowania

 • obowiązek podatkowy

 • podstawa opodatkowania

 • stawki akcyzy

 • właściwość organów podatkowych


4. Procedura zawieszenia poboru akcyzy

 • reguły i zasady stosowane przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

 • dokumenty stosowane w obrocie towarami akcyzowymi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (elektroniczny administracyjny dokument – e-AD, dokument zastępujący e-AD)

 • warunki dokonywania przeładunku poza składem podatkowym wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia


5. Skład podatkowy

 • otwarcie i prowadzenie składu podatkowego

 • warunki prowadzenia składu podatkowego

 • obowiązki składu podatkowego magazynujące wyroby akcyzowe osób trzecich

 • ewidencje prowadzone w składzie podatkowym


6. Zabezpieczenia akcyzowe

 • formy i rodzaje zabezpieczeń

 • zasady rozliczania zabezpieczeń akcyzowych

 • zabezpieczenie za pomocą elektronicznego systemu

 • zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego


7. Obrót wyrobami akcyzowymi

 • podmiot pośredniczący (warunki uzyskania zezwolenia, sposób działania, obowiązki PP)

 • zarejestrowany odbiorca (warunki uzyskania zezwolenia, sposób działania, obowiązki ZO)

 • zarejestrowany wysyłający (warunki uzyskania zezwolenia, sposób działania, obowiązki ZW)

 • import i eksport

 • wewnątrzwspólnotowe dostawa i nabycie

 • szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy

 • zwolnienia z akcyzy


8. Obrót wyrobami akcyzowymi znajdującymi się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

 • dokumentowanie przemieszczenia wyrobów

 • procedury przemieszczania wyrobów

 • e-SAD lub dokument zastępujący e-SAD

 • przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD


9. Obrót niektórymi wyrobami akcyzowymi, a obowiązek oznaczenia ich znakami akcyzy

 • obowiązek oznaczania znakami akcyzy

 • zasady i tryb nanoszenia znaków akcyzy

 • procedura otrzymywania znaków akcyzy

 • prawa i obowiązki wynikające ze stosowania znaków akcyzy


10. Deklaracje związane z podatkiem akcyzowym

 • rodzaje deklaracji podatkowych

 • termin składania deklaracji podatkowych

 • termin zapłaty podatku akcyzowego (system wpłat dziennych)


11. Dyskusja z trenerem

W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany, które wejdą w życie w najbliższym czasie oraz zmiany planowane w przyszłości.


Terminarz

zmień
19.06.2023 - 19.06.2023, Online, tryb dzienny

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE
- 19.06.2023, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Łukasz Domagała
zmień
01.08.2023 - 01.08.2023, Katowice, tryb dzienny

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE
- 01.08.2023, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Łukasz Domagała
zmień
29.09.2023 - 29.09.2023, Warszawa, tryb dzienny

Opiekun: Monika Połosak

PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE
- 29.09.2023, piątek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Łukasz Domagała

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Domagała
Łukasz  Domagała

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorant na w/w Wydziale. Wieloletni pracownik administracji celnej. Od 2003r. również nauczyciel akademicki. Doświadczony praktyk i wykładowca w zakresie prawa celnego i prawa podatkowego. Autor publikacji poświęconych prawu finansowemu (m.in. w Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego). Specjalizuje się w prawie celnym i podatku akcyzowym. Biegły sądowy z zakresu „zamówienia publiczne i podatek akcyzowy”. Od 2008r. zajmuje się także Prawem zamówień publicznych. W latach 2010-2011 Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym. Od 2011r. współpracuje doradczo z kilkoma jednostkami samorządu terytorialnego w przedmiocie prawa zamówień publicznych. Koordynował (w zakresie udzielania zamówień publicznych) wiele projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Jest autorem publikacji z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz Finansów publicznych. Od 2009r. prowadzi także działalność szkoleniową w w/w zakresie.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Łukasz  Domagała

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • certyfikat
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Katowice, Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa

Opiekunowie szkoleń

Online, Katowice
Aleksandra Szczepańska

Ostatnio przeglądane

111
czas trwania Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 57 edycja
Opiekunowie szkoleń
Online, Katowice
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij