PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE

Prowadzący Prowadzący  Teresa Sławińska-Choryło, Ekspert FRR

akcyza szkolenie Podatek akcyzowy, podobnie jak podatek od towarów i usług, jest podatkiem pośrednim. W przeciwieństwie do podatku VAT nie ma charakteru powszechnego i dotyczy tylko niektórych wyrobów. Niewielu księgowych, nawet z wieloletnim doświadczeniem zna zasady rozliczania tego podatku i szczególne procedury jego poboru. Do czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą zalicza się między innymi: produkcję wyrobów akcyzowych, import wyrobów akcyzowych, nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, ubytki wyrobów akcyzowych, czy użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, niezgodne z tym przeznaczeniem. To szeroki katalog zdarzeń, które mogą w konsekwencji spowodować opodatkowanie akcyzą, a co za tym idzie zmusić firmę do wielu dodatkowych obowiązków. Z podatkiem akcyzowym wiąże się szereg ryzyk, czy możliwość powstania zaległości podatkowych. Pracując w firmie produkującej energię elektryczną, napoje alkoholowe czy wyroby tytoniowe, księgowy musi znać podstawowe zasady rozliczania podatku akcyzowego.

3
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
16.09.2024
Online: na żywo
Tryb dzienny
690,00 zł netto / brutto
17.09.2024
Katowice
Tryb dzienny
890,00 zł netto / brutto
27.09.2024
Warszawa
Tryb dzienny
890,00 zł netto / brutto
690 890 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów,zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Poznanie aktualnie obowiązujących podstaw prawnych w zakresie podatku akcyzowego, systemu opodatkowania wyrobów akcyzowych w UE, a także prognoz zmian w tym zakresie.

Szkolenie obejmuje:
 • system opodatkowania wyrobów akcyzowych w UE
 • źródła prawa i zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym
 • zasady obrotu wyrobami akcyzowymi z zawieszoną akcyzą
 • zasady obrotu wyrobami akcyzowymi z zapłaconą akcyzą
 • zwolnienia z akcyzy i deklaracje
 • zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • sprawne poruszanie się w regulacjach prawnych dotyczących podatku akcyzowego
 • rozwianie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie nowych uregulowań ustawy o podatku akcyzowym
 • opanowanie umiejętności praktycznego zastosowania poznanych regulacji prawnych.
Adresaci szkolenia:
 • kadra zarządzająca przedsiębiorstwem
 • dyrektorzy finansowi
 • główni księgowi
 • pracownicy działów księgowych i działów powiązanych zajmujących się kwestiami podatkowymi firm płatników podatku akcyzowego
 • osoby zainteresowane problematyką podatkową, chcące rozszerzyć swoją wiedzę.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Szkolenie będzie prowadzone pod kątem szczególnych zainteresowań słuchaczy konkretnymi wyrobami akcyzowymi.

 1. System opodatkowania akcyzą
  • opodatkowanie wyrobów akcyzowych w Polsce
  • opodatkowanie wyrobów akcyzowych w Unii Europejskiej
 2. Źródła prawa w zakresie podatku akcyzowego
  • przepisy krajowe
  • przepisy unijne
 3. Podstawowe zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym
  • podmiot opodatkowania
  • czynności podlegające opodatkowaniu
  • przedmiot opodatkowania
  • obowiązek podatkowy
  • podstawa opodatkowania
  • stawki akcyzy
  • właściwość organów podatkowych
 4. Procedura zawieszenia poboru akcyzy
  • reguły i zasady stosowane przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
  • dokumenty stosowane w obrocie towarami akcyzowymi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (elektroniczny administracyjny dokument – e-AD, dokument zastępujący e-AD)
  • warunki dokonywania przeładunku poza składem podatkowym wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia
 5. Skład podatkowy
  • otwarcie i prowadzenie składu podatkowego
  • warunki prowadzenia składu podatkowego
  • obowiązki składu podatkowego magazynujące wyroby akcyzowe osób trzecich
  • ewidencje prowadzone w składzie podatkowym
 6. Zabezpieczenia akcyzowe
  • formy i rodzaje zabezpieczeń
  • zasady rozliczania zabezpieczeń akcyzowych
  • zabezpieczenie za pomocą elektronicznego systemu
  • zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
 7. Obrót wyrobami akcyzowymi
  • podmiot pośredniczący (warunki uzyskania zezwolenia, sposób działania, obowiązki PP)
  • zarejestrowany odbiorca (warunki uzyskania zezwolenia, sposób działania, obowiązki ZO)
  • zarejestrowany wysyłający (warunki uzyskania zezwolenia, sposób działania, obowiązki ZW)
  • import i eksport
  • wewnątrzwspólnotowe dostawa i nabycie
  • szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy
  • zwolnienia z akcyzy
 8. Obrót wyrobami akcyzowymi znajdującymi się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
  • dokumentowanie przemieszczenia wyrobów
  • procedury przemieszczania wyrobów
  • e-SAD lub dokument zastępujący e-SAD
  • przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD
 9. Obrót niektórymi wyrobami akcyzowymi, a obowiązek oznaczenia ich znakami akcyzy
  • obowiązek oznaczania znakami akcyzy
  • zasady i tryb nanoszenia znaków akcyzy
  • procedura otrzymywania znaków akcyzy
  • prawa i obowiązki wynikające ze stosowania znaków akcyzy
 10. Deklaracje związane z podatkiem akcyzowym
  • rodzaje deklaracji podatkowych
  • termin składania deklaracji podatkowych
  • termin zapłaty podatku akcyzowego (system wpłat dziennych)
 11. Dyskusja z trenerem


W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany, które wejdą w życie w najbliższym czasie oraz zmiany planowane w przyszłości.


Terminarz

16.09.2024 - 16.09.2024, Online, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE
- 16.09.2024, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Ekspert FRR
17.09.2024 - 17.09.2024, Katowice, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE
- 17.09.2024, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Ekspert FRR
27.09.2024 - 27.09.2024, Warszawa, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE
- 27.09.2024, piątek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Teresa Sławińska-Choryło

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Sławińska-Choryło
Teresa Sławińska-Choryło

akcyza

Kierownik Biura Podatków w ORLEN Aviation sp. z o.o. (dawniej: PETROLOT sp. z o.o.). W latach 2000 - 2011 pracowała m.in. w wiodących międzynarodowych firmach konsaltingowych (KPMG, Deloitte). Jest prawnikiem, doradcą podatkowym. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także 4-letnie studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2022 r. jest członkiem VAT Expert Group przy Komisji Europejskiej w Brukseli. Od 2018 r. jest członkiem Komitetu Ekspertów Ośrodka Studiów Fiskalnych przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce (International Fiscal Association Polish Branch). Od 2003 r. prowadzi warsztaty i szkolenia (otwarte oraz dedykowane indywidualnym potrzebom klientów) z zakresu podatków pośrednich. Jest także autorem licznych publikacji poświęconych podatkowi akcyzowemu oraz podatkowi od towarów i usług.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Teresa Sławińska-Choryło

Ekspert FRR 

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • certyfikat
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Katowice, Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa

Poniżej znajduje się lista opinii naszych Klientów na temat szkolenia PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE. Każda nowa opinia jest weryfikowana przez naszego pracownika pod kątem rzeczywistego uczestnictwa w szkoleniu.

ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5 (6 ocen)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Dziękuję za udział w szkoleniu. Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Pozdrawiam i polecam

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie zamknięte zgodnie z planem – rozwiało nasze wątpliwości. Trener merytorycznie b. dobrze przygotowany. Jesteśmy zadowoleni.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie spełniło moje oczekiwania

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie merytoryczne. Przeprowadzane w fachowy sposób, w miłej i przyjaznej atmosferze. Prowadzący wykazał się dużą wiedzą i znajomością tematu.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Prowadzący dostosował szkolenie do potrzeb uczestników. W sposób jasny i zrozumiały odpowiadał na wszelkie pytania. Podsumowywał materiał i pytał czy wszystko jest zrozumiałe. Obszar zainteresowań w zakresie podatku akcyzowego był bardzo różny pośród uczestników dlatego uprzedzał które zagadnienia szczególnie interesują poszczególnych uczestników.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie odbyło się punktualnie. Tematyka szkolenie była duża, aczkolwiek szkoleniowiec przedstawił wszystko dokładnie, szczegółowo, ze zrozumieniem. Oprócz tego co mnie interesowało dowiedziałam się również wielu rzeczy o których nie wiedziałam. Sprawa podatku akcyzowego została przedstawiona od samego początku i zostaliśmy poprowadzeni przez wszystkie etapy akcyzy zarówno jak to wygląda u nas jak i za granicą. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia.

Opiekunowie szkoleń

Online, Katowice
Aleksandra Szczepańska

Ostatnio przeglądane

111
czas trwania Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 69 edycja
Opiekunowie szkoleń
Online, Katowice
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły