Kolejność zmian w podatku VAT – od stycznia do lipca 2020 r.

10.10.2019 2019-10-10T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/862/zmiany-vat-2020
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Przegląd zmian podatkowych w pierwszym półroczu 2020
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT od 2020 r. dokonano wielu istotnych zmian.
Od 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe ważne regulacje w zakresie:
•    wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej,
•    sankcji w przypadku wystawienia lub posługiwania się fakturami wystawionymi do paragonów niezawierających NIP nabywcy (podatnika VAT).

Od 1 kwietnia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe ważne regulacje w zakresie:
•    składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K,
•    korygowania ewidencji VAT,
•    uproszczonej formy rozliczania VAT z tytułu importu towarów w deklaracji,
•    zawiadomienia wierzyciela o skorzystaniu z ulgi na złe długi,
•    nowej matrycy stawek VAT i WIS.

Należy mieć na uwadze, że niektórzy podatnicy typu:
•    mikro przedsiębiorcy,
•    mali i średni przedsiębiorcy,
•    podmioty lecznicze,
•    instytucje gospodarki budżetowej,
będą mogli stosować większość wymienionych nowych uregulowań od dnia 1 lipca 2020 r.

Od 1 lipca 2020 r. zaczną obowiązywać nowe ważne regulacje w zakresie:
•    podatnicy VAT czynni dokonujący zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych będą mieli możliwość rozliczania VAT należnego od importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT,
•    podatnicy będą mogli powrócić do kwartalnego rozliczania VAT nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy następujących po ostatnim miesiącu kwartału, w którym dokonali importu towarów rozliczanego bezpośrednio w deklaracji podatkowej.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij