Wiążąca informacja stawkowa (WIS) już od 1 listopada 2019 r.

04.10.2019 2019-10-04T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/859/wiazaca-informacja-stawkowa-wis
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą występować do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) o wydanie tzw. wiążącej informacji stawkowej czyli WIS, która ma być wydawana w formie decyzji na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług.
W takiej wiążącej informacji stawkowej będzie zawarty opis towaru albo usługi będących przedmiotem decyzji a następnie ich klasyfikacja według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji PKWiU, która jest konieczna do:
a) określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,
b) stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie - w przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4.

W oparciu o te informacje w wiążącej informacji stawkowej (WIS), określona będzie również stawka podatku właściwa dla tego towaru albo usługi.

WIS będzie zatem chronić danego podatnika przed konsekwencjami niewłaściwej stawki VAT. Wysokości stawki podatku VAT zastosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskaną wiążącą informację stawkową, organ podatkowy nie będzie mógł już zakwestionować.


Oczywiście będzie się tak działo tylko w przypadku, gdy np. sprzedawany towar będzie odpowiadał opisowi zawartemu w WIS – czyli cechy i właściwości towaru będą odpowiadały opisowi towaru przedstawionemu przez adresata WIS w złożonym wniosku o jej wydanie.

WIS może być również wykorzystywana przez podatnika na potrzeby stosowania przepisów w zakresie podatku VAT, które tę klasyfikację przywołują:
•    na potrzeby stosowania podzielonej płatności,
•    na potrzeby zwolnienia podmiotowego,
•    na potrzeby zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej.

Należy pamiętać, że wiążąca informacja stawkowa (WIS), będzie „naprawdę wiążąca” dla organów podatkowych dopiero od 1 kwietnia 2020 r., ponieważ od tego dnia wejdzie w życie art. 42c ustawy o VAT regulujący termin związania organów podatkowych wydaną decyzją.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij