Umowy zlecenia 2020 r. – przepisy ogólne

13.02.2020 2020-02-13T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/946/umowy-zlecenia-2020
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Umowa zlecenia to umowa cywilnoprawna uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 734-751). Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.
Umowa zlecenia ma charakter umowy starannego działania, dlatego zawarcie takiej umowy jest nakierowane głównie na konkretne działanie, a nie na jego rezultat. Należy również pamiętać, że samo nadanie umowie danego nazewnictwa nie świadczy o rodzaju danej umowy.

O tym czy dana umowa jest faktycznie umową zlecenie - decyduje całokształt okoliczności jej zawarcia:
•    jej treść,
•    jej cel,
•    zgodny zamiar dwóch stron.

Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się je wykonać bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się co do wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

Wysokość wynagrodzenia za wykonanie zlecenia może być określona: kwotowo, godzinowo, ryczałtowo.

W przypadku ustalenia stawki godzinowej za wykonywanie umowy zlecenia, zleceniodawcę obowiązuje minimalna stawka godzinowa. I tak w 2020 r. minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorcy (i osoby świadczącej pracę na podstawie umowy o świadczenie usług) wynosi 17 zł (brutto).

Zasadniczo wynagrodzenie za wykonanie zlecenia należy się zleceniobiorcy dopiero po jego wykonaniu, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych.

Zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca mogą wypowiedzieć umowę w każdym czasie. W razie wypowiedzenia umowy (odpłatnej) przez zleceniodawcę jest on obowiązany uiścić zleceniobiorcy część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. W razie wypowiedzenia umowy ze strony zleceniobiorcy bez ważnego powodu, to on jest odpowiedzialny za szkodę.

Umowa zlecenie jest bardzo popularną formą zatrudnienia z uwagi na jej znacznie większą elastyczność niż umowa o pracę.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij